Sağlık Personelinin İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik!

22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik bugünkü resmi gazetede yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 20.11.2021, 01:26 20.11.2021, 21:36 Zeynep Elmalı
Sağlık Personelinin İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik!

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1/B'sinde yer alan "Anestezi teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümüne aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"h) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda ameliyata girecek hastayı entübe eder. Acil durumlarda da tabip sorumluluğunda hastayı entübe edebilir.

ı) Tabip sorumluluğunda parenteral girişimleri yapar, hastaya gerekli ilaç ve sıvıları uygun parenteral girişim ile uygular."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B'sinde yer alan "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümün (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"f) Uzman tabip gözetiminde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

g) Tabip sorumluluğunda radyoopak madde enjeksiyonu yapar."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B'sinde yer alan "Acil tıp teknikeri" başlıklı bölümün (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Hastaneye ulaştırıncaya kadar hastaya Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları uygun yollardan herhangi biriyle uygular.

b) Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon, gerekli hallerde krikotirotomi, invaziv/noninvaziv mekanik ventilasyon ve oksijen uygulamaları yapar.

c) Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve basit kanama kotrolü ve iğne dekompresyon uygulaması yapar."

"d) EKG ve monitörizasyon ile ritim değerlendirmesi yapar, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B'sinde yer alan "Acil tıp teknisyeni" başlıklı bölümün (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yetkili sağlık meslek mensubunun sorumluluğunda hastaya uygun paranteral girişim yapar."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sine aşağıdaki bölümler eklenmiştir.

"Biyomedikal mühendisi"

a) Sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde mühendislik teknik görüş ve yönetim becerilerini uygular.

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

b) Tıbbi cihaz ve biyomedikal teknik hizmetlerin; bakım, onarım, kalibrasyon gibi tedarik süreçlerinin teknik şartname hazırlığı, hizmeti ifa, muayene ve kabul bölümlerinde teknik uzman olarak görev alır.

c) Tıbbi cihazların teknik performans ve finansal değerlendirmelerini yaparak tıbbi cihaz, mal ve hizmet alım komisyonlarında teknik bilgi desteği sağlar.

ç) Tıbbi cihazların güvenli ve verimli kullanımına ilişkin sağlık personelini bilgilendirir, eğitim verir ve gerekli tedbirleri alır.

d) Biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların sağlık tesisi içerisinde envanter kayıtlarının oluşturulmasını, güncellenmesini ve izlenebilirliğini sağlar.

e) Dijital hastane yönetimi, verimlilik, kalite ve akreditasyon süreçlerinde biyomedikal mühendisliği ve tıbbi teknoloji yönetimine ilişkin kriterlerin mevzuata uygun olarak işletilmesini sağlar.

f) Sağlık tesislerinde bulunan biyomedikal teknoloji niteliğindeki tıbbi cihazların aktif çalışma zamanlarının izlenebilirliğini sağlar ve ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların hurda, enkaz ve köhneye ayrılması ile bertaraf süreçlerinde teknik uzman olarak bilgi desteği sağlar.

g) Tıbbi cihazların periyodik bakım, onarım, kalibrasyon, kurulum, söküm ve taşıma gibi teknik işlemleri planlar ve gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlar.

Gerontolog

a) Yaşlının kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile birincil görüşmeleri yapar, geriatrik hizmeti planlar, takibini yapar ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

b) Yaşlının yararlandığı/yararlanacağı hizmetleri tespit eder ve tıbbi, sosyal, hukuki ve diğer hizmet süreçlerini düzenler, ilgili birimlerle iletişime geçer ve hizmet alanları bilgilendirir.

c) Gerontolojik Değerlendirme Raporu (GDR) düzenler.

ç) Yaşlı ziyaretleri yaparak; yaşlının ihtiyaçlarını tespit eder, ölçer, değerlendirir ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür.

d) Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak üzere; sosyal izolasyonun önlenmesine yönelik sosyal ilişki ağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenler.

e) Gerontolojik hizmet sunumuna dair ergonomik ihtiyaçları tespit eder ve düzenlenmesini sağlar.

f) Yaşlının akut sağlık sorunları ve acil bakım ihtiyacında kriz yönetimini sağlar.

g) İlgili birimler ile görüşerek ihtiyaç sahibi yaşlının, bakımevine yerleştirilmesini ve/veya maddi yardım almasını sağlar."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin PDF formatı için tıklayınız.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (11)
GERÇEKLER 1 hafta önce
Doktorun yapması gereken ne varsa diğer personellere yaptırılıyor.Sadece para getirisi olanlar hariç.Örnek sünnet uygulaması.sağlık memuru ve hemşireden alındı.Çok zor bir işlemmiş gibi ameliyathanelerde ve binlerce tl üçretlerle yapılmakta.Düne kadar berberlerin yaptığı uygulamayı bizlere yasakladı.Doktor bakanlığı hayati önem taşıyan entübe,kardiak şok uygulamaları vs. gibi diğer sağlık personeline yaptırmakta.Çünkü ücret talep edilemiyor.İnanın ücretli olsa yaptırtmazlar.
CovidAcil 1 hafta önce
Tibbi Sekreterin yapmasi gereken isleri bile idareciler torpilli sekreterlere iş YAPTIRAMAYIP! Hemsireye yaptiriyor! Buna dur denmeli!
Haberler güzel 2 hafta önce
O iş olmaz bu benim görevim değil diyerek yokuşa sürdükleri işlerin resmiyet kazanması iyi olmuş. Öyle doktordan al bana ver kafasıyla giderse olacağı buydu. Yarın bir de yardımcı sağlık personeline malpraktis geldim mi değmeyin keyfimize
hemşire 1 hafta önce
Artık anestezi teknisyenleri damar yolu açacak enjeksiyon yapacak demektir hemsireler gibi enjeksiyon odasında acilde yada servislerde görevlendirilecek çalışacak demektir Artık bir acil tıp teknisyenleri bir hemşire bir sağlık memuru ne iş yapıyorsa bütün işleri yapacak demektir servislerde acilllerde pansuman odalarında alçı odalarında EKG odalarında vbvb yerlerde çalışacak demektir Artık röntgen teknisyenleri enjeksiyon yapacak yapacak demektir Ama nerede bu işleri yaptıracak amir başhekim baş hemşire sağlık hizmetleri müdürleri bunlara iş yaptıracak yürekli amirler nerede var ki nede olsa hemsireler yapıyor kimseyi rahatsız etmeyelim huzurumuz kaçmasın köle hemşireler sağlık memurları var zaten diye bu işleri yaptiramazlar korkarlar. Yönetmenlikte olmasına rağmen laboratuvar teknisyenleri kan alma birimlerinde ünitelerinde kan alma işlemi yapar maddesi olmasına rağmen halen biz hemsireler bu görevi bu işi yapıyoruz neden bir baskasinin işi görevini bizler yapıyoruz yani değişen bir şey olmayacak çünkü bunlara iş yaptıracak yürekli amirler nerede var ki güçleri yetmez
hemşireler 1 hafta önce
Ooo çok güzel olmuş acil tıp teknisyeni servislerde çalışacaktır enjeksiyon pansuman vb alçı atel vbvb yapacak hemşire gibi çalışacaklar bundan sonra,röntgen teknisyeni bir opak madde için bir enjeksiyon için hemşire isteyemiyecek kendileri yapacak bundan sonra, anestezi teknisyenleri enjeksiyon yapacak serum vb işleri yapacak hemşireler gibi damar yolu vbvb işlerini yapacak bundan sonra.kisaca ben bunu bilmem bu hemşirelerin görevi diye işten kacamayacaklar artık. att ler röntgen teknisyenleri anestezi teknisyenleri biz hemsireler e yıkıyorlar da bütün işleri çok iyi olmuş laboratuvar teknisyenleri de yonetmenlikte olan kan birimlerinde ünitelerinde kan alma işlemi yaparlar diye madde olmasına rağmen halen bizler kan alıyoruz artık kendi işlerini kendileri yapsın kan alma işi laboratuvar teknisyenlerine ait biz hemsirelere değil
hemşireler 1 hafta önce
Bundan sonra ben bilmem bu benim işim değil diye bahanelerle işten kacamayacaklar işleri biz hemsireler e yıkıyorlardi artık yapamayacaklar . anestezi teknisyenleri olsun röntgen teknisyenleri olsun acil tıp teknisyenleri olsun idare istediğinde enjeksiyon olsun damar yolu olsun her türlü görevi yapmak zorundalar artık hemşire yapsın diyemiyecekler
Bunlara bu görevleri bu işleri yaptıracak ne başhekim var ne sağlık hizmetleri müdürleri var bunlara güçlere yetmez bu işlerinde de yaptiramazlar varsa yoksa hemsireler e sağlık memurları na bütün işleri verirler yaptırırlar halen hastanemizde kan alma işlerini biz hemsireler yapıyoruz be yonetmenlikte bu iş bu görev laboratuvar teknisyenlerine ait bir görev olmasına rağmen
Att 1 hafta önce
Yıllardır özel hastaneler de çalışıyoruz.Artik özel sektör att leri işten çıkarıyor. Sebebi ise açık servis dışında çalışamazsınız diyor.Bu kadar mezun var.Çok kaliteli meslek eğitimi almış att ler şimdi boşa çıkıyor. Zamanında ebeler hemşire..,çevre sağlığı sağlık memurları hemşire,toplum sağlığı sağlık memurları hemşire olduda şimdi att ler neden hemşirelik yapmasın.Artik bu meslek yok sayılıyor. Kimsede buna ses çıkartmıyor.Yazik degilmi bu mesleği seçenlere.Madem böyle olacaktı yuzbinlerce mezun verilmeseydi. İhtiyaç karsilandiginda bölümleri kapatsaydiniz. Sayın editör lütfen bu konuyu gündemden düşürmeyin.Teşekkürler
Liyakat 1 hafta önce
Tıp Fakültesinden ayrılan tek bölüm Diş Hekimliği iken Hemşirelik Mesleğinin spesifik sınırları çizilebilir her görev alanından yeni bir meslek ihdas edildi. Bir Adlı Tabip ile Göz Doktoru birbirinden tamamen farklı işler yapsada temelde hekimdir. Oysa ki bizim meslekte branàlaşma yerine getirilen bu sistemde hem teknisyenler hemde hemşireler madur edilmektedir. Tüm bu meslek grupları ana meslek çatısı altında birleştirilerek branş hemşireliği getirilmelidir. Bu gidişle hemşirelerin görev yaşam alanları git gide kısıtlanırlen işsizler ordusu sayısı da git gide artacaktır
Anestezist 1 hafta önce
Biz bunları zaten yapıyoruz. Yorumlarda bakınca yeni görev alanları yaratanlar var sanırım.Enjeksiyonda da çalışırız yogun bakimda da bizim için sorun olacağını sanmam cok sayida atanamamış arkafaslar var pdc sayıları arttirilsin yeni atamalarda artık bizlere daha cok kadro açılsın yeter
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?