2023 yılında saat başına 5 lira 40 kuruş olan fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2024 itibariyle 10 lira 10 kuruşa çıkacak. Ayrıca, bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati geçmemek üzere yeni yılda 10 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek. Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati aşmamak kaydıyla aynı ücret uygulanacak.

Bu artış sadece genel personeli değil, ayrıca kurul başkanları, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, valiler, general ve amiral rütbesini haiz personel, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanları ve daha üst birim yöneticileri, rektörler, büyükşehir ve il belediye başkanlarına da saat başına 10 lira 70 kuruş ödeme yapılacak.

Ayrıca, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel, fazla çalışma nedeniyle izin alamadıkları durumlar için saat başına 10 lira 10 kuruş ek ödeme alacak. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli ise yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat başına 17 lira 20 kuruş ödeme alacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 250 liradan 480 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 465 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 400 lira ödenecek.