İşyeri Hekimi Olma Şartları Nelerdir? İş Yeri Hekimi Nasıl Olabilirim?

İşyeri hekimi olmak isteyen hekimler, google'de işyeri hekimliği için gerekli olan şartları araştırıyor. Peki İşyeri hekimi olma şartları nelerdir? Arama yapanlar işyeri hekimi nasıl olunacağını merak ediyorlar. İşyeri hekimliği ile ilgili yüm detaylar, işyeri hekimlerinin görev ve yetkileri ile sorumlulukları Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Sağlık 12.02.2020, 03:46 Güler Sağlam
İşyeri Hekimi Olma Şartları Nelerdir? İş Yeri Hekimi Nasıl Olabilirim?

İşyeri Hekimi Olmak

İş yeri hekiminin tanımı şu şekildedir: İş yerinde bulunan çalışanların işe bağlı sağlık sorunlarından korunmaları, meslek hastalıklarının, iş kazasına bağlı olarak yaralanmaların ve maluliyetlerin önlenmesi, iş yerinde çalışma koşullarının düzeltilmesi, çalışan kişilerin sağlığının ve sağlık bilincinin geliştirilmesi için iş yerinde mesleğini sürdüren hekimdir.

27.11.2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’İş yeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’’ ile birlikte işyeri hekimlerinin görevleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır. İşyeri hekimi olmak isteyenlerin işyeri hekimliği belgesi alması zorunludur.

İşyeri Hekimliği Belgesi

-İşyeri hekimliği eğitim programını tamamladıktan sonra Bakanlık tarafından yapılacak olan veya yaptırılacak olan sınavda başarılı olmak,

-İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olunmalı ve Bakanlık tarafından yapılan veya yaptırılacak olan sınavdan başarılı olmak,

-İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanı olmak.

Bu bahseline şartları taşıyan ve sınavlarda başarılı olan hekimlerden işyeri hekimi olarak çalışanların görev ve yetkileri de aynı şekilde yönetmelikte belirtilmiştir. Belirtilenlere göre işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında rehberlik ve danışmanlık, sağlık gözetimi ile eğitim ve bilgilendirme yapmakla da yükümlüdürler.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri

-Yemekhane, kantin, kreş, yatakhane ve emzirme odaları ile soyunma odaları, tuvaletlerin ve duş yerlerinin temizliği ile bakımı konusunda gerekli kontrolleri yapmak ve tavsiyelerde bulunmak,

-İşyerinde sağlığı kötü etkileyen risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili koruyucu sağlık muayeneleri yapmak,

-Gece çalışanlar da dahil olmak üzere bütün çalışanların sağlık gözetimini yapmak,

-İşyerinde çalışanların işe giriş ve peritodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda belirli aralıklarla düzenlemek ve kontrol sağlamak,

-Sağlık sorunları nedeniyle izin alan ve işe devam etmeyen çalışanların işe döndüğünde işe dönüş muayenesini yapmak ve sakıncalı bir durum gözetildiğinde sağlık durumuna uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

-Meslek hastalığı tanısı, hassas risk grupları veya kronik hastalığı olanlar, madde bağımlısı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işyerinde bulunan çalışanların uygun işe yerleştirmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yapmak ve rapor hazırlamak,

-Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önlemek ve bağışıklığı arttırmak için çalışanların muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

TIKLAYIN

İşyeri hekimlerinin yetkileri yönetmelikte şu şekilde açıklanmıştır:

-İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbiler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor ederek bildirmek,

-İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak şartıyla işi geçici olarak durdurmak,

-Görevi gereğince işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışmalarla görüşmek,

-Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

Yönetmelikte işyeri hekimlerinin görev ve yetkililerinin yanı sıra çalışma süreleri ile ilgili de bilgilere yer vermiştir. İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile ilgili yönetmelikte yer alanlar şunlardır:

-Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ek olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika süre verilmiştir.

-Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat ve buna ek olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika süre verilmiştir.

-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat ve buna ek olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika süre verilmiştir.

İşyeri hekimleri birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapabilmektedir. Bu nedenle birden fazla işyerinde çalışan hekimlerin yolda geçirdiği süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülmektedir.

İşyeri Hekimliği Eğitimi Programı

İşyeri hekimliği eğitimi programına katılmak isteyen adaylar başvuru sırasında şunları yapmalıdır:

-Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın işyeri hekimliği programına katılacağına dair bilgi içeren ve T.C. kimlik numarasının ve iletişim bilgilerinin yer aldığı başvuru yazısı gerekmektedir.

-Başvuru yapan adayın hekim olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi gerekmektedir.

-İşyeri hekimliği yenileme eğitim programlarına katılacaklar için geçerli olan mevcut belge ile birlikte eğitim kurumlarına gidilerek başvuru yapılmaktaddır.

Eğitim süresi toplam 220 saatten az olmamak üzere ve 180 saat teorik eğitimden ve 40 saat uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. İki bölümden oluşan eğitime katılan adayların teorik eğitimin %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılmaları zorunludur. Eğitimi tamamlayan adaylara kurum tarafından eğitim katılım belgesi verilmektedir. Bu belge Bakanlığa gönderilir. Bakanlık adayların sınavlarını yapar ve 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı olarak kabul edilir. İşyeri hekimliği belgesi alanların beş yıl sonra belgelerini yenilemesi gerekmektedir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?