PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Doktorun Aldığı Rapora ‘Fenne Uygun Değildir’ Diyen Hakem Hastane Kararı Yargıdan Döndü

4924 sayılı sözleşmeye tabi görev yapan bir acil hekiminin 30 gün süreli aldığı istirahat raporu hakem hastane tarafından fenne uygun uygun bulunmadı.

Sendika 24.09.2022, 13:53 Cansu Polat
Doktorun Aldığı Rapora ‘Fenne Uygun Değildir’ Diyen Hakem Hastane Kararı Yargıdan Döndü

Hakem hastane tarafından istirahat raporunun “fenne uygun değildir” kararı sonrasında doktorun kullandığı rapor süresi, yıllık izin süresinden düşürüldü.

Yıllık izin süresinden düşen rapor süresi ile ilgili doktorun idareye yaptığı başvuru olumsuz karşılanması üzerine doktorun bağlı olduğu Genel Sağlık İş Sendikası konuyu yargıya taşıdı.

İzmir … Devlet Hastanesi kadrosunda, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında “sözleşmeli acil hekimi” olarak görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başka bir devlet hastanesine başvurmuş ve üyemize, 20.01.2022 – 18.02.2022 tarihlerini kapsayan 30 gün süreli “istirahat raporu” verilmiştir.

Üyemizin görevli bulunduğu İzmir … Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, söz konusu “istirahat raporu”, hakem hastaneye gönderilmiştir. Hakem hastane tarafından, “20.01.2022 tarihinde alınan istirahat raporu fenne uygun değildir.” şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, “istirahat rapor” süresi olan 30 gün, üyemizin yıllık izin süresinden düşürülmüştür. Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesi, idareye yaptığı başvuruda, “Başhekimlik tarafından usulüne uygun olmayan şekilde yapılan izin kesintisinin iptalini ve 30 günlük yıllık izin süresinin kendisine iadesini” talep etmiştir.

Üyemizin bu talebi, idare tarafından reddedilmiştir. Sendikamıza hukuki destek için başvuran üyemize, “derhal” hukuki destek verilmiş ve Sendikamız Hukuk Müşavirliğince, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nde “yürütmenin durdurulması” talepli iptal davası açılmıştır.

İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından; “Olayda, davacının 30 günlük iş göremezlik raporunun hakem hastane olarak belirlenen … Hastanesine gönderildiği, davacının hakem hastaneye sevk edilmediği ve gönderilmediği, hakem hastane tarafından 30 günlük istirahat süresinin herhangi bir ameliyat ve işlem görmemiş hasta için uzun olduğundan bahisle raporun fenne aykırı olduğuna karar verildiği, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memurun hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edileceği ve sonucuna göre işlem yapılacağının belirtildiği, davacının ise hakem hastaneye sevki gerçekleştirilmeden, iş göremezlik raporunun süresi üzerinden bir karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Dava konusu işlem davacının izin hakkına ilişkin olduğu ve uygulanması halinde süresi bakımından davacının yıllık izninin tamamının kullanımını kısıtladığından telafisi güç zararlar oluşturabileceği sonucuna varılmıştır.” Gerekçesiyle, söz konusu idari işlemin “YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA” karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Üyelerinin her türlü hukuksal sorununda onların yanında yer alan ve onlara her türlü desteği veren Genel Sağlık-İş, her zaman olduğu gibi yine “emsal bir karara” imza atmıştır. İdare, hukuku ve usulü işlemleri görmezden gelerek, üyemizin “yıllık izin” hakkını gasp etmiş, Anayasa’nın 50. maddesine aykırı eylemde bulunularak, “dinlenme hakkı” ihlal edilmiştir. Söz konusu hukuka aykırılık karşısında, Genel Sağlık-İş, yine sessiz kalmamış, haklı hukuk mücadelesini sonuna kadar vermiş, yine mükemmel bir hukuki kazanım elde edilmiştir. Bu vesileyle, tüm sağlık emekçilerini “gerçek mücadele Sendikası” olan Genel Sağlık-İş çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

Her zaman büyük desteğini hissettiğimiz, Sendikamız ve tüm sağlık emekçileri için büyük emekleri olan Sendikamız Hukuk Müşavirlerine de yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu güzel emsal karar için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (4)
bir kişi 3 ay önce
mutlu azınlığın ego tatmin aracı hakem hastane....
Dr. Serkan 3 ay önce
Hakem hastanenin "rapor fenne uygun değildir" kararı iptal edilmemiş, uygunsuz alınan raporun süresinin yıllık izinden düşülmesi kararı iptal edilmiş. Uygunsuz rapor alan ve veren hekime idari yaptırım başka bir şekilde uygulanacaktır. Haber başlığı uygun olmamış.
Misafir 3 ay önce
Hastanedeki çalışanlar neden izinlerini mutlu azınlığa onaylatiyor anlamış değilim. İsteyen istediği şekilde izin ya da raporunu alabilmeli. Mutlu azınlık izin alınca bize onaylatmiyor biz neden izinlerimizi onlara onaylatiyoriz.
Misafir 3 ay önce
Memlekette akıllı adam kalmadı