Sağlık Personeli Antalya İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 Yılı Mayıs Dönemi için Antalya İli İl İçi Yer Değişikliği Kurası ilan metni, münhal yerler ve talep formu sağlık müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sağlık Personeli Antalya İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 YILI SAĞLIK PERSONELİ MAYIS DÖNEM TAYİNİ İLAN METNİ
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge’nin; Atama Dönemleri başlıklı 7.maddesine, Kadroların İlanı ve Başvurular başlıklı 8.maddesine ve Müracaat Sınırlamaları başlıklı 15. Maddesine istinaden, Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık personeli için Mayıs dönemi İl İçi Atama ve Nakil işlemleri ile ilgili olarak;

1- Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönergesi’nin Atanma Dönemleri Başlıklı 7. Maddesine istinaden Mayıs dönemi il içi atamaları için aşağıda ki çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında müracaatlar kabul edilecektir. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Aynı Yönergenin Kadroların İlanı ve Başvurular başlıklı 8. Maddesi gereğince Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar Müdürlüğümüz internet adresinden ilan edilecek olup; bu kadrolara atanmak isteyen personel en çok 3 (üç) tercihle birlikte başvurusunu müracaat tarihleri içerisinde Atama Nakil Formunu (görev yaptığı kurum amiri tarafından imzalanmış) (Fax ve fotokopi vb. kabul edilmeyecektir.) Hüsnü Karakaş Mahallesi, 07320 Kepez/Antalya adresinde bulunan Müdürlüğümüze; kurum üst yazısı ile EBYS üzerinden, kurumdan görevlendirilen personel aracılığıyla, kargo ve APS aracılığı ile gönderilmesi veya elden teslim yapması gerekmektedir.

3- Başvuruların değerlendirilmesinde; tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlanacak. Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınacak, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

4-Demre 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Kaş 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna açılacak olan Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) kadrolarına tercih yapacak olan personelin Ambulans kullanacak olması nedeniyle sürücü ehliyetinin bulunduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

5- İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine açılacak olan Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) kadrosuna tercih yapacak olan personelin nöbet muafiyetinin bulunmaması gerekmektedir. Nöbet muafiyeti bulunduğu halde başvuru sonucu ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

6- Açılan kadrolara başvuru yapacak personelin, görevinden ayrılması halinde kadro görev yerinin personel dağılım cetveline (PDC) göre doluluk oranı %70’in altına düşmesi durumunda müracaatlarının uygunluğu sağlık hizmetlerinde aksaklığa meydan vermemek için komisyonca değerlendirilecektir.

7- 663 Sayılı KHK kapsamında Sözleşmeli personel, 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel, Aile Hekimliği Birimlerinde Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olan personel, Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak görev yapan personel, aday memurluğu devam eden personel, 4/B sözleşmeli ve 657/4B (663 sayılı KHK 45/A sözleşmeli) olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8- Başvurular, sadece ilan edilen unvan ve yerlere yapılacaktır. İlan edilen unvan ve yerler dışındaki başvurular işleme alınmayacak ve sonucundan bilgi verilmeyecektir

9- Son müracaat tarihi olan 07/05/2021 tarihi itibariyle görev yaptığı birimde en az 2 (iki) yıl fiilen çalışma süresini doldurmadan başvuru yapacak olan personelin çalışma süresinin uygunluğu sağlık hizmetlerinde aksaklığa meydan vermemek için komisyonca değerlendirilecektir.

10- Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

11- Atama sonuçları aşağıdaki çalışma takviminde belirtilen tarihte Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, İlan edilen sonuçlara yapılacak olan itirazlar çalışma takviminde belirtilen tarihlerde mesai bitimine kadar, kurum üst yazısı ile EBYS üzerinden veya İl Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvurularak yapılacaktır. Posta ya da kargo yolu ile gönderilen itiraz başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

12- İl Sağlık Müdürlüğüne süresi içerisinde yapılan itiraz başvuruları Değerlendirme komisyonunca değerlendirilerek, Müdürlüğümüz web sitesinde (www.antalyasm.gov.tr) ilanen yayınlanacaktır.

13- Kura sonucu ataması yapılan personel, atama kararını iptal ettirmesi halinde 1 (bir) yıl İl içi Atama Kurasına katılamayacaktır.

14- 2020 yılı Kasım Dönemi İl İçi Atama Sonucuna göre ataması yapılıp atamasını iptal ettirenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

15- Başvuruları Müdürlüğümüzce uygun görülen personelin atama işlemleri çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yapılacak olup, ataması yapılan personelin ayrılış/başlayış işlemleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönergesi’nin 15. Maddesinin 2. Fıkrasına göre yapılması gerekmektedir. Ancak Covid-19 Pandemi sürecinde bulunduğumuzdan, sağlık hizmetlerinin aksamaması nedeniyle, ayrılış işlemleri kurum amirinin uygun gördüğü tarihte yapabilecektir.

Münhal Kadrolar.pdf
İL İÇİ ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU.xls

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
7
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?