Sağlık Bakanlığı Sınavsız Ünvan Değişikliği Hakkında!

SaglikPersoneliHaber.Net'e yazın, yayınlayalım! bölümümüz aracılığıyla bir sağlıkçı arkadaşımızın ünvan değişikliği sınavı konusunda yaşadıkları mağduriyeti ele aldığı ve sınavsız unvan değişikliği hakkı için getirdiği önerisini yorumsuz olarak yayınlıyoruz.

Sağlık 23.10.2019, 13:16 23.10.2019, 13:48 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığı Sınavsız Ünvan Değişikliği Hakkında!

Sayın yöneticilerim ve idarecilerim;

Sağlık Bakanlığı çalışanları olarak eğitim durumu değişikliğine bağlı olarak yıllardır ünvan değişikliği konusunda mağduruz ve mağdur olmaya devam ediyoruz. Konuyu sizlere kısaca örneklerle özetlemek istiyorum. Sağlık çalışanları olarak bir bölümümüz eğitim hayatımızı meslek hayatımızla beraber götürüyoruz. Çocuk yaşta çoğumuz sağlık meslek lisesinde yaklaşık 10 civarı bölümde eğitim alarak değişik ünvanlara ayrıldık. Kişisel özelliğimize bağlı olarak gelecek şekillendirme arzumuz gayretimiz motivemiz ilgi alanlarımız çoğumuzun üniversitelerde değişik sağlık bölümlerinde ve yeni bir ünvanda eğitim almaya zorlamıştır. Bu durumun neticesinde belli sayıda sağlık personelinin azmi gayreti sonucu eğitim durumuna bağlı olarak ünvanlarının değişmesi sürekli gündeme gelmiştir. Yıllara bağlı olarak bu durumdaki sağlık personeli sayısı sürekli artmaktadır. Sağlık Bakanlığımız 2023 yılına kadar branşlaşma hedefi koyup yeni ünvanları tanımlayarak bazı dönemlerde atama yapmaya başlamıştır. Yine Sağlık Bakanımız Fahrettin KOCA bey bir TV kanalında branşlaşma ve ünvan değişikliği sorununun çözüleceğini belirtmiştir. Sayın yöneticilerim kendi şahsi görüşüm tespitlerim ve araştırmalarım sonucunda diğer bakanlıkların ve kendi bakanlığımız olan Sağlık Bakanlığının bazı uygulamalarına bakarak sınavsız olarak hizmet puanları baz alınarak zaman kaybetmeden ünvan değişikliği yapılması önce devletimiz, bakanlığımız ve sağlık çalışanlar açısından çok isabetli ve yararlı bir karar olacaktır. Hizmet puanına göre sınavsız unvan değişikliği yapılırken adaleti sağlama, gereksiz iş yükünü azaltma maliyeti önleme, Sağlık Bakanlığına yeni bir vizyon, çalışma barışı ve sağlık personeline motive ve meslek hayatında güven unsuru sağlayacaktır. Sınavsız ünvan değişikliği neden gereklidir sizlere örneklerle açıklamak istiyorum. Sağlık bakanlığımız yıllarca bu konuda ilgisiz yavaş ve gönülsüz uygulamalar şekilde davranmıştır. Özellikle personel yönetim ve planlamasında elzem olan bu durumun periyodik olarak yapılması personel dağılımı cetveline profesyonellik kazandırarak Sağlık Bakanlığının ileriki dönemlerdeki vizyon ve misyonunu olumlu katkı sağlayacaktır.r

Sağlık Bakanlığında çalışan sağlık personelinin yıllara göre oluşan bir kıdemi ve hizmet puanı mevcuttur. Tayin, yer değiştirme, mali ve özlük hakları bu verilere göre belirlenmektedir. Bizler sağlık personelleri olarak bu hizmet puanı verisine dayalı olarak, elzem olan unvan değişikliğinin yayımlanacak bir yönetmelikle bir an önce kolay ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını talep etmekteyiz. Yöneticilerimizin bizlerin taleplerini yerine kulak vermek için seçilmiş kişiler olduğundan bizleri çok kolay anlayacaklarını ummaktayız. Sağlık bakanlığı personelleri olarak yıllardır unvan değişikliği beklemekten psikolojik olarak yıpranmış durumdayız. Çoğu kurum eğitim görmüş belli bir yeterliliğe sahip personelinin ünvanını yönetmeliklerle değiştirmiştir. Bazı kurumlar kritik görevler için sınav yapmayı tercih etmiştir. Sağlık personelleri olarak KPSS?de başarı sıralamasına göre sağlık bakanlığına atandığımız için sınav aşamasını geride bıraktığımız fikrindeyiz. Yapılacak bir unvan değişikliği sınavı zaten yoğun olan bakanlığımıza iş yükü zaman kaybı mali yük olacağı gibi biz sağlık personellerine de psikolojik baskı, yorgunluk, stres, mali kayıp, yoğun iş temposunda istenmeyen bir dönem yaşatacaktır. Uzun sınav maratonu aynı süreçlerin tekrar edilerek yeniden başa dönülmesi ve mülakat adaletsizliği algısı hep yaşanacaktır. Günden güne azalan döner sermaye, artan iş yükü doktor dışındaki diğer sağlık personelinin ihmal edilmesi bakanlığımızın hep doktor bakanlığı olarak anılmasını değiştirmeyecektir. Bazı bakanlıklar özürlü ve şehit yakınlarından eğitim durumu değişenleri, çocuk esirgeme kurumundan yetişip atanan personelleri yönetmeliklerle sınavsız olarak unvan değişikliği imkanı vermiştir. Bazı bakanlıklar dönem dönem personellerinin yeterliliğine ve gerekliliğine bakarak sınavsız unvan değişikliği imkanı tanımıştır. Sağlık bakanlığına pratisyen hekim olarak atanıp çalışan pratisyen hekimleri, uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimleri bitirdiği uzmanlık alanına sınavsız atamaktadır. KPSS ile atanmış şuan çalışan sağlık personellerinden Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık bitirenler sınavsız kura ile unvan değiştirmektedir. KPSS sınavı ile atanmış sağlık memuru(toplum sağlığı teknisyenleri)talep etmeleri halinde 2007 hemşirelik yasasındaki bir yönetmeliğe istinaden kurumundaki boş hemşire olarak kadrolarına sınavsız bir dilekçe ile geçiş yaparak ünvanlarını sınavsız bir şekilde değiştirebilmektedirler. Yine hemşire olarak atanan personel sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyenliği) ünvanına sınavsız geçme hakkı mevcuttur. Yıllar önce Sağlık Bakanlığında ambar memurları olarak çalışan personel sınavsız unvan değiştirerek VHKİ kadrolarına geçirilmiştir. Sağlık personeli bünyesindeki sağlık personellerden Yoğun bakım, Diyaliz, Enfeksiyon, Sivil savunma, Kalite, Acil hizmetleri Ameliyathane hizmetleri, İş sağlığı ve güveliği sertifika programlarına katılanlar 2-3 aylık sertifika ile sınavsız mülakatsız olarak eğitim aldıkları alanlarda sürekli çalışabilmekte iken, bizler 2 yada 4 yıllık mesleki diplomalarla eğitim aldığımız alanlarda bile çalıştırılmıyoruz. 2 yada 4 yıllık mesleki üst öğrenim eğitimi almış sağlık personelleri olarak şu soruyu sürekli sorar olduk, 2-3 aylık sertifika programından alınan eğitimi mi belirleyici yada 2-4 yıllık üniversitelerden mezun olunan bölümler mi geçerlidir. Sağlık bakanlığının boş PDC dağılımındaki kadroları sınavsız nakil önceliğinin bakanlığımız içinde hizmet veren mevcut çalışanlarının olması adaletli bir uygulama olacaktır. Sağlık bakanlığının yapacağı bu uygulama ev almış bir insanın odaları müsait ise ihtiyaç halinde istediği odayı kullanması dilediği gibi eşyalarının yerini değiştirmesidir. Bu işlemi yapar iken belediyeden izin almasına sınav ve mülakat yapmasına gerek yoktur. Yıllardır uyguladığımız devlet geleneğinde benzer uygulamalar mevcuttur. Padişahın ailenin en yaşlı ve tecrübeli kişisinden seçilmesi olup daha sonra en büyük oğluna geçmesidir. Yine aile yapımızda en büyük çocuk belli bir zaman sonra otomatik olarak bazı sorumlulukları almaktadır. Bizlerde sağlık bakanlığında artan hizmet puanları ve belli bir yıllanmışlığın bu konuda belirleyici olmasını istemekteyiz. Son zamanlarda sağlık personelleri arasında şu konu hep tartışma konusu olmuştur. Kapanan belediyeler, diyanet, milli eğitim, bankalar ve ismini sayamadığımız kurum ve bakanlıklardan sağlık bakanlığına sağlık personeli olmadığı halde eğitim durumuna bakılmadan binlerce personel nakil olur iken liyakat ve tecrübeye bakılmadığı sınav ve mülakat yapılmadığı halde, KPSS sınavına katılıp sağlık personeli olarak atanan daha sonra ÖSYM sınavına girerek üniversite kazanıp yıllarca eğitim gören sınavlarla mezun olan sağlık personelleri hala neden ünvan değişikliği sınavına ve mülakatına tabi tutulmaktadır. Yıllarca açıklanmayan sınav çifte standart doktor bakanlığı tespitleri sağlıkçıları mağdur etmekte ve üzmektedir. Bu bakanlığın sahipleri bizler değilmiyiz, hep düşünürüz.r

Sağlık bakanlığımız haklı olarak bizlere şu yorumu yapabilir. Bu kadar mezun var hepiniz nasıl unvan değiştirecektir. Kadromuz yetersiz. Ne yapabilirim. Biz sağlık personelleri olarak şöyle diyoruz? Sağlık bakanlığına yıllık personel alımı hakkı verilen 30-50 bin arası yeni kadronun alım ilanına çıkılmadan belli zaman önce, hizmet puanına göre iller arası yer değişikliği gibi, hizmet puanına göre ünvanlar arası değişiklik yapıldıktan sonra yeni alıma, değişen boşalan kadrolara personel alımı yapılmasıdır. Bu durum hem personel yönetiminde hem de PDC dağılımının daha sağlıklı oluşturulup yönetilmesinde belirgin fayda sağlayacak adaletli ve hızlı uygulamalarla branşlaşma anlamında çıtayı yükseltecektir. Yeniden yapılacak bir unvan değişikliği sınavı sonrası yerleri değişecek personele mali ödemeler yapılacak illerde kurumlarda kadrolar boşalacak, aile bütünlüğü bozulacak tekrar eş durumu tayinleri ve mali ödemelerle bakanlığımız yüz yüze kalacaktır. Ama hizmet puanına göre unvan değişikliği olursa sağlık personelleri öncelikle kendi ilinde kurumlarında boş olan kadro ve ünvanları seçecek çok zor durumda kalırsa kurum ve il dışını tercih edecektir. Bu uygulama sonucu bakanlığımız mali ödemeler (yolluk ödemesi) yapmayacak zaman kaybı iş yükü sorunu olmayacaktır. Yapılacak bir yönetmelik değişikliği ile bir yıllık zorlu sınav sürecine tabi tutulan sağlık personelleri bir resmi talep yazısıyla adaletli bir şekilde unvan değiştirmiş olacaktır. Bakanlığına ve kurumuna güveni bağlılığı yöneticilerine saygısı daha da artacaktır. Sağlık personelleri olarak bu ekonomik sıkıntılı ortamda gereksiz mali kayba zaman kaybına süreç stresine bağlı olarak psikolojik yorgunluğa maruz kalmayıp mevcut işine motive olacaktır. Sağlık bakanlığımızın hizmet puanına göre periyodik olarak yaptığı iller arası nakil kurası uygulamasının Ekim 2019 sonuçlarına bakıldığında bu talebimizin haklı bir istek olduğu anlaşılacaktır. Bu verilere göre sağlık personelleri kendi illerinde kalmayı tercih etmiştir. Zorunluluğu olanlar yer değiştirmiş. Aile bütünlüğü çocukların durumu sağlık sosyal durumu hep belirleyici olmuştur. 22-29 temmuz 2019 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ünvan değişikliğinin daha gerçekçi bilimsel olması için ön talep toplaması çok mantıklı yerinde bir uygulama olmuştur. Sağlık personellerinin öncelikle hangi unvan ve illerde çalışmak istediği sorulması bu beklenti içinde çok olumlu mantıklı olmuş sayı ve tercih edilmek istenen iller belirlenmiştir. Yaklaşık 4 aydır hiçbir gelişme olmaması sağlık personellerini üzmüştür.

TIKLAYIN

SaglikPersoneliHaber.Net'e yazın, yayınlayalım! TIKLAYIN

Sayın yöneticilerim son zamanlarda iş hayatında adalet ve liyakat kavramları çok sarsılmış olup adam kayırma torpil olgusu ön plana çıkarılmış ve bu durumun sonucu olarak halkımızda ve çalışanlarda aşırı bir tepki oluştuğu gözlemlenmiştir. Talep ettiğimiz sınavsız hizmet puanına göre unvan değişikliği güzel örnek teşkil ederek öncelikle sağlık personelleri arasında, daha sonra diğer kurumlarda, devamında bizim bu konuda yaşadığımız süreçleri yaşayacak yeni nesle örnek olacak ve güven duygusunu tazeleyecektir. Genel anlamda beklentimiz oluşturduğum yazımda örneklerle anlattığım tespitlere istinaden, yıllık belli dönem ve dönemlerde belli bir kıdem yılı ve hizmet puanına göre unvan değişikliği hakkının adaletli bir şekilde sağlanması konusudur.r

Sağlık bakanlığı sağlık personellerinde kalite ve mali standartlar başlıkları altında gerek işleyişi gerekse hasta memnuniyetini en üst seviyede talep ettiği bir dönemde, kendi sağlık personellerini mağdur etmemeli haklarını ve standartlarını yükseltebilmelidir. Sağlık personelleri olarak yöneticilerimizden beklentimiz, bakanlığımızın doktor bakanlığı olmadığı, çalışma barışının önemli olduğu, hepimizin bir aile olduğu, sağlık işinin bir ekip işi olduğunun daha da perçinlenmesidir. Yöneticilerimizin bilgisine tecrübesine sonuna kadar güveniyoruz. Sağlık çalışanları olarak yakın zamanda bu konuda olumlu haber ve gelişmeler beklemekteyiz. Saygılar sunarım.

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (4)
ahmet 1 yıl önce
mükemmel tesbitler
Vhki 1 yıl önce
Bakanlik sendika artik bir aciklama yapsin artik
Dursun Ali Akkoyun 1 yıl önce
Olursa çağ atlamış oluruz. Beklemekteyiz.
vehbi çelik 1 yıl önce
sendika yetkilileri bu yazıyı bile okumamıştır.Bişey yapmalarını beklemek anlamsız.
1
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?