Sendikalara daha fazla özgürlük tanınması, sendikal faaliyetlerin demokrasi standartlarına uygun bir şekilde yürütülebilmesi, sendika temsilcilerinin güvencelerinin genişletilmesi, kamu çalışanlarının özgür iradeleriyle sendika seçebilme hakkının güçlendirilmesi, sendikal baskıların ortadan kaldırılması, üyelik ve istifanın e-devlet üzerinden yapılması gibi konuların ele alındığı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun revize edilmesi talebi, sendika temsilcileri tarafından dile getiriliyor.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. Maddesi ile sendikalara getirilen %2 barajının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Taşkın, iptal kararının ardından aynı gün Memur Sen'in 4688 sayılı yasanın değiştirilmesi için açıklama yaptığını belirtti.

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı, 4688 sayılı yasanın revize edilmesinin talep edildiği noktalara vurgu yaparak, "Sendikalara daha geniş bir alan tanınmasını, demokratik normlara uygun bir ortam oluşturulmasını, sendika temsilcilerinin haklarının arttırılmasını, kamu çalışanlarının özgür iradeleriyle sendikalarını seçme hakkının güçlendirilmesini istiyoruz. Ancak, dikkat çekici bir şekilde, Memur Sen'in amacının sadece kendi büyümesini sağlayacak bir değişiklik olduğunu düşünüyoruz. Bu durum, diğer sendikaların önünün kapatılmasına ve ekonomik büyüme şanslarının ellerinden alınmasına neden olabilir" dedi.

Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için %2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali sendikacılık açısından önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yıldız’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dayanışma aidatına vurgu yapması, yeni bir yasal düzenleme ile dayanışma aidatı getirileceğini ya da 8. Dönem Toplu Sözleşmeye dayanışma aidatı maddesi ekleneceğini düşündürdü!

Memur Sen  Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul’un sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda ise şuna yer verildi;

Sandalye Kapmaca Oynayanları Görmezden Gelmeyin Sayın Bakan! Sandalye Kapmaca Oynayanları Görmezden Gelmeyin Sayın Bakan!

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çalıştayımızı tamamladık.

2001 yılında yürürlüğe giren ve Memur Sen olarak toplu sözleşme hakkını 2012’de almamızla “ Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” olarak belli bir aşamaya gelen yasamızda değişiklik ihtiyacı var.

Üç gün boyunca, on ayrı oturumda 4688 sayılı kanunu tüm yönleriyle ele alarak yasadan kaynaklı sorun ve eksikliklerin tespiti ile yasada yapılması gereken değişiklik önerilerinin müzakeresini gerçekleştirdik.

Çalıştayın sonucunda akademisyenler, hukukçular ve alanında uzman kişilerce evrensel ilkeler doğrultusunda ortaya çıkacak rapor seti ile 4688 sayılı kanunun onarımı için çözüm önerilerimizi sunmuş olacağız.”