PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Sağlık Personeli Görevlendirme Başvuru İlanı

Sağlık personeli yurt dışı görevlendirme başvuru ilanı, yurt dışında kurulan sağlık tesislerinde görev yapmak isteyenler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İnsani ve teknik yardım amaçlı taleplerle sağlık hizmetine katkıda bulunacak personellerin başvuru süreci başladı. Detaylar haberimizde..

Sağlık Bakanlığı 26.01.2023, 06:14 26.01.2023, 07:02
Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Sağlık Personeli Görevlendirme Başvuru İlanı

Bangladeş Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere Sudan, Somali, Nijer, Arnavutluk ve Kırgız Cumhuriyeti’nde kurulan sağlık tesislerinde görev yapmak isteyen sağlık personelleri için başvurular 01/02/2023 saat 00:01'de başlayıp, 20/02/2023 saat 23:59’da sona erecek.

1 Şubat 2023'de başlayacak süreç, 20.02.2023'de sona erecek. 

Sağlık Personeli Yurt Dışı Görevlendirme Başvuru 2023

Sonuçların açıklanacağı tarih Bakanlık tarafından resmi olarak duyurulmamıştır. Ancak geride kalan 3 -4 yıl içerisinde başvuru sonuçlarıyla ilgili sürecin nasıl işlediğini açıklamaya çalışalım. 

Usulüne uygun olarak Bakanlığın başvuru şartlarına haiz personelleri yaptıkları müracaatlar, Sağlık Bakanlığı sistemine öncelikle kayıt edilmektedir. Kayıt edilen veriler bir havuzda toplanmaktadır. Yurt dışı sağlık personeli görevlendirme ihtiyacı doğrultusunda Bakanlık verilerin kaydedildiği havuz aracılığıyla personel görevlendirmesi yapmaktadır.

Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Başvuru Unvan Branş Dağılım Cetveli 2023

Sağlık Personeli Yurt Dışı Görevlendirme 2023

Geride bıraktığımız son 3 - 4 yılda başvurusu olumlu sonuçlanan sağlık personeli, yurtdışı görevine gidip gitmeyeceğini neredeyse bütün işlemler tamamlandıktan sonra daha da özetle; uçağının kalkmasından yaklaşık 3 hafta önce kurulan bir whatsapp grubuna eklenmesiyle haberdar olmaktadır. Son 3 -4 yıl da ne bakanlığın resmi sitesi nede sosyal medya hesaplarından başvuru sonuçlarına dair herhangi bir duyuru veya liste yayınlanması yapılmamaktadır. Kısaca personele olumlu yada olumsuz herhangi bir bildirim yapılmıyor.

"Sağlık Bakanlığı Yurt Dışı Sağlık Personeli Görevlendirme 2023" başlıklı haberimize TIKLAYARAK sağlık personelinin yurt dışı sağlık tesislerinde görev almak için şu şartları taşıması gerektiği, başvuru sürecinin hangi detaylardan oluştuğu gibi soruların cevaplarının yer aldığı kapsamlı rehberimize ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığının 2023 yılında geçici görevlendirme usulü ile 1 Şubat 2023'de başlatılan sağlık personeli yurt dışı geçici görevlendirme ücretini sıklıkla merak edilen konular arasında. Peki yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına ait hastanelere geçici süreyle görevlendirilecek sağlık personeli ne kadar ücret alacak? "Sağlık Personeli Yurtdışı Geçici Görevlendirmede Kaç Lira Alır 2023" başlıklı haberimize TIKLAYARAK detayları öğrenebilirsiniz. 

2023 Yılı Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görevlendirme Başvuru İlanı

Bakanlığımız tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti’nde kurulan sağlık tesislerinde veya başka ülkelerce insani/teknik yardım amaçlı taleplerde sağlık hizmetine katkıda bulunacak personel; 2023 yılında geçici süre ile görevlendirilecektir.

Buna göre; uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, sağlık hizmeti ve diğer hizmet sınıfında olup, 4924 sayılı veya herhangi bir sözleşmeye tabi personel hariç olmak üzere; ekte yer alan “YURT DIŞI SAĞLIK TESİSLERİ BAŞVURU UNVAN/BRANŞ/BİRİM DAĞILIM CETVELİ”nde belirtilen unvan/branş/birimler için başvuru; 01/02/2023 saat 00:01'de başlayıp, 20/02/2023 saat 23:59’da sona erecektir. Bakanlık Makamınca doğrudan takdir olunacak haller ve yapılacak görevlendirmeler dışında, müracaatlar aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre alınacaktır.

A. Genel Esaslar:

1) Görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterler;

a) Aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak veya yeterli sayıda personel olması,

b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane, Anestezi, Doğumhane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,

c) Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak (Aşçı kadrosu hariç),

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

d) Talep toplanılan yıl içinde, Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane, Anestezi, Doğumhane vb. gibi özellikli birimlerde çalışan personelin 40 yaşını, diğer birimler için 45 yaşını doldurmamış olmak (Aşçı kadrosu hariç),

e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2) Görevlendirmeler için başvuranlar arasından kriterlere uygun personel bulunamaması durumunda, KHGM tarafından re’sen tespit edilen personel arasından komisyonca uygun görülenlerin görevlendirmesi yapılır.

3) Gerekli görülmesi halinde komisyon marifetiyle ve komisyonca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin mülakat yapılabilir.

B. Başvuru Esasları:

1) Yurt dışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün https://khgm.saglik.gov.tr/ adresinden yapılır.

2) Müracaatlar ilan metninde belirlenen usul ve esaslara göre Başvuru için kullanılacak https://yurtdisihastanelerbasvuru.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılır.

3) Görev almak isteyen personel, https://yurtdisihastanelerbasvuru.saglik.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu ’nu, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatır. Onaylatılan evrak elektronik ortama “pdf” formatında aktarılarak, başvuru sistemine yüklenmesiyle başvuru kesinleştirilir.

4) Başvurusunu belirtilen süre içinde yapmış personelin herhangi bir sebeple beyan ettiği bilgi/belgelerde güncelleme yapması durumunda “Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Görev Talep Formu ’nu, görev yaptığı kurumun en üst amirine onaylatması ve sisteme yeniden yüklemesi gerekmektedir.

5) Başvuru dönemleri KHGM tarafından ilan edilir. Başvuru dönemleri dışında yapılan (Yöneticiler, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi hariç) müracaatlar ile duyuru metninde belirtilen usul ve esaslara uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

6) Daha önce farklı görevler ile yurt dışında bulunup, görevini yerine getirmeme, disiplinsizlik, devleti temsil edememe gibi nedenlerle görevi sonlandırılan personel herhangi bir görev/unvan ayrımına bakılmaksızın yeniden görevlendirilemez.

7)Usule uygun başvurular gerekli ön çalışma yapıldıktan sonra Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

8) Başvurular yukarıda belirtilen internet adresi aracılığıyla yapılacağından, personele tanımlanmış kurumsal e-posta (…….@saglik.gov.tr) adresinin aktif olması gerekmektedir.

9)Yayımlanan internet adresinde “Kullanıcı Kılavuzu” bulunmakta olup, müracaatta bulunacakların bu kılavuzu inceledikten sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.

10) Başvuru şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

11) Başvuru esnasında personelin tecrübe ve başvuru yaptığı birimler hakkında yanlış beyanda bulunması nedeniyle oluşabilecek kamu zararı kişiye rücu edilebilecektir.

12) Yapılan müracaatlar, bir sonraki açılacak başvurunun tasnif işlemleri sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.

C. Görevlendirme süreleri

1) Görevlendirme süreleri; sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık tesisi ve unvan/branş/birim bazında, sağlık hizmet sunumunu kesintiye uğratmayacak şekilde ilgili ülke vize uygulamalarına dikkat edilerek, uygun periyotlarda alınacak görev onayı ile belirlenir. İlgili ülke için Komisyonun uygun görmesi halinde yönetici,uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibiolarak görevlendirilmiş personelin görev süreleri dönem ve süre şartı aranmaksızın uzatılabilir.

2) Daha önce yurt dışı sağlık tesislerinde görev yapmış uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi dışındaki personel için yeniden görevlendirme yapılmaz. Ancak komisyonca bilgi ve tecrübesinden faydalanılacağına karar verilen personel, Bakanlıkça yeni açılan sağlık tesislerinin kurucu ekibinde görevlendirilebilir.

İletişim:khgm.yurtdisi@saglik.gov.tr

Sağlık Personeli Yurt Dışı Görevlendirme Sonuçları

Yukarıda ki bilgilere ilaveten E-devlet yada Ekip Portal marifetiyle herhangi bir duyuru yada bildirim personele yapılmamaktadır. Özetle başvurusu olumlu sonuçlanan yada olumsuz olarak değerlendirilen personellere dair herhangi bir yayınlanmış veri bulunmamaktadır. WhatsApp grubuna eklenen personellerden pasaport bilgileri isteniyor, ardından uçak biletleri gönderiliyor. Yurt dışına gidecek personeller grup aracılığıyla birbirleriyle tanışıyorlar.

Sağlık Personeli Yurt Dışı Görevlendirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı yurt dışı sağlık personeli görevlendirme süreci çerçevesinde göndermeye onay verdiği personelle ilgili önce İl Sağlık Müdürlüğüne Olur/Onay dediğimiz yazıyı göndermekte, yazıya istinaden personelin bağlı bulunduğu kurum, geçici görevine gitmeden bir önceki iş günü sonunda hastane yada kurumuyla personelin ilişiği kesmektedir. Süreç bu şekilde sonlanmaktadır. 

Yorumlar (5)
batsın sağlık 12 ay önce
Yurtdışı görevlendirme yaş sınırı var diye başvuru yapamadım.Fakat benimle aynı olan kişiler nasıl gidiyor.Gönderenler utanın o yazıya imza atıyorsunuz.
Ahmet 12 ay önce
ne kadar kalitesiz yorumlar var ya
Fzt 12 ay önce
Bunun dışında başka öğrenme şekli yok mu ya da şu an başvuru sonuçlandı mi insan merak ediyor yaaa
Anestezi 16 saat önce
Torpillerin havada uçuştuğu mevzu
Hüseyin Ümit GÜLDAL 15 saat önce
Uzun uzun başvuru şartları yazmışlar boş yere... Tek madde yeterli aslında... " Torpil durumuna göre sıralama yapılacaktır" demeniz kâfi... Yeni başlayan gençleri umutlandırmayın... Torpiliniz batsın!
Günün Anketi Tümü
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.