Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası Yayınlandı! Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası Yayınlandı!

Kura Şartları ve Başvuru Süreci

Devlet Hizmeti Yükümlülüsü olarak atanıp görevine başlamayanlar, hizmet süresi bitmeden istifa eden ya da müstafi olarak ayrılan tabip ve uzman tabiplerden, 115. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılmak isteyenler için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuru yapacak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri taşımamaları gerekmektedir. Başvurular, en geç 23 Ocak 2024 saat 18:00'e kadar, belirtilen tarihe kadar bir dilekçe ile yapılabilir.

Başvuruların Nasıl Yapılacağı

Başvurular, dilekçelerin elden ya da kargo ile 23 Ocak 2024 saat 18:00'e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi'ne gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru adresi ise Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9, 06800 Çankaya/ANKARA olarak belirlenmiştir. Dilekçelerin, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne hitaben gönderilmesi önemlidir.

Editör: Serap