Sağlık Personeli Afyonkarahisar İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 Yılı Mayıs Dönemi için Afyonkarahisar İli İl İçi Yer Değişikliği Kurası ilan metni, münhal yerler ve talep formu sağlık müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı 03.05.2021, 06:26 03.05.2021, 21:00 Güler Sağlam
Sağlık Personeli Afyonkarahisar İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

AFYONKARAHĠSAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı Mayıs Dönemi Ġl Ġçi Naklen Atama İlan Metni

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan “Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” gereği, Afyonkarahisar ilinde yer alan sağlık tesislerinde yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2021 Mayıs Ayı Dönemi Yer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

USUL VE ESASLAR

1- 2021 Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atama hakkındaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünün resmi (www.afyonism.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilmiştir.

2- 2021 Mayıs Dönemi İl İçi Tayin Başvuruları 27 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 07 Mayıs 2021 tarihi saat 17:30 da sona erecektir. Dönem tayinine başvuracak olan personel, İl İçi Tayin Talep Formunu eksiksiz doldurarak, başvuru formunu imzalayıp kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin Yöneticisine onaylatıp İl Sağlık Müdürlüğü Personel Planlama ve Atama Birimine şahsen veya posta yolu ile yapacaktır. Faks yolu ile yapılan ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle Ġl Sağlık Müdürlüğü Genel Evrak Birimine kaydı yapılmayan ve postadan kaynaklanan gecikmeler sonucu evrak biriminden kaydı yapılmayan ve ilgili Birime ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3- Başvuruda bulunan personelin nakil talepleri ÇKYS sistemine göre 01/01/2021 tarihinde hesaplanan hizmet puanları esas alınarak değerlendirilecektir.

4- İl İçi Nakil Talebinde bulunan personel, en fazla 3 (üç) tercih yapabilecektir.

5- Yerleştirme sonuçları tebligat yerine geçmek üzere Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünün resmi (www.afyonism.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

6- Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplanan hizmet puanları esas alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Personellerin hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi (Bakanlığımızda ilk göreve başlayış) fazla olan, çalışma süresinin de eşit olması halinde yerleştirme işlemi kura ile yapılacaktır.

7- İlgili atamada yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hizmeti aksatmayacak şekilde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

8- Müracaat şartlarını taşımayan veya yanlış beyanda bulunan personelin ataması yapılmayacak olup sehven yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.

TIKLAYIN

9- Başvuru evrakı imzasız olanlar, eksik evrak gönderenler ve başvuru evrakı 07 Mayıs 2021 tarihinden sonra gelenlerin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Kura Takvimi aşağıya çıkarılmıştır.

11- Branşlara göre münhal kadrolar ektedir.

MÜRACAAT SINIRLAMALARI

1-2021 Mayıs Dönemi Tayini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre istihdam edilen tüm personeli kapsamaktadır. Aynı Kanunun 4/B bendine göre ve 663 sayılı KHK 45/A kapsamında istihdam edilen personel müracaat edemeyecektir.

2- Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için son müracaat tarihi olan 07 Mayıs 2020 tarihi itibariyle görev yaptığı kuruma başlayış tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

3- Müracaatların başladığı 27 Nisan 2021 tarihinden önce son 2 (iki) yıl içerisinde disiplin incelemesi ve soruşturma sonucunda atananların müracaatları kabul edilmeyecektir.

4- Aday memurluğu devam eden ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personellerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- 2021 Mayıs Dönemi İl İçi Naklen Atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirme işlemi veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenlerin 1 (bir) yıl boyunca İl İçi Naklen Atama başvuruları kabul edilmeyecektir.

6- 2020 Kasım Dönemi İl İçi Naklen Atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirme işlemi veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

7- Personelin görev yaptığı birim için açılan münhal kadrodaki ünvan ve branşta görev yapan personel diğer birimler için tayin talebinde bulunamayacaktır. (Örn: Afyonkarahisar Devlet Hastanesi için Hemşire ünvanında münhal kadro açıldığından, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görev yapan Hemşire kadrolu personel münhal kadro açılan diğer sağlık tesislerine tayin talebinde bulunamaz.) Bu kısıtlama Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) ve Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) ünvan ve branşı için geçerlidir. Ancak Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görev yapan Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) ünvan ve branşı için geçerli değildir.

KURA TAKVĠMĠ:
Başvuruların alınması: 27/04/2021 – 07/05/2021
Başvuruların Değerlendirilmesi: 10/05/2021 – 18/05/2021
Değerlendirme Sonuçlarının ilanı: 20/05/2021

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
20
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?