Sendika Yöneticilerinin Aldıkları Ücretlerle İlgili Son Durum..

Son günlerde sendika yöneticilerinin aldıkları maaş çokca konuşulmaya başlandı. Peki üye sayısı itibariyle üç büyük sendikanın yöneticilerinin aldıkları maaşlar tahmini ne kadardır?

Sendika 07.10.2019, 16:41 09.10.2019, 02:49
Sendika Yöneticilerinin Aldıkları Ücretlerle İlgili Son Durum..

Sendika yöneticilerinin maaşları tüzüklerinde yazılı olması gerekmektedir. Sağlık-Sen tüzüğünün 57. Maddesinde sendika yöneticilerinin ücretlerinin üst limitinin ne olduğunu Türk Sağlık-Sen tüzüğünün 52. Maddesi sendika yöneticilerinin ücretlerinin ne kadar olduğunu, SES tüzüğünün ise 60. maddesinde sendika yöneticilerinin ne kadar maaş almaları gerektiğini yazmaktadır .

SAĞLIK-SEN TÜZÜĞÜ İLGİLİ MADDESİ 

MALi VE SOSYAL HAKLAR ÜCRET KAYIPLARI, TAZMINATLAR

Madde 57-

(1) Genel Yönetim Kurulu üyelerine, |417l|965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 7.800 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan mikan aşmamak üzere Genel Başkan Yardımcıları  için eşit miktarda Genel Başkan için ise Genel Başkan Yardımcıları  için belirlenen ücretin %10'u fazla olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda net maaş ödenir. Bu ödemeler ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları, Genel Merkez bütçesinden karşılanır.

(2) Sendika Şube Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Şube Yönetim Kurulu üyelerine, 1417 /1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 6.000 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı geçmemek kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek tutarda net maaş ve ücret ödenir. Bu ödemelerin ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları, ilgili şube avans paylarından karşılanır

TÜRK SAĞLIK-SEN TÜZÜĞÜ İLGİLİ MADDESİ

Ücret, Ödenek ve Sosyal Yardımlar
Madde 52 -

a) Sendika ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek
ve sosyal yardımlar,
b) Sendika ve şubelerin denetleme, disiplin kurulu üyeleri ile istişare organlardaki görevlilere
verilecek ödenekler ile,
c) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve

TIKLAYIN

yollukların tavanı,
d) Sendika Genel Kurulunda tespit olunur.
e) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek
ücret, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite Sendika Yönetim Kurulu yetkilidir.
f) Sendika yönetim kurulu üyeleri ile şubelerdeki aylıksız izinli yöneticiler yılda otuz gün ücretli izin
kullanırlar. Yıllık izinler yılı içinde kullanılacağı gibi bir sonraki yıla da bırakılabilir. İkinci yılın sonunda
kullanılmayan izin daha sonra kullanılamaz.
g) Mazeret izinleri 657 sayılı kanun çerçevesinde kullanılır.

SES TÜZÜĞÜ İLGİLİ MADDESİ

MADDE 60. BÜROKRASİYE VE YABANCILAŞMAYA KARŞI TEDBİRLER

a- Sendikanın yönetim, denetim, disiplin vb organlarına seçilenlerin bu göreve gelmesi, bu kişilere herhangi bir maddi avantaj veya dezavantaj sağlayamaz.

b- Sendikanın genel merkez ve şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarında iki dönem üst üste görev alanlar üçüncü dönem aynı organa aday olamazlar.

Yorumlar (1)
......... 1 yıl önce
http://www.sakaryagazetesi.com.tr/makale/-eskisehirin-sendika-agasi--ve-buna-goz-yumanlar-7211/
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?