PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Sağlık Sen Şube Başkanı Genel Merkezin Usulsüzlüklerini Tek Tek Sıraladı!

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım Şubesinin 2. Olağan Genel Kurul Seçim Sürecinde Sağlık Sen Genel Merkezinin seçimlere usulsüz bir şekilde müdahale ettiğini ileri sürerek “namus ve şeref sözü verenlerin verdikleri sözü seçim salonunda unuttuklarını” söyledi.

Sendika 20.06.2022, 21:46 21.06.2022, 18:54 Cansu Polat
Sağlık Sen Şube Başkanı Genel Merkezin Usulsüzlüklerini Tek Tek Sıraladı!

Şube Başkanı Özgür Yıldırım Genel Merkezin keyfi disiplin uygulamalarıyla daha önce Rize, İzmir ve Şanlıurfa Şube Başkanlarını görevden uzaklaştırdığını hatırlatarak adaletin daha sonra yerini bulduğunu, yapılan hukuksuz işlemleri mahkeme kararları ile en güzel cevabın verildiğini belirtti.

Başkan Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Dostlar Kıymetli yol arkadaşlarım,

Bilindiği üzere Sağlık Sen İzmir 1 Nolu şubesinin 2. Olağan Genel kurulu için Şubenin başlatmış olduğu Seçim Sürecine Genel Merkez tarafından USULSÜZ BİRŞEKİLDE müdahale edilmiş

ve “NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VERENLER” verdikleri sözü Seçim Salonunda unutmuşlardır.

İzmir 4. İş Mahkemesine açtırdıkları davayı kaybetmeyi sindirememiş DELEGELERİN OYLARIYLA verilen GÖREVİ VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANARAK

Şube yönetim kurulu üyelerini USULSÜZCE “Tedbiren el çektirmiş” bunu kullanarak Yapılan seçimi engellemişlerdir.

Baştan aşağı SAKAT Başlattıkları PARALEL delege ve Seçim sürecinin SORUMLULULARI HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLAMIŞ,

Güçlünün değil Haklının kazanacağı HUKUK MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ.

Daha önceki keyfi disiplin sürecinde Rize,İzmir ve Urfa şube başkanları uzaklaştırılmış,

ADALET yerini bulmuş, yapılan hukuksuz işlemlere mahkeme kararları en güzel cevap VERMİŞTİR.

Bugüne kadar AÇIKLAMA YAPMAMAMIZIN tek NEDENİ

İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN ÇOĞALMASI VE YAPILAN USÜLSÜZ İŞLERİMLERDE ORGANİZE SUÇU OLUŞTURAN KİŞİLERİN TESBİTİDİR.

HUKUK SİSTEMİMİZE MÜDAHİL OLMAYI DÜŞÜNENLERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN “Muz Cumhuriyeti olmadığını hep birlikte göstereceğiz”

Başta CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLMAK ÜZERE

Sorumlular hakkında ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞ.


Sağlık Sen Genel Merkezini Eleştiren Sağlık Sen Başkanına Genel Merkez Sponsorlu Siteden Cevap: Miadın Doldu - TIKLAYINIZ.


HUKUKA VE USULE AYKIRI OLARAK TESİS EDİLEN İŞLEMLERİ KISACA BELİRTMEK GEREKİRSE;

1. Sendikamızın Şubelerin Delege Belirleme Usulüne İlişkin Yönetmelik’in 5.maddesinde yer alan "...Şube genel kurulu ve delege seçimlerine ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Merkez tarafından yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından yürütülür…" hükmünün geçersiz olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’nin 04.02.2021 tarihli, E. 2021/144 ve K. 2021/221 sayılı kararıyla tespit edilmiştir. İşbu karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E. 2021/4070 ve K. 2021/934 sayılı, 20/05/2021tarihli kararı ile onanarak kesinleşmiştir. Sayın Bölge Adliye Mahkemesi vermiş olduğu kararın gerekçesini “Yeni yönetmelik ile şube delege seçimlerinde yapılacak tüm işlemlerin onay ve kontrolünün Genel Merkeze verildiği, eski yönetmelikte Seçimlerin Yapılışı başlıklı 5. maddesinde "…Delege seçimleri önceden belirlenen yer, gün ve saatte Genel Merkez yöneticilerinin birinin gözetiminde veya Genel Merkez tarafından görevlendirilecek yetkinin gözetiminde yapılır" şeklindeyken yeni yönetmelik ile aynı maddenin "...Şube genel kurulu ve delege seçimlerine ilişkin tüm iş ve işlemler Genel Merkez tarafından yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından yürütülür.." şeklinde değiştirildiği, Genel merkezin yetkilendireceği kişilerin gözetim görevlerinin bütünüyle değiştirilerek yürütme görevinin doğrudan Genel Merkez’e verildiği, diğer iptali istenen maddelerde temsilciliklere ve her iş yerine kaç delege düşeceğinin belirlenmesinin, delege seçimleri konusunda yetki ve sorumluluğun, delege aday listelerinin, seçim gününün, seçimlerin yapılacağı yer ve saatin belirlenmesinin, seçim itirazlarının incelenmesinin, ertelenen seçimleri yönetmenin, delege seçim sonuçlarına itirazların karara bağlanmasının, şube yönetim kurulundan alınarak seçimi yönetmekle yetkilendirilmiş kişilere verildiği, üyeler eski yönetmelik ile seçme ve seçilme haklarını fiilen çalıştıkları işyerlerinde de kullanabilecekken yapılan değişiklik ile yalnızca kadrolarının bulunduğu işyerlerinde kullanabilecekleri şeklinde değiştirildiği, bu şekilde hakların sınırlandırıldığı anlaşılmıştır.” şeklinde açıklamıştır. Sayın mahkemenin göstermiş olduğu gerekçeden de anlaşılacağı üzere şubelerin genel kurullarına ve delege seçimlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin Genel Merkez’in yetkilendirdiği kişiler aracılığıyla yapılmasının hukuka aykırı ve üyelerin seçme ve seçilme hakkını sınırlandırıcı nitelikte olduğu tartışmasızdır. Dolayısıyla gerek yukarıda bahsetmiş olduğumuz mahkeme kararı gerek demokratik ilkeler doğrultusunda bahse konu işlemlerin, şube yönetim kurulunun alacağı karar ile yetkilendireceği kişi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda

1. İzmir 1 nolu şubesinin 2. Olağan Genel Kurul’a ilişkin işlemlerin 29.04.2022 tarihinde başlatılmış olmasına ve bu hususta genel merkeze bilgi verilmesine rağmen genel merkezin `yetki` adı altında 10.05.2022 tarihinde Cihan Bektaş'a yetki yazısı göndermesi usulsüzdür.(YARGITAY kararına göre yetki Şube yönetim kuruluna aittir.)

2. Akabinde 11.05.2022 tarihinde Cihan Bektaş'ın yetkili olduğuna dair gönderilen yazı 1 gün sonra iptali ve yerine Ö.K'e yetki verilmesi usulsüzdür.(Yetkisi olmayan iş ve işlem gerçekleştirilmiştir)

3. 11.05.2022-11.07.2022 tarihleri arası `tedbiren görevden el çektirme yazısı` seçim süreci devam ederken seçime yönelik yapılan usulsüz bir işlemdir. (seçme ve seçilme hakkı ve Sendikal faliyeti engellemeye yönelik SUÇ İŞLENMİŞTİR.)

4. 29.04.2022 tarihinde başlatılan 2. Olağan Genel Kurul süreci kapsamında 5-6-7 Mayıs 2022 tarihinde yapılan delege başvurusunun İzmir 4. İş Mahkemesi kararı olmasına rağmen yok sayılması TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAHKEME KARARLARINI TANIMAMASI suç teşkil etmektedir.

5. İzmir 4 İş Mahkemesi kararını tanımayarak ve şube yönetim kurulunca yapılan işlemlerde hukuka aykırı hiçbir unsur olmamasına rağmen `usulsüzlük bahanesiyle` yönetime el çektirmiş Mahkeme kararında herhangi bir Usulsüzlük olmadığı ve Tedbiren el çektirmeye sebep olarak sundukları gerekçelere Mahkeme kararında cevap vermesine rağmen Suç üstüne Suç işlemişlerdir.

6. Yönetimden 5 kişi el çektirilirken 5 yedek yönetim kurulu üyesi çağırılmamış, yeni seçim süreci belirlenmemiş ve seçimi yönetecek yetkiliyi Şube yönetim kurulu üyeleri tarafından belirlenmemiştir.

7. Kabul etmemekle beraber tedbiren görevden uzaklaştırma işleminin haklı olduğu kabul edilse dahi, bu işlemin 11.05.2022 tarihinde yapılması ve İzmir 4. İş Mahkemesinin kararı uyarınca 29.04.2022 ve 11.05.2022 tarihleri arasında şube yönetim kurulunca yapılan tüm işlemlerin yok sayılması usulsüzdür,Paralel Seçim süreci Usulsüzlüğün zirvesidir.

8. 13.05.2022 tarihinde verilen Ö.K yetkisi yeni seçim süreci yönetmesi için değil, başlatılmış ve devam eden seçimi yönetmesi içindir, yeni seçim sürecini usulsüz ve Kanuni dayanağı olmadan yapmıştır

9. İzmir 1 nolu şubesinin yönetim kurulu üyelikleri askıya alınan 5 yöneticinin seçim süreci ile ilgili aldığı karar ve yönetim kurulu üyelerinin şube başkanı Cihan Bektaş`ı yetkili kılması, şube yönetim kurulu üyeliğini Genel merkez askıya alsa da sendika üyeliği devam ettiğinden ve yetkiyi şube yönetim kurulu üyeleri verdiğinden delege seçimlerini ve seçim sürecini tamamlaması engellenmiştir.(Tedbir kararı ile şube yöneticiliğini almış,Sendika Üyeliği devam ettiğinde ve yetki Şube tarafından verildiğinde Seçimde YETKİLİ tek kişi CİHAN BEKTAŞ tır.)

10.Yapılan Delege Seçim sürecinden önce 1 Nolu şubenin web sitesinde yayınlanan ilan Genel merkez tarafından silinmiş ve olmadığı iddia edilmiş Mahkemeye sunulan ilanın ekran resmiyle Mahkemeyi yanılmak amaçlı oldukları görüşmüş deliller yok edilmeye çalışılmıştır.

11.Yedek yönetim kurulu üyeleri yönetime çağrılmadığı için yine olağan seçim sürecinde `olağan delegelikleri` ellerinden alınmıştır.

Usulsüzce yapılan `tedbiren uzaklaştırma` 5 asil yönetim kurulu üyesinin ve yönetime davet edilmeyen 5 yedek yönetim kurulu üyesinin seçme ve seçilme hakkı ve Sendikal faliyeti yapmaları ellerinden almıştır.

12. 1 nolu şubeye mahkeme kararı yokken tüm evrak defterleri istenmiş, hatta sendika binasının kanunsuzca anahtarları değiştirilmiş ve sadece seçimi yönetmesi gereken Ö.K yönetimi, şubeyi ve teşkilatı hiçe sayılarak Kayyum niteliğinde usulsüz ve kanunsuz bir şekilde imzası bulunan tüm iş ve işlemleri yapmıştır

13. Sendika Tüzüğünün 38.maddesinin 2.fıkrasında belirtildiği üzere şube genel kuruluna çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır, bu hususta şube karar defterinde karar alınır. Bu nedenle genel merkez karar defterine yazılarak yapılan tüm işlemler kanunsuzdur.

14. Ö.K yetkisi ile yapılan paralel seçim süreci içinde kullanılan evrak kayıt numaraları ve olmayan karar defteri ile seçim süreci yönetmesi usulsüzdür.

15. Genel merkez tarafından yapıldığı iddia edilen usulsüz seçimin genel merkez denetleme kurulunca tespiti yapılmamıştır.

16. Tespiti yapılmayan “usulsüzlük” üzerine disiplin işlemi yapılmıştır.

17. Şubenin tüm iletişim kanalları kapatılmış, ilan duyurusu genel merkez tarafından silinmiştir.

18. İzmir 1 No’lu şubeye ilişkin olarak usulsüz yapılan tüm işlemler ve seçim süreci 2 nolu şubede yapılmıştır.

19. Üye kayıt sistemi kapatıldığından şubeden üyelik işlemleri yapılamamış, üyeler mağdur edilmiştir.

20. Sms sistemi genel merkez tarafından engellenmiş, Sendika Genel Başkanı Semih Durmuş talimatıyla üyelere sms atılmıştır.

21. Seçimle gelen yönetim kurulunun ve Şubenin sendikal faaliyetleri Semih Durmuş başta olmak imzası olan tüm yönetim kurulu tarafından engellenmiştir.

22. Mahkeme kararı olmadan Semih Durmuş’un talimatı üzerine, seçim yetkisi adı altında adeta bir KAYYUM yetkisiyle Ö. K tarafından şubenin her şeyine el koyulmuştur. Yapılan bu uygulama tamamen hukuksuzdur.

23. Delege seçimleri için anahtar sayı belirlenirken 15 Mayıs 2022 tarihinin dikkate alınması konusunda tarafımıza uyarıda bulunulmuş tüzük ve kanunda yeri olmayan usulsüz uygulamanın yapılması için yazı gönderilmiştir.

24. Şubeye bağlı 2800 üyenin telefon numaraları ve üyelerin diğer bilgileri G.Y adlı şahısa genel başkan Semih Durmuş tarafından verilmiş, kişisel verileri koruma kanunu hiçe sayılarak üyeler devamlı taciz edilmiştir.

25.Seçim olan şube 1 Nolu Şubeyken Tüm bu Usulsüz işlemler 2 Nolu şubede yapılmış

26.TÜM BU USULSÜZ VE KANUNSUZ İŞLEMLER ORGANİZE SUÇ TEŞKİL ETTİĞİNDEN SEMİH DURMUŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE SAĞLIK SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU İLE BERABER BELİRTİLEN İSİMLER ve İMZASI OLAN KİŞİLERLE Bu ORGANİZE SUÇ İŞLENMİŞ SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR.

Devam eden Davalarla birlikte

ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLERİNİ BİR KEZ DAHA TEKRARLIYORUM.

Unuttukları tek şey yapılan bu usülsüz işleri yaptıklarında KAMU GÖREVLİSİ OLDUKLARI.

*Devamı gelecek yapılan bütün usülsüzlükleri TEK TEK aktarma DEVAM EDECEĞİM.
Hodri Meydan

Yorumlar (17)
Yalan yalan yalan 1 hafta önce
Şubenin durumu ortada dert sendikami koltukmu belli oluyor İzmir saglik senin önünü açın artık %25 küçülen bir subede durmanizin anlamı yok
Allah belasını versin 1 hafta önce
YAZIKLAR OLSUN EMİ, MASANIN ÜZERİNDEN KURAN I DA EKSİK ETMEZSİNİZ
Ephe 1 hafta önce
Tüm sağlık personelinin hakkını aramayan ama en yetkili olan bu sendika ne kadar sorunlarımızı çözmüş. Doktorlarımız ile diğer sağlık personelinin birbirine düşman eden sendika, hükümet yalaması olmuş sendika. Şunu söyleyebilirim hakkımızı aramadığın için tüm hakkım haram olsun sana. Ayrıca 400 küsur TL için bu sendikada duran arkadaşlar size de haram olsun
doktor 1 hafta önce
bunlar kendi koltuklarının peşine düşmüşler ysplerde bunlardan medet umuyor sınavsız doktor olmanın peşine düşüyor :))
Hemşire sağlık personeli 1 hafta önce
ysp laforizmasıyla egonu yamayamazsın dr.
İzmirli sağlıkçılar 1 hafta önce
Birileri şu sitenin adminine bu adamın son iki yıldır başkan olmadığını söylesin. Yalan üstüne yalan. Yıldırım efendi sahadaki yenilgisini örtbas etmek için daha ne pislikler yapacaksın bakalım. Tabi altındaki son model araba gitti. Bedava yaşamaya alıştın paralar kesildi. Şimdi saldırmaya başladın. Geçti o günler artık dönmez geri Artık hesap verme zamanı
kemal 1 hafta önce
YİYİN BİRBİRİNİZİ, HİÇ MAHSURU YOK.
Yaw he he 1 hafta önce
Bu yorumların hepsini yazan yönetime aday olan aciz koltuk makam sevdalılarına sesleniyorum.özgur yıldırım sizlere sendikadada yönetimde olanların idareci olamayacağınızı söylemiş.sizler daha düne kadar birbirinizi heryerde karalayan arkanızdan iş çeviren şer insanlar,koltuk makam için birleşmişsiniz.özgür yıldırım 2 yıldır tüm sağlık çalışanlarının hakkını aradığı için genel merkez tarafından kendisine muhalif 4 il başkanı gibi uzaklaştırıldı.seçilmlerde sizlerin rahat rahat yol almanız içinde diger 5 yönetim üyesi tedbiren hukuksuz uzaklaştırıldı.
Efendi demeyi çok seversin ö.k.
Sende yalandan güzel yorum yapmışsın.Ama efendi olsaydın dün başkan adayıyken buğün yardımcı adayısın. Genel başkan sözleri ve yapmadığı eylemleri yüzünden sahada gezemiyoruz,gezdiğimiz zaman bizi görüp istifa dilekçesi istiyorlar diye az ağlamadınınız özgür yıldırıma.şimdi %25 uye kaybetmiş bir şube yazmişsınız.üye kaybı şubeden değil,yetkili sendika gibi mücadele edemeyen sizi destekleyen semih durmuş yüzünden bunu sizde biliyorsunuz.
Hemşire kadromuzda kaçgün çalışmışsınız, pandemide kaç gecici göreve gittiniz ki tüm sağlık çalışanlarını temsil edeceksiniz.
Yazıklar olsun özgür Yıldırım ın sizlere gösterdiği değer karşılığında sizlerin yaptığı bu karakter yoksunu karalama ve koltuk makam sevdanıza.
Tek tek özgeçmişınız yazılacak ilerde.
Şurada memur,burada müdür ,orada müdür yrd...
Ama hepiniz hemşire kadrosundasınız .hemşirelik yapmamış bir başkan adayınız.
tüm sağlık sen üyeleri ve sağlık çalışanları adına sizlerden utanıyoruz..
İzmirliler 1 hafta önce
İbretle izliyoruz
Teşkilata geldim geliyorum geleceğim diye 2 sene kaybedildi teşkilat başkanı istifa etti diyalog yolları kapatıldı kavga kıyamet hep 3500 üyeden 2800 düşüldü
Aman üye yapmayın daraltın dendi
Bu teşkilat yeteri kadar destek oldu
Artık şubenin önünü açma vakti aktif bir sendikacı olmadığım halde ben bunları goruyosam içerde daha neler vardır kim bilir
Sendikalı 1 hafta önce
Acaba Özgür bey sağlık sen'e yapılmış bir truva operasyonu mu?
MANİSA 1 hafta önce
Manisa da da buna benzer bir durum var.İnanin öğrendik.Yalan entrika insan kandirma yalanlar havada uçuyor.inanilmaz şekilde ustaca yalan söylemiyor.Tum bu olaylara şöyle bakınca ditorumki bu kadar büyük mu bu rant.Kendi adıma söylüyorum gerçekten sendikadan tiksindim igrendim nefret ettim ve istifamı da verdim.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
22
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?