Unvan Değişikliği İçin 2 Bin Kadro Verilmesi Yetersiz

2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme işlemleri başladı. 750 binden fazla çalışanı olan Sağlık Bakanlığında sadece 2 bin kişilik Unvan Değişikliği kadrosu açması çok yetersiz kalacaktır.

Unvan Değişikliği İçin 2 Bin Kadro Verilmesi Yetersiz

2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme işlemleri başladı. Bakanlıkça münhal kadrolarda yayınladı. Ancak münhal kadroların yayınlaması akıllara '' her şey sadece 2 bin kadro için mi ? '' sorusunu getirdi.

750 binden fazla  çalışanı olan Sağlık Bakanlığında sadece 2 bin kişilik Unvan Değişikliği kadrosu açması çok yetersiz kalacaktır. 

İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 24 Kasım 2021 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

2020 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRME

İLAN METNİ

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personel için Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde öngörülen hükümler ve 26/06/2020 tarihli ve 84873901/774.05/263 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol neticesinde 04 Ekim 2020 ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde Unvan Değişikliği yazılı sınavı, 16.08.2021-08.09.2021 tarihleri arasında ve 24 Eylül 2021 tarihinde Unvan Değişikliği sözlü sınavı yapılmıştır.

Unvan Değişikliği Sınavı başarı sıralaması 05 Kasım 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi doğrultusunda belirlenerek Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilmiştir.

Bakanlığımız tarafından aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde; unvan değişikliği sınavında başarılı olan asıl adaylar arasından tercihte bulunanlardan başarı sıralamasına göre yerleştirme ve atama işlemleri yapılacaktır.

1) Başvurular kura takviminde belirtilen tarihler arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacaktır.
2) Başvurular, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü başlayıp 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 18:00’de sona erecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

6) Başvuru yapacak olan adaylar sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen münhal yerlere en fazla on (10) adet tercihte bulunulabilecek olup tercihleri doğrultusunda başarı sıralaması esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.
7) İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
8) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir.

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

9) Adayların yerleştirme işlemleri 26 Kasım 2021 Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacaktır.
10) Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının yapılması, mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklı kalacaktır.
11) Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. ve 63. maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.
12) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15. maddesinin 4. fıkrasında yer alan:“Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
13) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.
14) Personelin, unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atama yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Resmi İlan metni için Tıklayınız.

Münhal kadrolar için tıklayınız.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (2)
hemşire 1 hafta önce
doktorlar olmasın mı o yanlış haber vermeyin
Sevdi 1 hafta önce
Ünvan değişikliği için 2000 kadro çok yetersiz ama hepimiz biliyoruz ki artık nafile. Bizlere zerre hak vermemek için milyonlarca twitimize kulak aşmayan bakanlıktan umutlu değilim. Biz sadece Allah'a havale ediyoruz. Torpilin de sonu gelecek elbette. Torpilli demek haram maaş demek. Her kim torpille girerse hayır görmeyebilir. Kaldı ki sendika bile asla kılını kıpırdatmaz. İnş bir gün onlar ezilir biz izleriz onları. Rızkı Allah verir.
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?