Son Dakika! Bakan Koca İmzalı Yazıyla Atamalara Esneklik Getirildi!

Sağlık Bakanlığı tarafından personel ayrılış işlemleri konulu son dakika yazısı yayınlandı. Yayınlanan yazıyla, 30 mart tarihinden önce başka yere ataması yapılıp da ayrılışlarına izin verilmeyen personeller başta olmak üzere emeklilik işlemlerine izin verilemeyen, eş durumu, sağlık mazereti, eşinden boşanma gibi mazeret tayinlerine izin verildi.

Sağlık Bakanlığı 15.05.2020, 17:37 15.05.2020, 21:16
Son Dakika! Bakan Koca İmzalı Yazıyla Atamalara Esneklik Getirildi!

"Bilindiği üzere 13.03.2020 tarihli 912 sayılı genel yazılarımız ile (yazıyı incelemek için tıklayınız.) Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında bütün personelin yıllık izinleri durdurulmuştur. İş bu yazımızın dağıtımına binaen, 657 sayılı devlet memurları kanununun 102 inci göre memurlara verilmesi gereken yıllık izin ile ve 103 üncü maddesine göre hak edenlere verilmesi gereken şua izni, mezkûr izinleri vermeye yetkili amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılacaktır. Bunun haricinde personele, daha önceki genel yazılarımızla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde verilen izinler, önceki yazılarımız çerçevesinde kullandırılacak olup bu kapsamdaki personel izin verilerek ayrılışı yapılacaktır. 657 sayılı kanun ile ilgili diğer mevzuatın da düzenleme altına alınan diğer izinlerde izin vermeye yetkili amirin uygun bulması halinde talep eden personelce kullanılabilecektir. 

1- İstifa etmek isteyen personelin talepleri kabul edilmeyecek.

2- Yıllık izin ve şuan talepleri, yetkili amirin uygun bulacağı zamanda kullandırılacak.

3- Engelli personele idari izin verilmeye devam edilecek.

4- Esnek çalışma uygulamasına devam edilecek.

5- 30 Mart ila 7 Mayıs tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunanların ayrılışlarına müsaade edilecek.

6- Sağlık tesislerinde görev yapıp da, başka kurumlara atanma talebinde bulunanlara muvafakat verilmeyecek.

7- Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst bölgelere atama tayinleri yapılmayacak. Ancak eş durumu ve sağlık durumu gibi mazeretlere binaen, nakil talepleri karşılanacak

30 Mart 2020 tarihinden önce bulunduğu yerden başka yere ataması yapılıp da atama kararı bu tarihten (30 Mart 2020) sonra tekemmül eden personelin atandığı yerde göreve başlayabilmelerini teminen ayrılıklarına müsaade edilecektir.

30 Mart 2020 tarihi ile 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında emeklilik talebinde bulunup da emeklilik işlemleri tekemmül eden personelin ayrılışını müsaade edilecektir.

Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin bu süreçte ayrılışı yapılmayacak olup başka yerlere atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecektir. Ancak TUS, YDUS ve DUS sınavı neticesinde başka kurum kadrolarına atanmaya hak kazanan personele muvafakat verilmemesi yoluna gidilecektir.

Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst hizmet bölgelerine atama (ALT BÖLGE) halleri hariç Aile Birliği Mazeretine, Sağlık Mazeretine, Eşinden Boşanma,Eşinin emekliye ayrılması ve Karşılıklı yer değiştirme ile engelli durumundan yapılan atanma ve sahip diğer talepleri değerlendirilerek mevzuata uygun bulunan personelin ataması yapılacaktır.

TIKLAYIN

Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerin emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemlerinin yanında normal emeklilik talepleri de kabul edilerek işten ayrılmaları sağlanacaktır.

3359 sayılı kanunun ek 17 inci maddesine göre 72 yaşına kadar çalışmasına müsaade edilen tabip uzman tabip ve aile hekimlerinden göreve devam etmek istemeyenler ile görevini devam ettirmeleri sağlık raporu ile uygun görülmeyen tabip uzman tabip ve aile hekimlerinin ayrılışları yapılacaktır.

6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen 91 inci dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurası ve mazeret kurası ile 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen 92 inci dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurası ve mazeret kurası ile atamaları gerçekleştirilen uzman tabiplerden adli tıp kurumu 2547 sayılı kanuna tabi üniversiteler ile bakanlığını sağlık tesislerinde görev yapmakta olup halen ayrılışını yapmayanların ayrılıklarına müsaade edilecektir.

Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecektir.

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın cumhurbaşkanlığı genelgesinde belirtilen esaslara uygun olarak idari izin verilmeye devam edilecektir.

Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı ve covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Konulu Genelge (Genelgeyi incelemek için tıklayınız.) çerçevesinde Bakanlığımızca 23.03.2020 tarihli ve 3522 sayılı genel yazınızda (yazıyı incelemek için tıklayınız.) düzenleme altına alınan esnek çalışma uygulamasına devam olunacaktır.

Bakanlığınız uhdesinde çalışıp da tıpta uzmanlık sınavını ve yan dal uzmanlık sınavını kazananların ayrılıklarının yapılması yoluna gidilecektir.

İstanbul iline yönelik olarak 06 04 2020 tarihli ve 1143 sayılı personel hareketleri konulu genel yazınız (yazıyı incelemek için tıklayınız.) izinlere ilişkin düzenlemeler hariç aynen uygulanacaktır.

Yukarıda yapılan düzenlemeler hariç uygulamada daha önceki yazılarımızda çerçevesinde hareket edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Fahrettin Koca
Sağlık bakanı

Yazıyla Kısaca;

  • İdari izinlere devam,
  • İstifalar kabul edilmeyecek,
  • Yıllık izinler ile Şua İzin yasağı kaldırıldı,
  • Emeklilik işlemlerinin önü açıldı. 

Büyük halini görmek için üzerine tıklayınız.

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (1)
Nevzat kşrtşs 6 ay önce
30 mart 2020 den önce resmî olarak yapılan emeklilik talebi olan ne olacak sadece 30 Mart 7 Mayıs arası mı ? Yazım hatası ise kim yazıyor bunları
15
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?