PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Sendika Kararı İle İş Bırakanlara Verilen Disiplin Cezaları Yargıdan Dönmeye Devam Ediyor

Üyesi olduğu sendikanın aldığı işi bırakma kararı nedeniyle görev yerinde bulunmadığı gerekçesiyle verilen disiplin cezası mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmadı.

Sendika 23.01.2023, 20:28 24.01.2023, 13:31 Cansu Polat
Sendika Kararı İle İş Bırakanlara Verilen Disiplin Cezaları Yargıdan Dönmeye Devam Ediyor

Sendikal faliyetden iş bırakmadan dolayı disiplin cezası verilemez ile ilgili idare mahkemelerinden kararlar çıkmaya başladı.

KONU: 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde üyesi olduğu sendikanın aldığı iş bırakma kararı nedeniyle "rutin Poliklinik denetimlerinde görev yerinde bulunmadığından" bahisle 657 sayılı Yasa'nın 125/A-b maddesi uyarınca uyarma cezası ile tecziyesine ilişkin Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 31 Mayıs 2022 tarihli işleminin; davacının sendikal faaliyet kapsamında bu eylemi gerçekleştirdiği, bu nedenle ceza verilemeyeceği, hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

Karar Uyuşmazlık konusu olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan iki günlük iş bırakma eylemi çağrısına uyarak 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde görev yerini terk ettiği, bu fiilin çalışma hayatında gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse ulusal mevzuatta yerini bulan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zira eylem daha önce duyurulduğu halde idarece eyleme katılmanın, millî güvenliğe, kamu düzenine, suç işlenmesinin önlenmesine, genel sağlık, genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına zarar vereceği şeklinde herhangi bir itirazın yapılmadığı eylemden sonra verilen disiplin cezası gerekçesinde de bu hususların üzerinde durulmadığı, bu durumda "özürsüz veya izinsiz olarak görev mahallini terk etmek" eyleminden söz edilemeyeceği, bu nedenle, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan bir hakkın kullanımı çerçevesinde disiplin suçu teşkil etmeyen fiili nedeniyle davacı hakkında uyarma cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

KONU:14-15 Mart 2022 tarihinde üyesi olduğu sendikanın aldığı iş bırakma kararı nedeniyle rutin Poliklinik denetimlerinde görev başında bulunduğu halde hasta muayenesi yapmadığından bahisle 657 sayılıYasa'nın 125/B-a maddesi uyarınca kınama cezası ile tecziyesine ilişkin Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 07 Haziran 2022 tarihli işleminin; davacının sendikal faaliyet kapsamında bu eylemi gerçekleştirdiği, bu nedenle ceza verilemeyeceği, hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir.

KARAR:Uyuşmazlık konusu olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan iş bırakma eylemi çağrısına uyarak 14 Mart 2022 ve 15 Mart 2022 tarihlerinde görevinde bulunmadığı, bu fiilin çalışma hayatında gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse ulusal mevzuatta yerini bulan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zira eylem daha önce duyurulduğu halde idarece eyleme katılmanın, millî güvenliğe, kamu düzenine, suç işlenmesinin önlenmesine, genel sağlık, genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına zarar vereceği şeklinde herhangi bir itirazın yapılmadığı eylemden sonra verilen disiplin cezası gerekçesinde de bu hususların üzerinde durulmadığı, bu durumda "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak" eyleminden söz edilemeyeceği, bu nedenle, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan bir hakkın kullanımı çerçevesinde disiplin suçu teşkil etmeyen fiili nedeniyle davacı hakkında kınama cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yorumlar (2)
Has Odabaşı 6 gün önce
Dua edilsin ki herhangi bir exitus olmamış. Yoksa davacı da davalı da bir ömür uğraşırdı. Gelelim kamu mağduriyetine: bu husus da çok su kaldırır: insanlar geçim kaynağı hayvanlarını satıp randevu da alarak polk. e geliyor ve muayene olamadan yani mağdur olarak ayrılıyor; kamu mağduriyetinin sendikal hak olduğunu iddia etmeye kalkmayın, işin sonu anayasa mahkemesine bile gider, neyse herkes tohtur herkes kendi söküğünü istediği gibi dikebilir; neticelerine razı olmak şartıylaaaaa
Komiklere cevap 6 gün önce
Sadece polikliniklerde grev yapıldı exitus olacak hastanın polde işi yok siz canınızı sıkmayın ayrıca 1920'de kaldınız herhalde bugünlerde kimse şehre gelmek için hayvanını falan satmıyor.
Günün Anketi Tümü
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.