Üniversite Personelinin Kamu Hastanelerinde Sözleşmeli Çalışma Şartları! Genelgeyi Yayınlıyoruz!

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 17 Aralık 2020 tarih ve E.1715 sayılı Genelge ile Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı kapsamında imzalanacak hizmet sözleşme şartları "Birlikte Kullanım Kapsamında İmzalanacak Hizmet Sözleşmesi" Genelgesiyle belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 28.12.2020, 12:56 28.12.2020, 12:58 Güler Sağlam
Üniversite Personelinin Kamu Hastanelerinde Sözleşmeli Çalışma Şartları! Genelgeyi Yayınlıyoruz!

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüklerinde gönderilen resmi yazıya göre; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu ile müştereken hazırlanıp 04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bakanlık ve YÖK tarafından, birlikte kullanıma ilişkin olarak müştereken tip protokol hazırlanır." hükmü gereğince sunulacak hizmetin niteliği, personelin hak ve yükümlülükleri, performans hedefleri ve süresinin de yer aldığı tip hizmet sözleşmesi yürürlüğe konulmuştur.

Araştırma görevlileri, öğretim elemanı dışındaki personel ve tıbbi biyokimya/tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının imzalayacağı sözleşme ekinde performans kriterleri belirlendi. Hizmet sözleşmeleri başhekim, koordinatör başhekimlik kurulan sağlık tesislerinde ise koordinatör başhekim ile üniversite personeli arasında 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere imzalanacaktır.

Sözleşmeye taraf personelin performans sonuçları başhekim tarafından değerlendirilecek, sözleşmede belirlenen hedeflerin sağlanamaması halinde, hastanenin eğitim, araştırma ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle gerekçeleri belirtilerek, Bakanlığın da görüşü alınarak sözleşmenin yeni performans hedefleri ile devamına veya feshine karar verilecektir.

İmzalanacak hizmet sözleşmesindeki önemli bazı maddeler;

Hastanede görev yapan personel disiplin ve tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik bakımından üniversitenin ilgili mevzuatına tabi olacak.

Personelin çalışma saat ve süreleri, Hastanenin çalışma saat ve süreleri ile aynı olacak. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda ilgili personel/akademik personel normal çalışma saatleri dışında da çalışmakla yükümlü olacak.

* Personele, Hastanedeki çalışma ve faaliyetlerine karşılık olarak 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak Bakanlıkça yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılacak.

TIKLAYIN

Personelin aylık ve diğer özlük hakları kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına tabi olarak üniversite tarafından ödenecek

Tabip ve diş tabibi öğretim elemanları, ilgili mevzuatı çerçevesinde tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptıracak.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (2)
hemşire 5 ay önce
hep doktorlar hep doktorlara

hekim hemşire maaşı eşitlenmesini talep ediyoruz sayın bakanım

yaptığım işler ayanı ama var
Laborant 5 ay önce
Anladığım kadarıyla hemşire ,anestezi, laboratuar gibi birim personelleride geçiş yapabilir.
Hangi kurumların işbirliği içerisinde olduğunu nasıl öğrenebiliriz ?
17
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?