Sağlık Sen Şubesine Mahkemeden Şok Üstüne Şok

Kahramanmaraş Sağlık Sen Şubesinin 20.09.2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulunun Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi tarafından tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmesi ve bununda Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından onaylanması sonucu Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi tarafından Sağlık Sen Şubesine kayyum atanmasına yapılan itiraz Gaziantep Bölge Adliyesi 7. Hukuk dairesi tarafından reddedilerek ‘Kayyum tayini talebinin kabulüne karar verilmesi yerinde ve isabetli bulunmuştur’ denilerek açılan davayı esastan reddetti.

Sendika 17.02.2021, 14:12 17.02.2021, 14:20 Güler Sağlam
Sağlık Sen Şubesine Mahkemeden Şok Üstüne Şok

Kahramanmaraş Sağlık Sen Şubesinin 20.09.2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulunun Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi tarafından tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmesi ve bununda Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından onaylanması sonucu Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi tarafından Sağlık Sen Şubesine kayyum atanmasına yapılan itiraz Gaziantep Bölge Adliyesi 7. Hukuk dairesi tarafından reddedilerek ‘Kayyum tayini talebinin kabulüne karar verilmesi yerinde ve isabetli bulunmuştur’ denilerek açılan davayı esastan reddetti.

NELER OLMUŞTU;

Bilindiği gibi Kahramanmaraş Sağlık Sen Şubesinin 20.09.2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulu anayasal haklarının gasp edildiği gerekçesiyle sendika içerisindeki muhalif gurup tarafından dava açılmıştı. 5.Olağan Kongre Sürecindeki usulsüzlükler sebebiyle açılan dava 6 yıl sürmüş ve dava neticesinde Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesinin 2019/381 esas, 2019/274 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Sağlık Sen şubesinin 20.09.2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul ‘tüm sonuçları ile birlikte iptal edilmiş’ ve bu karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2020/1796 sayılı esas, 2020/6260 sayılı kararı ile onanmıştı.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin onamasının ardından muhalif gurup hemen bir dava daha açarak iptal edilen genel kurulun yerine yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar sendikaya kayyum atanması talebinde bulunmuş ve talep Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi'nce kabul edilerek 2018/241 esas, 2020/235 sayılı kararı ile "Yeni yönetimi oluşturuluncaya kadar cari işlemleri yönetmek” için Av. Cihat Özdemir kayyum olarak atanmıştı.

Bu kez de Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesinin kayyum kararını Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine götüren Kahramanmaraş Sağlık Sen Şubesine bir tokatta Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk dairesinden geldi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin ‘Dairemiz Gerekçesi’ diye vermiş olduğu 2021/17 sayılı kararda: “ Dairemizce istinaf incelemesi HMK 355. maddesi gereğince istinaf sebepleri ile bağlı olarak ve kamu düzenine aykırılık hususları da gözetilerek yapılmıştır.

Dava, davacı sendikanın Kahramanmaraş Şubesinin 5. Olağan genel kurul seçimlerinin tüm sonuçlarıyla iptali nedeniyle kayyum tayinine ilişkindir.

Davanın kabulüne ilişkin karar Dairemizin 2018/978-1572 E. K. Sayılı ilamı ile genel kurul iptaline ilişkin davanın bekletici mesele yapılması gereği yönünden ortadan kaldırılmıştır.

TIKLAYIN

6356 Sayılı Kanunun 15/3. Maddesi "Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler." denilmiştir.

Aynı Mahkemenin 2015/505 Esas, 2017/268 Karar (Yargıtay bozma ilamları sonrası en son 2019/381-274 E. K.) sayılı dosyasında; Sağlık-Sen Sendikası Kahramanmaraş Şubesi'nin 5. Olağan genel kurulunun tüm sonuçlarıyla iptaline karar verildiği, kararın Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin 10/06/2020 tarih, 2020/1796-6260 E. K. Sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır.

Somut olayda; Sağlık-Sen Sendikası Kahramanmaraş Şubesi'nin 5. Olağan genel kurulunun tüm sonuçlarıyla iptaline karar verildiği ve bu kararın yargılamanın devamı sırasında kesinleştiği, yine yargılama esnasında belirtilen sendika şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu icra edilmiş ise de, sendikalar tarafından icra edilen her genel kurul, birbirinden farklı hukuki neticeler doğurmakta olduğundan davacıların dava açmakta korunmaya hukuki yararları bulunduğundan sonraki genel kurulun icra edilmiş olması eldeki dava yönünden sonuca etkili bulunmamıştır.Sağlık-Sen Sendikası Kahramanmaraş şubesinin 20/09/2014 tarihinde yapılan 5. Olağan genel kurulunun tüm sonuçlarıyla iptaline karar verildiğinden Mahkemece, 6356 Sayılı Kanunun 15/3. Maddesi uyarınca KAYYIM TAYİNİ TALEBİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ YERİNDE VE İSABETLİ BULUNMUŞTUR.

Yukarıdaki gerekçelerle davacının istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/1b.1 maddesi gereğince reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:

1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile 14/01/2021 tarihinde Temyiz Yolu Açık olmak üzere karar verildi” denildi.

Kamuoyunda ve özellikle sendika üyeleri arasında ise Anayasanın 51. maddesinin son fıkrasında, sendikaların yönetim ve işleyişlerinin demokrasi esaslarına aykırı olamayacağı bu sebeple dava sonucu gereği üyelerin anayasal haklarının gasp edildiği, 6. olağan kongreyi gerçekleştiren ve bugün hukuken ‘yok hükmünde’ olan ekibin hala neden orada tutulduğu ve Yargıtay’da dâhil verilen kararların neden yerine getirilmediği merakla beklenirken gözler bu kararın ardından Sağlık Sen Genel merkezine çevrildi.

Kaynak: Haber46

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (9)
Selam 1 hafta önce
Sayın durmuş bu koltuk sevdalısı arkadaşlar üyelerinin haklarını gasp etmişler, tam tersi olması gerekmiyor muydu? Siz hak arama sendikası değilmisiniz? Bu nasıl birşey izah edin lütfen , Bu ayıp size yeter ? Şu rezilliğe bakarmısınız yazık yazıkk
Memur 1 hafta önce
Onları destekleyen kim ki
sarı sendika 1 hafta önce
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Att 1 hafta önce
Komple kapatın gitsin bu sendikaları. Zaten bi işe yaramıyorlar. Yıllık 500 milyon tl yetkili sendikanın devletten aldığı para. Devletin, milletin sırtında yük. Lüks araçlar, şatafatlı hayatlar. Rant ve torpil merkezleri. Büyük Türkiye ye yakışmıyor Reis.
Sağlıkçılar 1 hafta önce
Beter olun hemiiii
MutulSen 1 hafta önce
Mutulsen olmuşu iş. Ne oldu şimdi. 2014 yılında kim yaptı bunları. Kim bu hukuksuzluğa göz yumdu. Mutulsen ol mutlu ol.
Yazıklar olsun 1 hafta önce
Rahmetli Akif İnan başkanım işte bıraktığın ERDEMLİLER Harekatının temsilcileri.,,
Ede 1 hafta önce
İşleri güçleri baskı ile üye yapıp baskı ile istifaları engellemek, başka şeylerde var da yeri değil
Memur 1 hafta önce
Bu usulsüzlüğü yapan başka bir kurumda müdürlük yapıyor, görevden alınması gerekmez mi
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
4
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?