Sağlıkta Üst Düzey Atama! Genel Müdürlüğe Ahmet Ziya ÇALIŞKAN Getirildi

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan 363 üncü maddeye istinaden kurulan Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Ziya ÇALIŞKAN getirildi.

Sağlık Bakanlığı 05.03.2019, 23:37 16.08.2019, 02:00
Sağlıkta Üst Düzey Atama! Genel Müdürlüğe Ahmet Ziya ÇALIŞKAN Getirildi

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Ziya ÇALIŞKAN atandı. 

SaglikPersoneliHaber.Net ailesi olarak,

Ahmet Ziya ÇALIŞKAN'ı tebrik eder, 

Kendisine başarılar dileriz.

Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü İstifa Etti.. haberimiz için tıklayınız.

Daha önce hukuk müşavirliği diye geçen bu birimin görevleri;

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(a) başlığı altında atıfta bulunulan 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü;

1- Muhakemat hizmetleri kapsamında; 

TIKLAYIN

a) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukî uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. 

b) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

2- Hukuk danışmanlığı kapsamında;

a) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirir.

b) Anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.

c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa

uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlar.

3- Hukukî uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütür.

(NOT: Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü ihdas eden 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin;

a) Dokuzuncu fıkrasına göre, Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar yeni oluşturulan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılacaktır.

b) Onuncu fıkrasına göre, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılacaktır.

c) Onbirinci fıkrasına göre, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birimlere ait görev ve yetkiler, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilecektir.)

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-4
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?