PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Hastane İdaresi Sağlık Sen'den istifa eden personellerin yerlerini değiştiriyor iddiası

Kaş Devlet Hastanesinde personele yönelik baskı ve mobbing yapıldığı ileri sürülerek yetkili sendika Sağlık Sen'den istifa eden sağlık personellerinin görev yerlerinin değiştirildiği ileri sürüldü.

Sendika 12.04.2022, 19:07 Cansu Polat
Hastane İdaresi Sağlık Sen'den istifa eden personellerin yerlerini değiştiriyor iddiası

SES Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Antalya Kaş Devlet Hastanesinde yetkili sendika Sağlık Sen'den istifa ederek sendikalarına geçen personellere mobbing yapıldığı ileri sürülerek sağlık emekçilerinin bu dönemde ses sendikasına yoğun ilgi gösterdiği, üye sayısı itibari ile Sağlık Sen'in üye sayısına yaklaşıldığı ancak bu esnada hastane yönetiminin Sağlık Sen'den istifa eden üyelerine yönelik yer değiştirme politikası uyguladığı iddia edildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz şunları ifade etti:

"Kaş Devlet Hastanesi'nde TİS (Toplu İş Sözleşmesi) sürecinin ardından sağlık emekçileri yandaş sendikadan istifa ederek sendikamıza katılmaya başlamış yaklaşan yetki sürecinde yandaş sendika Sağlık – Sen’den yetkiyi alacak üye sayısına yaklaşmıştır. Bu durum yandaş sendikadan çok yandaş sendika yetkilisi gibi hareket eden idarecilerde korkuya yol açmış üyelerimize dönük mobbing, baskı artmış üyelerimizin çoğunun yerleri usulsüz şekilde değiştirilmiştir, hastanede yerleri değişen personelin tamamı sendikamızın üyeleridir. İdare desteğini arkasına alan Sağlık – Sen iş yeri temsilcisi de üyelerimize sendika değiştirdiği için baskı kurmaya çalışmaktadır.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SONUÇSUZ KALDI"

Yaşanan sorunların çözümü için 6 Nisan günü hastane başhekimi ve sağlık bakım hizmetleri müdürü ile görüşmeler yapılmış sorunların çözüleceği tarafımıza iletilmişken, üyelerimize dönük usulsüz yer değiştirmelere, tehdit ve hakaretlere devam edilmiştir.
Tüm bu yaşananların sendika üye sayılarının tespit edileceği yetki sürecine yakın yapılması tesadüf değildir. Sağlık – Sen ve onun temsilcisi gibi davranan idarecileri yetkiyi kaybetme korkusunun sardığı anlaşılmaktadır.

"HASTANE YÖNETİCİLERİNE TCK'NİN 118 MADDESİNİ HATIRLATIYORUZ"

Sendikamıza üye olmak isteyen kamu emekçilerini tehdit edenlere, zorbalık yapanlara TCK’nın 118. maddesinde belirtilen “ Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü hatırlatıyoruz.

"MOBBİNGE, BASKIYA, USULSÜZ YER DEĞİŞTİRMELERE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Buradan bir kere daha Kaş Devlet Hastanesi baş hekimine ve tüm yetkili sendika temsilcilerine sesleniyoruz, üyelerimize uyguladığınız mobbinge, baskıya ve usulsüz yer değiştirmelere SESsiz kalmayacağız. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve özlük hakları için, sendikal faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri aşmak için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini antidemokratik uygulamalara karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Buradan bir kere daha Kaş Devlet Hastanesi baş hekimine ve tüm yetkili sendika temsilcilerine sesleniyoruz, üyelerimize uyguladığınız mobbinge, baskıya ve usulsüz yer değiştirmelere SESsiz kalmayacağız. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve özlük hakları için, sendikal faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri aşmak için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini antidemokratik uygulamalara karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Değerli Basın Emekçileri;

Geride bıraktığımız Toplu İş Sözleşmesi süreci kapalı kapılar ardında Cumhur ittifakının arka bahçesi konumundaki iki konfederasyon Memur-Sen, onun ortağı Kamu Sen ve hükümet eli ile sefalet ücretine mahkum edildiğimiz bir süreç olarak geride kaldı. TİS sürecinde kamu emekçilerinin taleplerinin karşılanmaması ve çözümsüzlüğe bırakılması milyonlarca kamu emekçisini hayal kırıklığına uğrattı.

Yıllardır bir formalitenin yerine getirilmesinden öte bir anlam taşımayan bu sözleşmeler, biz kamu emekçileri için bırakın kazanımı, fiili meşru mücadele ile kazandıklarımızın masalarda bırakıldığı, gasp edildiği süreçlere dönüşmüştür. Ve yine yıllardır yaşadığımız senaryo tekrar etmiş, hiçbir temel sorunumuza çözüm üretmeyen, bizleri sefalete mahkum eden mutabakat üzerinden başarı hikayeleri anlatılmıştır. Bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enflasyon %61’i aşmışken; gözümüzü her gün yeni zamlara açarken, yılların mücadelesi ile kazandığımız haklarımız bir bir masada teslim ediliyorken bu masallara karnımız tok diyen kamu emekçileri, yandaş sendikaların hükümetin tüm taleplerine tereddütsüz ve tartışmasız bir şekilde imza atmalarını kabul etmemiş ve TİS sonrası binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yandaş sendikalardan istifa etmeye başlamıştır.

Yandaş sendikalardan istifa eden kamu emekçileri; yıllardır birikmiş sorunlarını çözebilecek tek güç olan konfederasyonumuz KESK ve sendikamız SES’e üye olmaya başlamışlardır.
İş yerlerinde kamu emekçilerinin sorularına yanıt veremeyen üye kaybını engelleyemeyen yandaş sendika ve onun yetkilileri sorunun çözümünü de kendilerince sendikalarımıza geçmek isteyen emekçileri tehdit etmekte, mobbing ve baskı uygulamakta ve usulsüz şekilde yerlerini değiştirmekte bulmuştur. Son zamanlarda çoğunu kendilerinin tayin ettiği ve sendikal çalışmalarını dolaylı yollardan yürüttükleri her düzeydeki sağlık yöneticileri eliyle de bazı gayri ahlaki eylem ve tutumlarına hız verdiler.
Yandaş sendikadan istifa edip sendikalarımıza geçmek isteyen kamu emekçilerini“senin için iyi olmaz, başına iş gelir, görev yerin değişmek zorunda kalır, istediğin şeyi yapmayız" gibi tehditlerle engellemeye çalışmaktalar.
Mobbingin baskının tavan yaptığı hukuk ve adalet kavramlarının yok olduğu kurumlarımızda zorla üye yapılanlar korkudan ve başına geleceklerden dolayı dün olduğu gibi bugün de sesini çıkarmakta çekimser kalmaktalar.

Değerli basın emekçileri;

Yukarıda bahsettiğimiz baskıların son örneği Kaş Devlet Hastanesinde yaşanmaktadır. TİS ardından sağlık emekçileri yandaş sendikadan istifa ederek sendikamıza katılmaya başlamış yaklaşan yetki sürecinde yandaş sendika Sağlık – Sen’den yetkiyi alacak üye sayısına yaklaşmıştır. Bu durum yandaş sendikadan çok yandaş sendika yetkilisi gibi hareket eden idarecilerde korkuya yol açmış üyelerimize dönük mobbing, baskı artmış üyelerimizin çoğunun yerleri usulsüz şekilde değiştirilmiştir, hastanede yerleri değişen personelin tamamı sendikamızın üyeleridir.

İdare desteğini arkasına alan Sağlık – Sen iş yeri temsilcisi de üyelerimize sendika değiştirdiği için baskı kurmaya çalışmaktadır.

Yaşanan sorunların çözümü için 6 Nisan günü hastane başhekimi ve sağlık bakım hizmetleri müdürü ile görüşmeler yapılmış sorunların çözüleceği tarafımıza iletilmişken, üyelerimize dönük usulsüz yer değiştirmelere, tehdit ve hakaretlere devam edilmiştir.
Tüm bu yaşananların sendika üye sayılarının tespit edileceği yetki sürecine yakın yapılması tesadüf değildir. Sağlık – Sen ve onun temsilcisi gibi davranan idarecileri yetkiyi kaybetme korkusunun sardığı anlaşılmaktadır.

Değerli basın emekçileri

Sendikamıza üye olmak isteyen kamu emekçilerini tehdit edenlere, zorbalık yapanlara TCK’nın 118. maddesinde belirtilen “ Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü hatırlatıyoruz.
Zorla ve baskıyla üye yapan ve yaptıranlara çağrımızdır:
Kamu faaliyetlerinin eşitlik, liyakatlilik açısından adalet ilkelerine uygun yürütüldüğü hususunda toplumda egemen olan güvenin ve inancın sarsılmaması gerekmektedir. Kamu görevinde kamu idaresi düzenli, etkin, dürüst ve tarafsız biçimde hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde hukuka aykırılık oluşur.

Yandaş sendika ve onun yeni ortağı ne yaparsa yapsın artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Geride kalan 6 TİS boyunca kamu emekçilerine vaat edilenlerin hiçbiri TİS’de imza altına alınmamış her seferinde AKP iktidarı ne verirse onunla yetinilmiştir.

Artık kamu emekçileri sizin anlattığınız masallara kanmamaktadır. Ne kadar tehdit ederseniz edin sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bir olmak, birlik olmak ve bu gücümüzle geleceği değiştirmek için sendikamızda örgütlenmeye devam edecektir.

Buradan bir kere daha Kaş Devlet Hastanesi baş hekimine ve tüm yetkili sendika temsilcilerine sesleniyoruz, üyelerimize uyguladığınız mobbinge, baskıya ve usulsüz yer değiştirmelere SESsiz kalmayacağız. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve özlük hakları için, sendikal faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri aşmak için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini antidemokratik uygulamalara karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Yorumlar (11)
asabi 1 ay önce
doğru aynı baskı Alanya Ağız ve Diş sağlı merkezinde de var
zekiye 1 ay önce
Bu müslüman görünümlü kafirlerden her şey beklenir.
Ayni basku alküde de var 1 ay önce
Ayni baski alanya eah de var
Asilhan 1 ay önce
Evet benimde yerimi değiştirdiler yeni.
Sağlik-sen'den nefret eden idris 1 ay önce
"Torpilin" diyeti
sağlıkçı 1 ay önce
KESER DÖNER SAP DÖNER.
Sağlıkçı 1 ay önce
Tüm geçici gòrevler iptal edilsin o zaman
herkesin bildiği 1 ay önce
herkes biliyor herkesin 499 tl için sendikalı olduğunu. insanların paraya ihtiyacı var. yoksa bir pul fayda getirecek yararları yok. ama bu sendikalar tarih olacak bakın görün herşeyin vakti sırayla gelir
Saglikci 1 ay önce
kurbağalarda surekli oter.ses mis. Boyle bir sendika mi var.hayret.duymamistim.
partili cumhur 1 ay önce
Sendikaların artık hiçbir hükmü yok. Tüm işler partiden dönüyor
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
8
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?