Sağlık Personeline Şiddet Sona Ermiyor

Olay esnasında; masaya, sandalyeye, araç gereçlere, hasta dosyalarına, telefon, internet gibi iletişim araçlarına, barkod cihâzı, bilgisayar gibi yardımcı malzemelere zarar veriyorlar. Bu sırada alanda bulunan diğer hastaların muayenesine engel oluyorlar. Sağlık personeli bir taraftan şiddete uğrarken, bir taraftan da burun kanaması tekrarlayan hastayı zorluklarla Kulak Burun Boğaz Servisine ulaştırıyor.