Hekimler İçin Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması İşlemleri Başladı!

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin 11. fıkrasında tabip odalarının üyelerinden olan aidat alacaklarının yasada öngörülen süre içinde başvurulması ve yine yasada öngörülen süre içinde tam olarak ödenmesi halinde faiz ve gecikme zammı gibi ferilerinin affedileceği düzenlenmiştir.

Sendika 23.06.2021, 10:31 Güler Sağlam
Hekimler İçin Oda Aidat Borçlarının Yapılandırılması İşlemleri Başladı!

Yasanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Türk Tabipleri Birliği’ne verilmiştir. Buna göre;

  1. 30.04.2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin 30.09.2021’e kadar, kalanının aylık dönemler hâlinde ve azami toplam 6 eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
  2. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için 31.08.2021 gününe kadar üyelerin tabip odalarına başvurması şarttır. Başvurunun 31.08.2021 gününe kadar ulaşması kaydı ile ıslak imzalı dilekçeyle bizzat ya da bu dilekçenin iadeli taahhütlü posta yoluyla veya faksla tabip odasına iletilmesi gerekmektedir. Başvuru için aşağıdaki örnek dilekçeden yararlanılabilir.
    Olanaklarına göre internet üzerinden ödeme alabilen tabip odalarımıza bu şekilde ödeme yapmak isteyenlerin, yapılandırmadan yararlanmak istediğini belirtir yeri işaretleyerek kredi kartıyla en fazla 6 taksit olmak üzere ödemelerini gerçekleştirmeleri durumunda ayrıca bir yazılı başvuruya gerek bulunmamaktadır.
  3. Yasa hükmü uyarınca fıkra hükmünden yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şart olup başvurularda bunun da belgelenmesi gerekmektedir.
  4. 09.06.2021 tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvurulması halinde, davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. 7326 sayılı yasaya göre bu takdirde, mahkeme ve icra masrafları ve vekâlet ücretinin, ilk taksit tutarı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
  5. 09.06.2021 itibarıyla üyelerin odalara kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
  6. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceğinden, hak kaybı yaşanmaması için başvuru ve ilk taksitin ödenmesine dair sürelere uyulması gerekmektedir.

Bu olanaktan yararlanmak ve ödemeleri ne şekilde yapabileceğinizi öğrenmek için tabip odanız ile iletişime geçmeniz gerektiğini dikkatlerinize sunarız.

Başvuru dilekçesi örneği:

……….TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

09/06/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin 11. fıkrası düzenlemesinden yararlanmak istiyorum.

Aidat borçlarımı, peşin olarak / ilk taksiti en geç 30.09.2021 tarihinde başlamak üzere altı eşit taksitte ödemek istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını talep ederim. Saygılarımla.

Dr. ……………………..

(TC Kimlik No : ...........)

İletişim bilgileri:

Adres :    ........

Tel. No           :   .........

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (4)
hemşire 6 ay önce
onlar zengin öderler
yapılandırma 6 ay önce
maşAllah yapılandırma ve borç afları nedense hep üst düzeylere geliyor
seyyanen 6 ay önce
sayın bakan hep hekimlere güzellik yapıyorsunuz. sıra ne zamn biz sağlıkçılara gelecek . bizede yapsanız bir babalık...
Ni̇nal Anil 6 ay önce
DR TYSON'UN BÖBREKLERİMİ BÖBREKLERİM VE ZORLUKLAR NEDENİYLE SATIŞINA İLİŞKİN YARDIM FORMUMU NASIL ALDIM:  WHATS_APP NUMARASIDAN +234806 046 8385 İLETİŞİME GEÇİN.

Bu, en ihtiyacım olduğu anda böbreğimi satmama yardım eden Dr Tyson'ın iyi işlerine dair tanıklığım... Ben İzmir Türkiye'sinden NİNAL ANIL. Ve bunu nette paylaştığım için üzgünüm ama yapmak zorunda kalacağım, aileme yeniden hayat getiren bu dünyanın en iyi Doktoru adına... Son 3 yıldır, departmanlardaydım, sonunda bu doktorla bir blog sitesinde tanıştım. Bağışçılardan biri yardım için gönderiyor, ona her şeyi açıkladım ve bana duyduğu Dr Tyson'dan bahsetti ve bana sorunlarımı anlatmak için Dr Tyson'a yazmam için bir e-posta adresi verdi. Sadece 1 ayda her şey düzeldi, sevincim bana döndü. Ben sadece bu dürüst ve samimi cerrah doktoruna teşekkür etmek istiyorum, efendim, bana söyledikleriniz yerine geldi ve teşekkür ederim efendim. Lütfen zorluk sorununa çözüm arayan herkese şunu söylemek istiyorum, bu cerrah ameliyatı uzmanına danışmanızı tavsiye ederim, o gerçektir, doğrudur ve dr tyson ne söylerse o olur, çünkü dr tyson'ın bana söylediklerinin hepsi gerçekleşti. Onunla iletişime geçebilirsiniz: e-posta adresi veya doğrudan whats-app +234806 046 8385.
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?