Sağlık Bakanlığından Covid-19 Vazife Malullüğü Yazısı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazıda Sağlık çalışanlarının görevlerini yapmakta iken, görevlerinden çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca "malul" olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden izlenecek yollar 5 ayrı madde de hükme bağlandı.

Sağlık Bakanlığı 17.12.2020, 19:05 18.12.2020, 08:55 Güler Sağlam
Sağlık Bakanlığından Covid-19 Vazife Malullüğü Yazısı

Covid-19 Meslek Hastalığı Kabul Edildiğinde 3 ila 5 Bin TL Ek Ödeme Yapılacak! haberi için tıklayınız

İşte yazının ekindeki kriterler;

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü

Sayı: 10046620-903.06.01 
Konu: Covid-19 Nedeniyle

TIKLAYIN

           Vazife Malullüğü Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14 üncü maddesinde; “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. ’’ hükmüne, 47 nci maddesinin birinci fıkrasında ise; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki hallerde vazife malullüğü hükümleri uygulanır. 25 inci maddede belirtilen malullük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir. ” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla, “Meslek Hastalığı” ile “Vazife Malullüğü” kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir.

Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulunca “malul” olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14 üncü ve 47 nci maddelerine göre “meslek hastalığı” veya “vazife malullüğü” hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir.

Bu itibarla Covid-19 tanısı alıp rahatsızlanan veya hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının “Meslek Hastalığı” ile “Vazife Malullüğü” hükümleri kapsamına alınma ve ilgili mevzuat ile sağlanan haklardan yararlandırılma talebinde bulunmaları durumunda;

1. Başvuru için EK 1 ’de yer alan form, açıklamalarda belirtildiği üzere eksiksiz olarak doldurulup ilgili birim amiri (İl/İlçe Sağlık Müdürü, Başhekim) ve sonrasında İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanacaktır.

2. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendi kapsamında görev yapan memurlara ilişkin onaylanmış başvuruları, İl Sağlık Müdürlüklerimizce alınıp Bakanlığımıza gönderilecek ve söz konusu başvurular Bakanlığımız aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilecektir.

3. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam şekli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendi kapsamında görev yapan memurlar dışında görev yapan değişik statülerdeki diğer çalışanlara ilişkin onaylanmış başvurular, İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

4. Üniversitelere bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların başvuruları, Üniversiteler tarafından alındıktan sonra ilgisine göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine yine Üniversiteler tarafından gönderilecektir.

5. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına ilişkin onaylanmış başvurular Özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından alındıktan sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

Covid-19 nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğüne ilişkin tüm iş ve işlemlerin ivedi şekilde yürütülmesi için Merkez ve Taşra ilgili hizmet birimlerimizce gereken tüm tedbirlerin alınması ayrıca yukarıda belirtilen başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmenin İl Sağlık Müdürlüklerince, Üniversite ve Özel dahil tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Bakan a. 
Bakan Yardımcısı

EK
-Başvuru Formu

DAĞITIM
-81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (4)
celil 1 ay önce
baştan söyliyeyim boşş..
hasan 1 ay önce
umarım kimsenin covid'e yakalanası gelmez:)))))))
sağlıkçı 1 ay önce
peki hastanede çalışırken bulaşmadığını nasıl kanıtlayacaklar
Murat 1 ay önce
Sakat kalana veya ölene verecem diyor. Ben öldükten verilecek imkanları neyleyim
-9
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?