Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanmış ancak görevine başlamamış veya hizmet süresi dolmadan istifa etmiş tabip ve uzman tabipler de 113. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına girmek istiyorlarsa, başvurularını 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. ve 97. maddelerinde belirtilen engel halleri olmadığından emin olarak 27 Eylül 2023 saat 18:00'e kadar yapmalıdırlar. Başvurular, dilekçe ile gerçekleştirilecektir.

Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 27/09/2023 tarihi saat 18:00’e  kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9  06800 Çankaya /ANKARA  adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir.