2023 yılının ikinci altı ayında geçerli olan memur aylık katsayısı 0,509796 olarak hesaplanmıştır. Yabancı dil tazminatı alabilmek için en az (C) seviyesinde, yani 70 puan ve üzeri bir başarı göstermek gereklidir.

2023 memur dil tazminat tutarları

(A) seviyesi, yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılanlar için 96-100 puan ve 90-95 puan olarak ikiye ayrılmıştır. (A) seviyesi için ödenecek tazminat, puanın yüksekliğine bakılmaksızın, 1200 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucunda elde edilen miktar olacaktır. Bu, 611,75 TL ve 458,8 TL olarak hesaplanmıştır.

a düzeyi dil tazminatı

Kurumlarca yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel için (A) seviyesi tazminatı, alınan puanla ilgilenmeden 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu hesaplanan tutar olacak ve 382,3 TL olacaktır.

b düzeyi dil tazminatı

(B) seviyesi için, yabancı dil bilgisinden yararlanacaklar için 600 gösterge rakamı, yararlanılmayacak personel için ise 500 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpılması sonucu belirlenmiştir. Bu, sırasıyla 305,8 TL ve 254,8 TL şeklinde hesaplanmıştır.

c düzeyi dil tazminatı

(C) seviyesinde, dil bilgisinden yararlanılacak personele 300, yararlanılmayacak personele ise 250 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpılması sonucu elde edilen tutar kadar tazminat ödenecektir. Bu, sırasıyla 152,9 TL ve 127,4 TL olarak belirlenmiştir.