Sağlık Personeline Şiddet Sona Ermiyor

70 yaşında kadın hasta Âcil Servise 112 ile epistaksis (burun kanamadı) şikâyeti ile başvuruyor. Genel durum iyi, şuur açık, Glasgow Koma Skalası 15, oryante koopere, vitalleri stabil. Özgeçmişinde; Coumadin, Diltizem, Teokab, Digoksin kullanıyor. Fizik muayenede, bilinen hipertansiyon, koroner arter hastalığı yok. Kan tahlilinde kullandığı fazla Coumadin tablet yüzünden INR değeri 3.2 olmuş, yâni çok yükselmiş. Diğer kan tahlili sonuçlarında bir özellik tesbit edilemedi. Hasta burun kanaması kontrolü için, kan sonuçları öncesinde âcilen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisine yönlendiriliyor. Orada adrenalinli tamponla hemostaz sağlanıyor. Yâni burun kanaması durduruluyor. Hasta daha sonra Âcil Serviste tâkibe alınıyor. Kan sonuçları, vital değerleri, genel durumu ile birlikte değerlendirilen hastaya reçete verilip önerilerde bulunulup taburculuk planlanıyor.