Sağlık Personeli Muğla İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 Yılı Mayıs Dönemi için Muğla İli İl İçi Yer Değişikliği Kurası ilan metni, münhal yerler ve talep formu sağlık müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sağlık Personeli Muğla İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  2021 YILI MAYIS AYI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

Cumhurbaşkanlığı 1. Nolu Kararnamesi 'nin Taşra Teşkilatı başlığı altındaki 371. Maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanarak hazırlanan ve Sağlık Bakanlığının 25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı onayı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergesi gereğince;  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Personel Dağılım Cetveli ve Dağılım İlkeleri ile Bakanlık ve bağlı kuruluşunca standart kadro mevzuatlarında belirlenen standart kadro durumuna göre doldurulmasına ihtiyaç duyulan birimlere, 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen sağlık hizmetleri sınıfının il içi atamaları yapılacaktır.

Sağlık Müdürlüğümüz, sağlık tesisleri ve bağlı birimlerinde bulunan personelimiz Müdürlüğümüz https://muglaism.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek olan standart kadro durumuna göre İlimizde boş olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara en çok 5 (beş) tercih yaparak 28/04/2021 -07/05/2021 tarihleri arasında müracaatta bulunacaktır.

                                        MÜRACAAT ŞARTLARI VE SINIRLAMALARI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4A maddesine tabi personeller bu kuraya başvurabilecektir. Herhangi bir statüde sözleşmeli pozisyonda bulunan (4B, 4D, Aile Hekimliği, Aile Sağlığı Elemanı, Sürekli İşçi vb.)
    başvuruları kabul edilmeyecektir.

2.     Atamalar Hizmet puanı yüksek olan personelden başlamak üzere yapılacaktır. Puanı yüksek olan personelin tüm tercihleri değerlendirildikten sonra bir sonraki personelin başvurusu değerlendirilecektir. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralaması önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir. Hizmet puanları ve tercih sıralaması aynı olması halinde ise hizmet süresi fazla olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

3.  a) Kuraya başvuran personelin yerleşme işlemleri 01/01/2021 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

      b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazı Kuruma başvuru esnasında alınacaktır. Kura son başvuru tarihinden sonra hizmet puanlarına yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Alınan itirazlar değerlendirilerek, Müdürlüğümüz resmi internet sayfası üzerinden ilan edilecek olup, yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

4. a) Kura son başvuru tarihi itibariyle (07/05/2021) Devlet Hizmet Yükümlüsü ve Aday Memur olarak görev yapmakta olanlar kuraya müracaat edemeyecek, müracaat etseler dahi başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

     b) Kura son başvuru tarihinden önce, haklarındaki atama kararını iptal ettirenler hariç olmak üzere haklarında merkez teşkilat tarafından yürütülmekte olan veya kesinleşmiş bir atama kararı olanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.

5. Bulunduğu birimde hizmet aksatacak durumda çalışan ve bulunduğu birimin ihtiyacı olan personelin hizmet puanı yüksek olsa bile hizmet gereği talepleri kabul edilmeyecektir.

6. Bulunduğu yerdeki diğer sağlık personelinin PDC -Mevcut durumu ve görevli olduğu ilçenin genel PDC'si göz önünde bulundurulacaktır.

7. Doldurulmasına ihtiyaç duyulan yerlere münhal kadro sayısı kadar ve münhal kadrodan az tercih olması durumunda tercih edenlerin bulunduğu birimdeki ve münhal kadro ilan edilen birimdeki hizmet ihtiyacı göz önüne alınarak komisyonca değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

8.Talepte bulunan personelin eşinin sağlık personeli olması durumunda, eşinin görev yaptığı birim de düşünülerek komisyonca değerlendirilecektir.

9. İlan edilen yerlerde il dışından Merkez teşkilatı tarafından herhangi bir nedenle atama yapılması durumunda, ilan edilen birimlerin ihtiyaç durumlarında değişiklik oluşabilir. Bu nedenle ilan edilen birimde PDC dolduğu takdirde atama yapılmayacaktır.

10.Ücretsiz izinde (askerlik, doğum, 5 hizmet yılı doldurma vb.) olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir.

11. Bu atama döneminde yerleşmeye hak kazananlar yerleşmeye hak kazanıp atama kararları iptal edilenler ile atama kararlarını kendileri iptal ettirenler atama tarihinden itibaren 1 yıl süre ile il içi yer değişikliği işlemlerine başvuramayacaklardır.

12. Sağlık Memuru ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarından münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

13. İl İçi Tayin talep formu ve hizmet puanları Komisyonumuzca 20/05/2021-25/05/2021 tarihleri arasında değerlendirilip, tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı kurumun personel ihtiyacı da göz önüne alınarak Komisyon tarafından durumu uygun görülenlerin atamaları yapılacaktır.

14.Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven başvurusu kabul edilen ve başvuru sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

15.İlan metninde belirtilmeyen birimlere hiçbir suretle atama yapılmayacaktır.

16. İl içinde münhal yerlere atanma talebinde bulunacak personelin yazımız ekinde gönderilen İl İçi Tayin Talep Formunu doldurarak PBS üzerinden alınacak olan hizmet puanlarını gösterir ekran çıktısı ile birlikte Kurum üst yazısı ekinde EBYS üzerinden en geç 17/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Başvuru evrakları imzasız ve onaysız olanlar, evrak kayıt birimine 17/05/2021 tarihi mesai bitiminden (17:00) sonra giriş yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

17. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 18/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar dilekçe ile kuruma kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 18.Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülenler ve uygun görülmeyenler başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Müdürlüğümüz internet adresinden https://muglaism.saglik.gov.tr/ duyurulacak olup, başvurularına ayrıca cevap verilmeyecektir.

19. İl içi yer değişiklikleri komisyonumuzca değerlendirilip, 26/05/2021-28/05/2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüz internet adresinden https://muglaism.saglik.gov.tr/ duyurulacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanı tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

20. 2021 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleşenlerin ayrılışları atanma tarihinden 30 (otuz) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Covid-19 Pandemi salgınıyla mücadele kapsamında ayrılmaları halinde hizmeti aksayacak durumda olan personellerin kurumları, gerekli yazıyı göndermesi ve Müdürlüğümüzce de uygun görülmesi halinde ayrılış-başlayış işlemleri ertelenecektir.

*İlgili taleplerinizde mağduriyet yaşanmaması için usul ve esasları dikkatli incelemeniz önerilir

İlgili personele ilanen duyurulur.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
7
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?