PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Muayenehanesi Olan Hekimlerle İlgili Yeni Yönetmelik Çıkarıldı

Muayenehanesi bulunan hekimlere yönelik Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliğin tepki çekmesi üzerine Bakanlık yeni yönetmelik yayınlayarak değişiklik yaptı.

Sağlık 09.01.2023, 13:42 Cansu Polat
Muayenehanesi Olan Hekimlerle İlgili Yeni Yönetmelik Çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ek birinci maddesinin 12 fıkrası değiştirildi:

“(12)Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan tıp merkezlerinde yapabilir.

KADRO SAYISININ ÜÇTE BİRİNİ AŞMAYACAK

Tıp merkezleri, ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilir.

60 YAŞ ÜSTÜ MUAF

Muayenehanesi bulunan 60 yaş üstü hekimler, sözleşme yaptığı tıp merkezlerinin birinde bu kadro sınırlamasına tabi tutulmaz.

VAKA BAZLI ÖZEL İZİN

Sözleşme imzalanan tıp merkezinde muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir tıp merkezinde bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilebilir.

SÖZLEŞME SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK

Muayenehane hekimiyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshası, tıp merkezi tarafından il sağlık müdürlüğüne gönderilir.

Bu durumdaki hastalar, tıp merkezindeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir ve hastanın bilgileri tedavi olacağı tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderilir.

MÜŞTEREKEN SORUMLU

Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve tıp merkezi müştereken sorumludur.

Tıp merkezinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, özel sağlık kuruluşunun ilgili birim sorumlusu ve mesul müdür tarafından imzalanır.

AYLIK RAPOR

Bu hekimlere hizmet sunan tıp merkezinin mesul müdürü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismi ile rıza formunu müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.”

GEÇİCİ MADDELER

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklendi:

“GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce muayenehanesi bulunan hekimler, sözleşme yapacakları tıp merkezlerinin birinde ek 1 inci maddenin on ikinci fıkrasındaki kadro sınırlamasından muaf tutulur.

GEÇİCİ MADDE 17- (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 1/7/2022 tarihinden önce ön izin başvurusunda bulunup da henüz sonuçlanmamış, inceleme aşamasındaki başvurular hakkında uygulanmaz. Bu başvuruların ön izin işlemleri, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan hüküm dikkate alınarak sonuçlandırılır.”

YÜZDE 15 SINIRI 1 YIL DURDURULDU

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6'nın 36 sıra numaralı satırında bulunan “ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki kadro sayısının %15'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilme hakkı 1 yıl süreyle durdurulur.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorumlar (2)
Dr. Maksat 2 hafta önce
Haber başlığında yer alan "yönetmelik" kelimesinin "t" harfi neden yazıdaki diğer harflerin font'undan farklı olarak yazılmış, editörün maksadı nedir? Haç işaretine benzetmekle ne amaç olabilir..
buzağııı 2 hafta önce
öküz altında buzağı arama hak arama buzağı ara
Günün Anketi Tümü
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.