Şiddet Nedir ve Nasıl Önlenir?

Sağlık kurumlarında görülen şiddet hasta, hasta yakınları yada diğer bireylerden gelen sağlık çalışanları için risk oluşturan tehdit edici söz veya davranış fiziksel veya sözel saldırıdan oluşmaktadır.

Sağlık çalışanlarının şiddet olayları ile sık karşılaşması neticesinde sağlık çalışanlarına şiddet günümüzde gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. Sağlık çalışanlarının şiddet açısından risk altında olduğu kabul edilmektedir.

Sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetle ilgili yurt dışı ve yurtiçinde bir çok çalışma yapılmıştır. Çalışmalardan elde edilen bulguların ortak noktası Sağlık alanında ortaya çıkan şiddetin diğer işyerlerine göre oldukça fazla olması ancak daha az kayda alınmasıdır. İşlerlerinde şiddete uğrama durumunun bildiriminde aksilikler ve engeller olduğu için gerçek sıklığın bildirilmediği yalnızca bildirilen olgularla sınırlı kaldığı belirtilmektedir.

Araştırmalar hastalar kadar hasta yakınlarından Sağlık çalışanlarına şiddet uyguladığını ve sözel şiddetin fiziksel şiddetten daha sık olduğunu göstermektedir.

Sağlık Çalışanlarına Şiddet Nasıl Önlenir?

 • Şiddetin hoş görülmediği bir ortamın oluşturulması
 • Meydana gelen şiddet olaylarının türüne bakmaksızın suç sayılması ve bunun için yasal altyapının oluşturulması
 • Sağlık kurumlarının şiddete yaklaşım konusunda daha donanımlı hale gelmesinin sağlanması
 • Çalışanların sahip oldukları haklar mevcut kanunlar şiddet kapsamına giren davranışlar şiddete maruz kaldıklarında neler yapacakları konusunda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması
 • Şiddete maruz kalan sağlık personelinin erken dönemde saptanması
 • Şiddet olaylarının tümünün bildirilmesinin sağlanması
 • Şiddet olaylarının meydana geliş şekli araştırılarak yenilenmesinin önlenmesi
 • Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına yeterli hukuki ve psikolojik desteğin sağlanması
 • Şiddetin cezai yaptırımlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması
 • Sağlık personeline şiddetin tamamen önlenmesi için cezai yaptırımların arttırılması ve hiçbir suretle cezai indirime gidilmemesi
 • Sağlık çalışanlarının özverili çalışma koşullarının kamu spotlarında daha sık yer verilmesi medya ve diğer iletişim araçları kullanılarak yapılması
 • Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet olayının mutlaka raporlarının sağlanması

Uzmanlara göre saldırgan bir kişinin sakinleştirilmesinde önerilen 3 seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi konuşarak sakinleştirmek umut verici konuşmamak sakin ve ses tonuna dikkat ederek konuşmak. İkinci seçenek güç kullanarak etkisiz hale getirmek ( ortamda birey ile yalnız bulunuyorsa güç kullanmaktan kaçınılması gerekmektedir). Üçüncü seçenek ise; sedatif, hipnotik ilaçlardan destek alınarak şiddete yönelen kişiye müdahale etmektir.

Bunlardan en önemlisi ise şiddete karışan her kim olursa olsun derhal tevkif edilmeli ve en az 2 ay cezaevine konulmalı.

YORUM EKLE