Anestezistler Bakanlığa Genelge Davası Açtı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge’nin İç Hastalıkları, yoğun bakım yan dal uzmanlarını kapsaması nedeniyle Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bakanlık aleyhine dava açtı.

Sağlık 24.09.2019, 12:51
Anestezistler Bakanlığa Genelge Davası Açtı!

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği tarafından yapılan açıklamayla, Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında çıkartılan Genelge'nin sadece İç Hastalıkları yoğun bakım yan dal uzmanları için düzenleme içermesi nedeniyle genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması hakkında dava açıldığı açıklandı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Sağlık Bakanlığının Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelgesi'nde Hastanenin Tıpta Uzmanlık Yan Dallarından başlığı ile yer verilen düzenlemenin 7.1 maddesinde idare tek taraflı bir düzenleme yaparak yoğun bakımı sadece İç Hastalıkları yan dalı olarak ele alması üzerine ilgili genelgenin durdurulması ve iptalini istedi.

TIKLAYIN

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği yoğun bakım yan dal olarak sadece İç Hastalıkları Ana Dalı'nın yan dalına yer verilmesi ve diğer beş ana dala yer verilmemesinin yasalara aykırı olduğuna vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı çıkartılan genelgenin Ek-1'de yer alan Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Alt Grup Koşul ve Standartları, İzleme ve Değerlendirme Kriterleri başlıklı düzenlemede 3A Grubu Üçüncü Basamak Hastaneler (İleri Düzey Hastaneler) açısından alt koşul ve standartlar belirlenirken yoğun bakım yan dal olarak yasa ile belirlenen diğer beş ana dala verilmemiş, sadece iç hastalıkları ana dalın yan dalı olarak yer verilerek açıkça usul ve yasalara aykırı bir düzenleme yapıldığı belirtilen dava dosyasında "Yıllardır süre gelen yoğun bakım yan dal tartışmasına davalı idare tarafından yeniden bir süreç başlatacak hatalı bir düzenleme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"YOĞUN BAKIMDA UZMANLIK ALAN DİĞER ANA DAL UZMANLARI PERİFERDE ATAMAYA TABİ TUTULACAK"

"Yoğun bakım yan dalının bağlı olduğu diğer 5 ana dal olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon,Genel Cerrahi, ,göğüs hastalıkları, , nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları ana dal olarak yer almakta iken yoğun bakım yan dalı olarak bu branşlara yer verilmemesi açıkçası kasti bir düzenleme niteliği taşımaktadır." ifadeleri yer verilen dava metninde İç Hastalıkları dışındaki diğer beş ana dala bağlı olarak yoğun bakım yan dal uzmanlık belgesi almış olanların periferde atamaya tabi tutulacağına dikkat çekerek şunlar yer aldı:

"Diğer önemli bir husus ise yoğun bakım yan dal uzmanlık belgesi sahibi olan tüm branşlardaki hekim sayısı ülke genelinde 450 civarı olup, bunlardan İç Hastalıkları Ana bilim dalına bağlı olarak yoğun bakım yan dal uzmanlık belgesi alanların sayısı ise bunun 2/10 kadardır. Müvekkilim dernek üyesi olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon ana bilim dalı yan dalı olarak yoğun bakım yan dal uzmanlık belgesi almış olan uzman sayısı ise 7/10 olup, geriye kalan 1/10 ise diğer branş ana dallara bağlı yoğun bakım yan dal uzmanlarından ibarettir. Davalı idare tarafından yayınlanan genelgenin iptalini talep ettiğimiz 7.1 maddedeki düzenleme ile diğer ana dallara bağlı yan dal uzmanlık belgesi almış olan uzman hekimler açısından çok ciddi anlamda mağduriyet yaratacak bir işlem tesis edildiği açıktır. Büyük merkezlerde faaliyet gösterecek olan bu hastanelere İç hastalıklarına bağlı yoğun bakım yan dal uzmanlık belgesi almış olanların ataması yapılacak, diğer yoğun bakımcılar ise iş bu genelgedeki düzenleme nedeniyle zorunlu olarak periferde atamaya tabi tutulacaktır."

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-2°
sisli
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?