PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Sağlık Bakanlığı, TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Duyurusu

ÖSYM Başkanlığı tarafından 4/11/2022 tarihinde açıklanan TUS sınavı yerleştirme sonuçlarına ait Sağlık Bakanlığı duyuru yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, TUS 2.  Dönem Yerleştirme Sonuçları Duyurusu

Ösym Başkanlığının yayımladığı TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının hatırlatıldığı duyuruda başvuruların Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi üzerinden alınmaya başlandığı duyuruldu.

2022 2. Dönem Tus Yerleştirme Sonuçlarıyla ilgili soruları olanların egitimgorevlileri@saglik.gov.tr e posta adresinden iletişime geçilebilecek.

2022-TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUCU BAKANLIĞIMIZ KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE!

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerin tıp fakültelerine uzmanlık eğitimi yapmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılan adayların atama başvuru işlemleri 07 Kasım Pazartesi-18 Kasım Cuma 2022 tarihleri arasında (on iş günü) aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GENEL USUL VE ESASLAR

  1. Adaylar atama başvurularını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden E- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile yukarıda belirtilen süreler içinde giriş yapacaktır.
  2. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemine giriş yapamayacak olan, yabancı kimlik numarası edinememiş Yabancı Uyruklu adaylar Başvuru Formunu doldurarak aşağıda yer alan adrese şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Diğer adayların Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden E-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemine giriş yapmaları gerekmektedir.)
  3. Başvuru yapacak adaylar, yukarıda belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup başvuruyu kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
  4. Kesinleştirilen başvuru formu ayrıca fiziki evrak olarak gönderilmeyecektir.
  5. Sözleşmeli veya Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin kadrolu statüye geçiş işlemlerini yapmaları halinde atama işlemleri yapılacaktır.
  6. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
  7. Sağlık Bakanlığı tarafından Diploma Tescili yapılmayanların Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurarak tescil işlemlerinin tamamlanması sonrasında atama işlemi yapılacaktır.
  8. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen ve açıktan ataması yapılacak adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup, ataması yapılamayan adaylara ayrıca yazılı olarak bilgi verilecektir.
  9. Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşen adaylardan;

• Halen başka kurum kadrolarında görev yapan,
• İstifa eden veya müstafi sayılıp açıkta olan,
• Özel ve vakıf üniversitelerinden geçecek olan ve
• Henüz memuriyete başlamamış olan (açıktan) adayların

Yerleşmiş oldukları Üniversite Tıp Fakültelerinin bulunduğu ilde Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen), aynı ilde yoksa en yakın ilde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen) atamaları yapılmaktadır. Hekimlerimizin atandıkları kadrolara başlamasına müteakip kazanmış oldukları üniversiteye görevlendirme işlemleri yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN SİSTEME YÜKLENECEK GEREKLİ BELGELER

1) ÖSYM Yerleştirme sonuç belgesi
2) Uzman Tabip olup ana dalda ikinci uzmanlık eğitimi yapmak üzere yerleştirilen ve devlet hizmet yükümlülüğü devam eden adayların il sağlık müdürlüklerinden alacakları sınav tarihi itibariyle devlet hizmet yükümlülüğü (DHY) süresini gösterir belge (İl Sağlık Müdürlüklerinden Alınacak)
3) Adli Sicil Kaydı
4) Askerlik Durum Belgesi
5) Yabancı Uyruklulardan
• Kimlik Belgesi
• Mezuniyet Belgesi veya Çıkış Belgesi
• Yükseköğretim Kurulundan Alınan Denklik Belgesi
• Pasaport (Türkçe tercümeli ve noter onaylı)
• İkamet Tezkeresi (Noter onaylı/bütün sayfaları, özellikle ikametgâh tezkeresinin numarası ve adres kısmı açık ve okunur olacak)
• Burs/Gider Belgesi (Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’de giderlerinin karşılanacağını belirten belge)
• 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların İçişleri Bakanlığınca tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belge (İçişleri Bakanlığından Alınacak)

ÖNEMLİ NOT:

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki (YÖK Kadrolarına Yerleştirilen Adaylar) adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylara önemle duyurulur.

ADRES:

Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi; (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mah. 6001 Cadde No:9 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA

Yorumlar (0)