6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini etkileyen bu toplu sözleşme görüşmeleri boyunca, hem kamu yetkilileri hem de memur sendikaları, mantıklı sonuçlar elde etmek adına büyük çaba sarf etti. Sonuç olarak, taraflar arasında yapılan yoğun müzakereler sonucunda, kısmi de olsa uzlaşma sağlanmış ve yeni haklar belirlendi.

Son toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde kamu çalışanlarının lehine bir dizi önemli gelişme yaşandı. Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren bu süreçte, geçmiş dönemde elde edilen kazanımların yanı sıra çeşitli ciddi iyileştirmeler ve yeni haklar da sağlandı.

İşte memurların yeni kazanımlarından bazıları:

 # 1. dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.

 # Kamu görevlilerine hac izni verilecek.

 # Daha önce üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi artık aylık olarak ödenecek.

Kamu İşçileri Dertli: Sendika Neye Yarıyor? Devlet Zaten Bize Veriyor! Kamu İşçileri Dertli: Sendika Neye Yarıyor? Devlet Zaten Bize Veriyor!

 # Kamu konutlarının %3'ü engelli memurlar için ayrılacak.

 # Merkez teşkilatında servis hizmeti sağlanamayan kamu görevlilerine toplu taşıma kartı verilecek.

 # 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu yeniden düzenlenecek.

 # Kamu görevlilerine giyecek yardımı yapılacak.

 # İtfaiyeci kadro ve pozisyonlarında çalışanlara ilave 5 puan (242 TL) üzerinden verilen ek ödeme 7 puana (339 TL) çıkarılacak ve "yangın söndürme eri" de kapsam dahilinde olacak.

 # KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerine ilave 25 puan (242 TL artış) özel hizmet tazminatı oranı verilecek; bölge müdür yardımcılarına ilave 10 puan (484 TL) özel hizmet tazminatı oranı verilecek ve aynı zamanda daire başkan yardımcıları ile diğer müdür ve müdür yardımcıları da kapsama alınacak (1.211 TL artış).

 # KİT'lerde görev yapan biyolog, kimyager, fizikçi, istatistikçi ve matematikçilerin ek ödeme oranları 5 puan artırılacak (242 TL).

 # Şeflere ilave 10 puan (581 TL artış) özel hizmet tazminatı oranı verilecek.

 # Koruma ve güvenlik görevlilerine ilave 2 puan (97 TL artış) ek ödeme verilecek.

 # Döner sermaye ödemesinden faydalanamayan tabip dışı sağlık personeline ilave 10 puan (484 TL) ek ödeme yapılacak.

 # Teknik hizmetler sınıfındaki personelin özel hizmet tazminatları mühendis grubunda 20 puan (969 TL), kimyager grubunda 10 puan (484 TL) ve tekniker ile teknisyen grubunda 5 puan (242 TL) artırılacak.

Avukatların ek ödemeleri 10 puan (484 TL) artırılacak.

 # Müdür ve dengi unvanlarda görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranları 20 puan (969 TL) artırılacak; müdür yardımcısı ve dengi unvanlarda görev yapanların özel hizmet tazminatı oranları ise 15 puan (726 TL) artırılacak.

 # Teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele günlük olarak ödenen arazi tazminatları unvanlara göre sırasıyla 29 TL, 19 TL ve 10 TL artırılacak; üç aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücretler ise sırasıyla 581 TL, 387 TL ve 194 TL artırılacak şekilde sağlanacak.

Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu çalışanlarının lehine elde edilen bu kazanımlar, 6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi için önemli bir adım olarak kaydedildi.

Kaynak: Resul KURT/ Star