Sağlık Personeli Trabzon İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 Yılı Mayıs Dönemi için Trabzon İli İl İçi Yer Değişikliği Kurası ilan metni, münhal yerler ve talep formu sağlık müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sağlık Personeli Trabzon İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KURASI

İLAN METNİ

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak 2021 Yılı Mayıs Dönemi il içi yer değiştirme kurası yapılacaktır.

Atama başvuruları sadece bu ilanın ekindeki standart form ile yapılabilecektir. Başka form ya da dilekçe ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine göre istihdam edilen personel harici müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Son atandıkları sağlık tesisinde fiilen 1 (bir) yıl çalışmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Fiilen çalışma süresi hesabında ücretsiz izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru tarihi itibari ile adaylığı devam eden ve DHY’leri Müdürlüğümüzce sonlandırılmamış olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir. 657 sayılı Kanunun 108. Maddesi gereği ücretsiz izinde bulunanların müracaatları kabul edilecek olup, atamaları ücretsiz izinlerin bitim tarihinden sonra yeniden verecekleri dilekçelere istinaden yapılacaktır. Kadrosu Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde olup, Aile hekimliği statüsünde aktif çalışmakta olan ya da 663 sayılı KHK gereği sözleşme imzaladığından dolayı ücretsiz izinde bulunan personellerin başvurusu kabul edilecek olup, kesinleştirilmiş olan yerleştirme sonuçlarından itibaren 1 (bir) ay içerisinde mevcut sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda atamaları yapılacaktır.

Müracaat yapacak personel, ekli listede mevcut Müdürlüğümüz Atama ve Yer Değiştirme Komisyonunca tespit edilen münhal kadrolardan en fazla 5 tercih yaparak, başvuru formlarını eksiksiz düzenleyip imzalattırdıktan ve ekindeki belgelerle birlikte başka bir kayıt işlemine gerek olmadan doğrudan Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Bürosuna elden teslim edeceklerdir. Kurum amirince onaysız olarak gelen formlar kabul edilmeyecektir. Fax mail vb. yollarla gelen evraklar kayda alınmayacak olup, sadece evrak asılları kayda alınacak ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Atama işlemleri personelin hizmet puanları esas alınarak sonuçlandırılacaktır. Müracaat eden her personel EKİP Portal (ekipportal.saglik.gov.tr) sistemi üzerinden alacağı hizmet puanı çıktısını başvuru formuna ekleyecektir. Hizmet puanlarının değerlendirilmesinde Bakanlığımız tarafından hesaplanan 2021 yılı Ocak ayı puanları dikkate alınacaktır. Aynı branşta hizmet puanı en yüksek olan personelden başlamak üzere 5 tercihi de değerlendirilip, bir sonraki personele geçiş yapılacaktır. Hizmet puanı eşitliklerinde kıdem bakımından daha üstün olanın, kıdem eşitliklerinde ise doğum tarihi daha büyük olanın ataması yapılacaktır.

İlan edilmeyen herhangi bir sağlık tesisi ve kadroya ilişkin talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaatlar 27/04/2021 tarihinde başlayacak ve 03.05.2021 tarihi mesai bitimi 17:00’ da sona erecektir. Son başvuru tarihi olan 03.05.2021 tarihi saat 17:00’ a kadar Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırılmayan evraklar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

10-Atamaya hak kazanan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılır. Ancak bu süre 2 (iki) ayı geçemez.

11- Halen çalışmakta olduğu sağlık tesisinde kendi unvan ve branşında tek aktif personel durumundaki hekimlerin veya görevinden ayrılması durumunda sağlık tesisinin faaliyetlerinin aksamasına yol açacak olan sağlık personelinin bu atama ile başka bir sağlık tesisine atanmaları durumunda atamaları yapılarak hizmet gereklilikleri dikkate alınarak gerektiğinde 1 (bir) yıla kadar eski kurumlarında geçici çalışmaya devam etmeleri Müdürlükçe sağlanır. Bahse konu personel bu atamaya başvurduğunda bu şekilde geçici görevlendirmeyi talep ve kabul etmiş sayılır. 2021 yılı Mayıs Dönemi il içi yer değiştirme kurasına başvuru yapan personel gerektiği taktirde eski görev yerinde yolluksuz ve harcırahız geçici olarak görevlendirilmeyi kabul ettiğine dair başvuru formunun ekinde yer alan taahhütmeyi imzalayarak teslim etmek zorundadır.

12- Bu atamaya müracaat edip neticesinde atamaya hak kazananlardan atama hakkından kendi isteği ile vazgeçen personelin, bir yıl boyunca il içi atama ve yer değiştirme dönemlerinde talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önceki atamalarda bu kısıtlamaya tabi personelden 1 yılını doldurmayanlar da bu atamaya müracaat edemeyeceklerdir.

13-Başvurusunu iptal ettirmek isteyen personeller atama sonuçları ilan edilmeden önce iptal dilekçeleri ile başvurmaları durumunda, değerlendirmeye alınacak olup herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. Ancak süresinden sonra iptal başvurusunda bulunan personelin atamaya hak kazanıp ayrılışını yapmaması durumunda 1 yıllık ceza uygulaması işletilecektir.

14-Yerleştirme sonuçları Müdürlüğümüzün https://trabzonism.saglik.gov.tr internet adresinden 05/05/2021 tarihinde duyurulacaktır. Daha sonra 06/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar itirazlar alınacak olup, komisyonca yapılacak değerlendirme neticesinde, kabul edilen itirazlar, meydana gelen değişiklikler ile birlikte 07/05/2021 tarihinde aynı internet sitesinden duyurulacak olup atamaya hak kazanan personellerin kurumlarına tebligat gönderilecektir. İtirazlar direkt olarak Müdürlüğümüze dilekçe ile yapılabilecektir.

EK:

1-Münhal Kadrolar

2-Sürücü Görev Belgesi (Sadece ilgili kadroya başvuran adaylar için)

3-Atama ve Yer Değiştirme Talep Formu

4-Taahhütname

2021 Yılı Mayıs Dönem Ustyazi.pdf
2021 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ NAKİL KURASI MÜNHAL KADROLAR.xlsx
İLAN METNİ.docx
TAAHHÜTNAME.docx
2021 YILI MAYIS AYI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TALEP FORMU.docx

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
7
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?