Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına alınacak adaylar arasında, devlet hizmeti yükümlüsü olarak atanıp göreve başlamamış ya da hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip veya uzman tabipler de bulunmaktadır. Bu kura için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen engel durumlarının olmaması gerekmektedir. Başvuruların son tarihi olan 26 Mart 2024 saat 18:00'e kadar, başvuruda bulunmak isteyen adayların kuraya girmek istediklerini belirten bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Göreve Başlama Resmi Duyuru - 2024 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Göreve Başlama Resmi Duyuru - 2024

Dilekçelerin, belirtilen adrese 26 Mart 2024 saat 18:00'e kadar elden ya da kargo ile ulaştırılması gerekmektedir. Adres bilgisi şu şekildedir: Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi, Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9, 06800 Çankaya / ANKARA. Dilekçelerin, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmesi önemle belirtilmektedir.