Sağlık Bakanlığında neredeyse branşların tamamında yaşanan personel sayısı yetersizliği idareleri ya icap nöbeti tutturmaya ya da az sayıda personel ile gün aşırı nöbet listelerini hazırlamaya mecbur kılmaktadır. Çünkü nöbet tutan sağlık çalışanına ertesi gün görev verilmemesi gerekmektedir. Ancak yetersiz personel sayısı nöbet tutulan günün ertesi günü mesai saatleri içerisinde çalışması idare tarafından talep edilmektedir.

Doktor İcap Ücreti 2023

Sahadaki tabiriyle Nöbet listesinin çevrilemediği durumlarda, uzman personel sayısının nöbet listesi düzenlemeye müsaade etmediği durumlarda icap nöbeti özellikle doktorlar için düzenlenmektedir. Bu durumda ilgili personeller için aylık icap nöbet listesi ilgili Başhekim Yardımcısı tarafından düzenlenir. O ay hastanede icap doktoru olan personel, mevzuat uyarınca mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur. 

İcap Ücreti Nedir? Ne Demek?

Sağlık personeli icap ücreti doktor icap ücreti olarak da anılmakla beraber gerektiğinde Kurumca çağrılması durumunda göreve gelecek şekilde kurum dışında bekleyerek, haftalık çalışması gereken mesai saatinin dışında icap nöbeti tutan personele tuttukları saat karşılığında yapılan ödemeye icap nöbeti denilmektedir. İcap ücretleriyle ilgili bir ay boyunca icap nöbeti tutan personelin toplamdane kadar ücret alacağını "Sağlık Personeli 1 Ayda En Fazla Kaç Lira Nöbet ve İcap Ücreti Alabilir? - 2023" başlıklı haberimize tıklayarak öğrenebilirsiniz. 

İcap Ücreti Hesaplama

İcap (ev nöbeti) tutturulan sağlık personeline, unvanlara göre tanımlanan icap nöbet katsayıları üzerinden icap ücreti ödemesi yapılmaktadır. İcap ücretinden gelir vergisi kesilmez, ancak binde 7 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.  

2023 yılı Ocak ayı itibariyle maaş katsayısının gelen zamla artması sonucunda 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 dönemi arasında tutulan nöbet veya icap nöbetinin ücreti de artış göstermiştir.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan tüm branşlarda personellere (Uzman Tabip, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Yüksek okul Mezunu Sağlık personelleri, Lise mezunu Sağlık personelleri ile diğer branşlarda görev yapan personellere) ait 2023 Ocak - Temmuz döneminde geçerli zamlı icap ücreti miktarları aşağıda çıkartılmıştır.

İcap Ücreti 2023

İdare tarafından ayın başında düzenlenen icap listesi ile, tutulan icap nedeniyle izin verilmeyen sağlık personeline, tuttuğu her 1 saat nöbeti için, artırımlı olmayan nöbet ücretinin %40’ı oranında yapılan ödemelerdir. İcap ücretinin tahakkuk edebilmesi için personelin aralıksız 12 saat icap nöbetçisi olması gerekir. İçerisinde bulunulan ayda da toplam en fazla 120 saat icap nöbeti tutulabilmektedir. 

İcap Nöbetinin Esasları Şu Şekildedir
  • İcap nöbetleri karşılığında ilk olarak izin kullandırılması,
  • İzin kullandırıl(a)maması halinde tutulan icap nöbetlerinin karşılığı olan ücretin ödenmesi,
  • İcap nöbetlerinin 120 saati için değil 130 saati için ödeme yapılması,
  • İcap nöbetinin 130 saati aştığı durumlarda geriye kalan icap nöbetleri için mutlaka izin kullandırılması,
  • İcap nöbet listesinin birimde çalışan tüm hemşirelere dahil edilerek oluşturulması,
  • İcapta geçen sürelerin kuruma gelinen süreler şeklinde değil çağrıya hazır halde beklenen süre gözetilerek hesaplanması,
  • Personel sayısının yetersiz olduğu düşünülüyorsa kurum için hemşire kadrosunun istenmesi gerekmektedir. Aksine uygulamalar açıkça hukuka aykırı olacaktır.

Uzman Doktor İcap Nöbet Ücreti

Uzman doktorlar, icap nöbet ücreti olarak normal birimlerde tuttukları nöbet için 1 saatlik ücreti 24,81 TL, Ameliyathane gibi özellikli birimde tuttuklarında 37,22 TL, resmi tatillerde normal birimde tuttukları icap nöbeti için 1 saatliğine 31,02 TL ve yine resmi tatillerde özellikli birimlerde tuttukları icap nöbet ücreti için 2023 yılı ocak zamlarıyla 46,54 TL icap ücreti alacaklardır.

Pratisyen Doktor Nöbet Ücreti

Pratisyen hekimler, normal birimlerde tuttukları 2023 icap nöbet ücreti olarak saat başına 22,33 TL, Acil Servis gibi özellikli birim sayılan servislerde 33,50 TL, resmi tatillerde normal birimde tuttukları icap nöbeti için 27,91 TL ve yine resmi tatillerde özellikli birimlerde tuttukları icap nöbet ücreti için 2023 yılı ocak ve temmuz döneminde 41,88 TL icap ücreti alacaklardır.

Diş Doktoru Nöbet Ücreti

Diş doktorları için icap nöbet ücreti normal şartlarda saatlik NET 19,85 TL olarak hesaplanıyor. Ameliyathanede çalışan diş doktorları, özellikli birimde tutuyorsa icap nöbetini saatlik NET 24,81 TL nöbet ücreti kazanıyor.

Eczacı Nöbet Ücreti

Eczacılar için nöbet ücreti 2023 yılında saatlik net 19,85 TL kazanacak. 

Yüksekokul Mezunu Sağlık Personeli Nöbet Ücreti

Yüksekokul mezunu sağlık personelleri, 1 saat karşılığında icap nöbet ücreti olarak NET 14,89 TL icap nöbet ücreti alacak. Ameliyathanede görev alan mesleki yükseköğrenim kabul edilen yüksekokul mezunu sağlık personelleri ise saatlik NET 22,33 icap nöbet ücreti kazanacak. Resmi tatillerde normal birimde tutulan icap nöbeti için 18,61 TL ve yine resmi tatillerde özellikli birimlerde tuttukları icap nöbet ücreti için net 27,92 TL icap ücreti alacaklardır.

Lise Mezunu Sağlık Personeli Nöbet Ücreti

Lise mezunu sağlık personelleri normal şartlarda saatlik NET 12,41 TL icap nöbet ücreti kazanırken ameliyathanede yada Acil Servis Birimiinde görev almaları durumunda bu ücret, saatlik NET 18,61 TL oluyor.

Şoför, VHKİ vb. Diğer Personel Nöbet Ücreti

Diğer personel olarak çalışan sağlık çalışanlarının 2023 yılındaki saatlik icap nöbet ücreti NET 9,10 TL olarak hesaplanıyor. Diğer personel, ameliyathanede yada Acil Servis Birimiinde görev alıyorsa saatlik nöbet ücreti 13,65 TL’ olmaktadır.