Yerelden Genele Kamu Sendikacılığında Memur-Sen | Konya Sağlık Sen Seçimleri - 1. Bölüm

Konya Sağlık-Sen Şubesi özelinden genel bir Türkiye değerlendirmesi yapmak, üyelere farklı bir sendikal bakış açısı sunmak için 4 bölümden oluşan bu yazı dizisinin ilkini yayınlıyoruz. Bu sendikal inceleme yazı dizisi, Konya Sağlık-Sen, Sağlık-Sen, Memur-Sen ana konu başlıklarıyla Türkiye'de ki sağlık sendikacılığına projeksiyon tutacağını düşünüyoruz.

Sendika 27.07.2021, 20:40 27.07.2021, 20:43 Güler Sağlam
Yerelden Genele Kamu Sendikacılığında Memur-Sen | Konya Sağlık Sen Seçimleri - 1. Bölüm

Yerelden Genele Kamu Sendikacılığında Memur-Sen

GİRİŞ

Seçim tarihi, eski-yeni delege seçim yönetmeliği, mahkeme ve salgın tedbirleriyle kesintiye uğrayan uzunca çalkantılı bir seçim sürecinden sonra 20 Haziran 2021 tarihinde yapılan Konya Sağlık-Sen Şube genel kurulu üzerinden bir (1) yıl geçti. Şube genel kurulları umumiyetle hukuk ve demokrasi prensipleri dışında üyelere rağmen üyelerin oyuyla Şube Yönetimlerinin görev sürelerinin tekrar uzatılması kurgusu üzerine bina edilmektedir. Konya Sağlık-Sen Şubesi Genel Kurulları öncesi ve sonrası yaşanılanlar ile Konya Sağlık-Sen Şubesi özelinden genel bir Türkiye değerlendirmesi yapmak, üyelerimize farklı bir sendikal bakış açısı sunmak için bu satırları kaleme aldım. Bu sendikal inceleme yazısı, Konya Sağlık-Sen, Sağlık-Sen, Memur-Sen ana konu başlıklarıyla giriş ve sonuç bölümlerden oluşmaktadır.

1.BÖLÜM

A-KONYA SAĞLIK-SEN

2020 Şubat ayında yapılması gereken Şube seçimleri, mahkeme kararı ve pandemi nedeniyle dokuz (9) ay uzayarak Sağlık-Sen Genel Merkezince Ekim 2019’da başlatılıp 2020 Haziran ayında tamamlanmıştır. Bu bölümde, seçimlerin başlaması, seçime katılan tarafların mücadelesi, çatı adayla belirlenen yeni Şube yönetimi ve bir yıllık süre zarfında yeni Şube yönetiminin faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Üst Kurul delegeleri seçilmeden yapılan şube genel kurulunun 2022 yılında olağan genel kurulla yeniden yapılması beklenilmekte olup ama bu seçimin 2022’nin hangi tarihinde ve hangi delege seçim yönetmeliği ile yapılacağına dair elimizde hiçbir bilgi yok…

Mevzu Şube seçimi yaptırmaktan ziyade demokratik soslu kendilerine biat eden şube yöneticileri ve üst kurul delegeleri seçimi temin etmekten ibarettir. Binlerce üyeye düşen figürasyon rolü ise önlerine konan tabloyu tasdik etmekten başka bir şey değildir.

1-Konya Sağlık-Sen Şube Seçimlerinin Başlaması

Seçimlerin başlaması ile ilgili olarak 2019 Mart ayında sendika üyeleri arasında hareketlenme başlamıştı. Sağlık-Sen Genel Merkezi, seçimleri 2019 Ağustos ayına kadar genel kurul tarihi çekebilirdi. Sonbaharda mevcut Şube Yönetimi 2019 Aralık başında seçimlerin başlaması için Yönetim Kurulu Kararı alıp Ankara’ya yazılı bildirmişti (Kararın onaylanması için).

Ankara’dan gelen Genel Merkez Yöneticilerimiz Ekim 2019’da seçim sürecini ve delege başvurularını başlatırken Şube Yönetimi de bu yönde yeni karar almıştır. Sabaha 07:00 sularında üç (3) gün içinde Konya Şube binasına delegelik başvurusu yapılması yönünde üyelere mesaj gönderilmiştir. Ve sabah saat 8:00’de seçime katılan taraflardan bir grup sendika binası önünde delege adaylarıyla toplanmıştır. Seçim çevreleri, üyelerin geçici/kadrolu çalışma yerinde oy kullanma keyfiyeti ve üyelerin geriye doğru en az bir (1) yıl üye olma şartı ve seçimlerin tek günde yapılması yerine seçimlerin takvime yayılarak yapılması meseleleri ile birlikte seçim süreci Şube Yönetimi gözetiminde icra edilmeye başlanılmıştır.

*Sağlık-Sen Konya Şubesi Üyesi

Konya Sağlık-Sen Şube seçimlerine nezaret etmek ve seçim sürecini yürütmek üzere Genel Merkez’den seçim komisyonu görevlendirme yazısı ile birlikte Konya’ya gelen Genel Başkan Yardımcıları delege başvuruları bittikten sonra Ankara’ya dönmüşlerdir. Eski/Yeni Delege Seçim Yönetmeliğinde Genel Merkez Yönetimi uhdesinde olan görevleri yapmayarak seçimi sürdürme inisiyatifi tamamen mevcut Konya Sağlık-Sen Şube Yönetimine bırakılmıştır.

2-Şube Seçimlerinin Mahkemece Durdurulması

Konya Şube Yönetimince farklı günlere yayılarak ve kendilerince belirli dengeleri gözeterek hazırlanan seçim çevreleri ile sandık görevliler refakatinde devam eden seçimler Numune DH delege seçimlerinden sonra bir üyemiz tarafından yapılan başvuru üzere Ankara’da yetkili Mahkemece yürütmeyi durdurma kararı ile seçimi durdurmuştur. Bu esnada seçim yapılan yerlerde delegelerin 2/3’ü belli olmuştu. Seçime giren üç (3) gruptan “Dönüşüm Başlıyor” ve “Değişim Vakti” gruplarının kazandığı delege sayıları seçimin nihai neticesini kestirmeye imkân vermemekteydi. Mevcut Şube Yönetimi destekli Dönüşüm ekibinin seçim sürecinde bariz avantajlı olma halleri ve yukarıda ifade ettiğimiz nesnel gerekçeler nedeniyle de Şube Seçimlerinin tüm sonuçlarıyla iptal edilerek seçimlere yeniden başlanılması yönünde oluşan kanaat yargı sürecinin doğmasına neden olmuştur.


Mahkeme Konya’da Seçimleri İptal Etti! - Şube Yönetimi Genel Merkezi Suçladı! - Tıklayın


3-Konya Sağlık-Sen Şube Seçimlerinde ÇATI


Mahkemelik Olan Sağlık-Sen Konya Seçimlerinde Uzlaşı Kararı Çıktı! - Tıklayın

Seçimlerin kesintiye uğraması nedeniyle oluşan zaman diliminde, seçimlerin hangi tarafın kazanacağı yönündeki belirsizlik tarafları ortak bir aday etrafında birleşme şartlarını oluşturdu. Her iki grupta (Dönüşüm Başlıyor ve Değişim Vakti) seçimi kazanmaktan ziyade seçimi kaybetmeyi göze alamamaktaydı: Zaten yapılmakta olan seçimde üst kurul delegeleri seçilmeyecekti. Bu doğrultuda özellikle bir grubun yoğun çalışmaları neticesinde ve sendika dışı baskı güçleri de sürece dâhil edilerek ortak başkan adayı tespit edildi.

Çatı adayla gelinen noktada seçim mücadelesine farklı taraflara angaje olmuş üyelerin çoğunluğu tepki içindeydi. Ve Ankara’da seçimlerin iptali hakkında verilen kararın tekemmül etmesi bekleniyordu. Delege seçimlerinin yeniden yapılması halinde çatı aday ve etrafındaki bileşenlere karşı haliyle yeni alternatif seçenekler oluşmaktaydı. Çatı adayı belirleyen taraflar, çatı adayı sürecinin kesilmemesi için Ankara’da verilen mahkeme kararının nihaileşmesinin son kertesinde iptal davası açan üyenin davasından rücu etmesi sağlanmıştır.

Mahkemenin seçimlerin yapılması aleyhine hükmü ortadan kalkınca devam eden seçimlerde delege seçimleri tamamlanmıştır. Delege adaylarının çatı adayla devam eden süreci benimsemeleri için delegelere yönelik ikna ziyaretleri ve toplantılar yapılmıştır. Mahkeme sürecinin bertaraf edilmesi ve sürecin arkasında ayrıca siyasiler, İdare ve Sağlık-Sen Genel Merkezinin olduğu şeklinde yapılan algı propagandası delegelerin farklı bir şekilde hareket etmesine imkân bırakmamıştır.

Haziran 2020’de (1+1;2+3) gruplar şeklinde dizayn edilen Yönetim Kurulu şablonu Şube Genel Kurulu’nda delegelerce onaylanmıştır.

4-Adalet ve Değişim Grubu


Sağlık-Sen Seçimlerinde Kavga! Seçime Müdahale Ediyorsunuz Eleştirisi! - Tıklayın

Seçim tarihinden bir (1) yıl önce mevcut şube yönetimine alternatif oluşturmak amacıyla seçim çalışmalarına ilk önce başlayan ekiptir. Ankara destekli ve mevcut yönetim grubundan ayrılan başka bir muhalefet grubu ile mevcut şube yönetimi devamı niteliğindeki iki grup arasında kalan “Adalet ve Değişim Grubu” alınan ciddi oy sayılarının karşılığında kayda değer delege çıkarma başarısı gösterememiştir. Çatı görüşmelerinde de dengelere etki edecek delege sayısına sahip olmamaları nedeniyle bu grubun itirazları dikkate alınmamıştır.

“Dönüşüm başlıyor” grubunun yönetimde bulunması; temsilci ağına hâkim olması ile “Değişim Vakti” grubu adayının idareci olması ve Ankara’nın net desteğini arkalarına almaları seçimlerde üyelerin tavırlarının oluşmasında etkili olacaktır. Bunlara ilaveten bir de seçimlerin zamana yayılarak seçim sonuçlarının manipüle edilmesi neticede diğer iki grubun sayısal çoğunluğu elde etmeleri sonucunu doğurmuştur.

5-Konya Sağlık-Sen Şube Yönetim Kurulu Seçimi

Konya Sağlık-Sen Şube seçimlerine katılan üç (3) grubun seçim sürecinde üyelere söz verdikleri vaatler, çatı aday belirlenmesi ile gündemden çıkartılmıştır.

İdareci sendikacı olmamalı ya da sendikacı idareci olmamalı vaadi tüm grupların üzerinde uzlaştığı temel değerdi. Ne yazık ki ilk fırsatta üzeri çizilen taahhüt bu olmuştu. Başhekim sendika başkanı ve idareciler yönetim kurulu üyeleri olmuştur.

Sağlık işkolunda çalışanlarının Yüzde 65’i kadın olmasına rağmen Yönetim Kurulunda hiç kadın üye yer almamıştır.

Konya il sınırlarında üç (3) adet merkez ve (28) adet taşra ilçesi olup ve Konya nüfusunun nerdeyse yüzde 35’inin yaşadığı taşra ilçelerinden hiçbir üyemiz yönetim kuruluna alınmamıştır.

Tarlada İzi Olmayan Başhekime Konya Başkanlığı İkram Ediliyor! - Tıklayın

6-Konya Sağlık-Sen Şube Yönetim Kurulunun 1 Yıllık Faaliyetleri

Masada dizayn edilen Konya Sağlık-Sen Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri genel kabul görmüş müspet üyelerimizden teşekkül etmiştir. Yönetimde yer alan arkadaşlara tenkit ettiğimiz temel husus onların çatı adı verilen mizansenle üyelerin iradelerine dayatılan projede gönüllü olarak yer almalarıdır.

Şube Yönetimimizin bu yıl tüm üyelere promosyon dağıtma kararı yerinde olumlu bir sendikal faaliyettir. Sosyal medyada, sahada tükenen sağlık personeline çözüm üretemeyen yetkili sendika çalışanlar şarj olsun diye powerbank cihazı dağıtıyor diye tiye alsalar da cep telefonu şarj cihazı dağıtılması makul bir seçenekti. Bu konudan hareketle her yıl dağıtılacak promosyon seçiminde çok yönlü düşünülmesinde fayda olacağı muhakkaktır. Sendika için maddi bedeli çok ağır olan promosyon ürün seçiminde üye memnuniyetinin maksimize edilmesine özen gösterilmelidir.

Yeni seçilmiş Şube Yönetimi, emekli olan üyelerimiz ile aktif üyelerimize yönelik çiçek, çerez ve çikolata dağıtımı faaliyetleriyle öne çıkmıştır. Covid pozitif olan sendikalı/sendikasız tüm personele çiçek gönderilmesi iyi niyetle düşünülse de sendikal bütünlük ve disipline uygun bir uygulama değildir. Sendikanın maddi imkânları sadece sendika üyeleri için kullanılabilir.

Seçim sonrası önceden antidemokratik şekilde tatbik edildiği üzere Şube Yönetimince yapılan temsilci atamalarında, görev verilmeyenlere teşekkür edilmemesi tolere edilecek bir kabahat değildir. Sendikanın doğrudan vazifesi olmamasına rağmen bu dönem kendileri ile idareci olarak sözleşme imzalanmayan eski yöneticilere aleni yapılan teşekkür tüm üyeler için düşündürücü bir eylemdi. Sendika için sendika temsilcisi mi yoksa müdür mü daha önemlidir?..

Bu yıl yapılan idareci sözleşmelerinde ciddi değişikliklere gidilerek birçok isme görev verilmezken yeni çok sayıda arkadaşımız da yönetici sözleşmesi imzalamışlardır. Konya Sağlık-Sen Şube Yönetimi’nin, Konya Sağlık Camiasında gerçekleşen bu değişiklikler hakkında “ehliyet ve liyakat” temelinde söyleyeceği hiçbir görüşü yok mudur?.. Yönetici sözleşmeleri imzalanırken; görevden alınan veya görev tevdi edilen kişiler için yapılan idari tasarruf genel olarak yerinde olmuş mudur?..

Çatı çatma organizasyonunda görev alan grup liderlerinin yeni dönemde farklı statülerde görev almaları hakkında Konya Sağlık-Sen Şubesinin tutumu nedir?.. Şube Başkanın, kamu yöneticiliğinden feragat etmesi sonra tekrar idare ile sözleşme imzalamasının sendika üyelerini alakadar eden hiçbir yönü yok mudur?..

Salgın öncesi ve sonrası onlarca meselenin hiç birinin çözümünde mesafe alınmamış olması ile ilgili Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin yaptığı açıklamalar Konya’da Şube Yönetimince tekrarlanarak Konya kamuoyuna servis edilmiştir. Konya sağlık sektörü ve ülkemizde salgın ile mücadelenin aksayan yönleri ile alakalı personelin karşılaştığı güçlükler hakkında Konya Sağlık-Sen Şubesi’nce hiçbir özgün çalışma ortaya konulmamıştır.

2021 yılı Mayıs ayında yapılan sendika üye tespit tutanaklarına göre Şube Yönetiminin yaptığı açıklamada: 2021 Haziranında göreve geldiklerinde şubenin 8440 üyesi olduğunu; bu sayıyı 6 Şubat 2021’de yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile 8750 sayısına çıkardıklarını ve geri kalan dört (4) ayda da sadece 37 yeni üyelik alarak toplam üye sayımızı 8787 sayısına çıkardıklarını ifade etmişlerdir. Bu konuda temel bakışımız keyfiyetten yoksun kemmiyetin sıfırın çarpımına eşit olduğudur. Sistemleri adlandırma yaparken niceliksel büyüklükler yerine niteliksel büyüklükle ifade etmekle tutarlı, akılcı ve mantıklı davranış olacaktır. Konya Sağlık-Sen Şubesinin son altı (6) yıldaki üye sayıları şöyledir:

-2016-9865; 2017-9029; 2018-9044; 2019-9070; 2020-8749 ve 2021 yılı 8787’dir.

2020 ile 2021 yıllarını karşılaştırıldığında üye sayısında 38 kişi artmıştır. Bunu Konya ölçeğinde ne derece başarı sayabiliyorsak sayalım; o halde iftihar edelim…

14 Mart Tıp Bayramı ve Ramazan Bayramı münasebetiyle Şube Başkanımızın Konya merkezde yaptığı ziyaretlerde ne İl Sağlık Müdürlüğü ne de ilimizin en büyük ilçesi olan Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü yer almamıştır. Şube Yönetimimizin sergilediği üye ve kurum ziyaret strajesinin rasyonalitesinin mantığını anlamlandırmak pek de mümkün görülmemektedir.

Konya Sağlık-Sen üye sayısının çeyreği kadar olan şubelerde sendika başkanları profesyonel yönetici olurken hala Konya’da profesyonel yönetici olmamasının izahı mümkün müdür?.. Konya’nın coğrafi büyüklüğüne ve üye sayısına göre yönetimde değil bir (1), belki iki (2) kişinin profesyonel olması gerekirdi. Bu meselenin bu zamana kadar çözülmemesinin nedeni 2020’de çatı mühendislerinin çatıyı çatarken malzemeden tasarruf ettikleri izlenimini doğurmaktadır!.. Başka bir açıdan son bir (1) yılda Konya’da iki kişi profesyonel yönetici olsa idi sendika üyeleri için müspet manada ne değişirdi; bu soruya da verebileceğimiz maalesef makul bir cevapta bulunmamaktadır.

YARIN İKİNCİ BÖLÜMÜ YAYINLAYACAĞIZ: SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİMİ 

Sendikal hareketin handikapları ve çıkış yollarına dikkat çekmeye çalıştım. Bu vesile ile başta Memur-Sen ve Kamu Sendikacılığına şahsi tecrübelerime dayanarak bir projeksiyon tuttum. Umarım kamu çalışma hayatına katkı sağlar. Saygılarımla...


*İsmet Yardımcı 

Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Memuru 
(Çevre Sağlığı Teknisyeni)

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (4)
Konya hemşire 2 ay önce
Şube yönetim kurulu üyesi arkadaş senelerce nöbet konusunda kendisine kıyak yaptı binlerce lira nöbet parası aldı bu arkadaş bizim hakkımızı yiyerek bizim haklarımızımı savunacak
Vhki 42 2 ay önce
Konya şubesi gerçekten sosyal medya sendikacılığı yapıyor.Bayramda bir çikolata dağıttılar günlerce paylaştılar.Hicbir üyeye faydaları yok.Kovboy gibi at üstünde fotoğraf paylaşıyorlar.Bunların yaptığı sadece sosyal medya sendikacılığıdır.
Sağlıkçı 2 ay önce
2.bölümü bekliyorduk, ne oldu ki?
Konyalı Sağlıkçı 2 ay önce
Moderatör arkadaş günlerdir diğer bölümleri merakla beklemekteyiz. Sendikada olanları öğrenmek için daha çok beklermiyiz.
11
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?