Sağlık Bakanlığı İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sınavı (Yargı Gereği)

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web adresi üzerinden yeni bir duyuru yayımlanarak, Yargı Kararı Gereği Yapılacak Olan İlk Ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sınavı Yerleştirme Kurası ilan metni yayınlanarak, tercih başvurularının 9 nisan tarihine kadar yapılması gerektiği açıklandı. İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği sınavı ilan metni, müracaat edebilecek personel listesi ile münhal kadrolar için haber detayımızı inceleyiniz.

Sağlık Bakanlığı 02.04.2019, 11:30 02.04.2019, 11:44
Sağlık Bakanlığı İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sınavı (Yargı Gereği)

YARGI KARARI GEREĞİNCE YAPILAN İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YERLEŞTİRME İLAN METNİ

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelden Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde öngörülen hükümler ve 31/05/2017 tarihli ve 22671628/774.05/165 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol neticesinde 08/10/2017 tarihinde unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.

Unvan Değişikliği Sınavı başarı sıralaması 23/02/2018 tarihinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.

Yargı mercileri nezdinde açılan dava neticesinde puan hesabının yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar neticesinde sınav puanları yeniden hesaplanmış ve başarı listeleri tekrardan oluşturulmuş olup, sınav sonucu ve başarı sıralaması listesi Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde ilan edilmiştir. Bu işlemler sonucu ekli listede başarılı olan personelden, ekte belirtilen münhal kadrolar için tercihler alınacak olup, yerleştirme işlemi 16/04/2019 Salı günü noter huzurunda yapılacaktır.

1. Yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. 

2. Başvurular, 02 Nisan 2019 Salı günü başlayıp 09 Nisan 2019 Salı günü saat 18:00’de sona erecektir.

3. Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra “Başvuru Formunu” imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

4. Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5. Tercih başvurusu yapan adayların kura son başvuru tarihine kadar başvurularını kesinleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular kesinleştirildikten sonra tercihler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

6. Adaylar sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen münhal yerlere en fazla on (10) adet tercihte bulunulabilecek olup tercihleri doğrultusunda başarı sıralaması esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

7. Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

8. Gönderilen belgelerin hangi sebeple olursa olsun Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

TIKLAYIN

9. İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyen ve başvuru formunu göndermeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

10. Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir.

11. Adayların yerleştirme işlemleri 16 Nisan 2019 Salı günü bilgisayar ortamında noter huzurunda yapılacaktır.

12. Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının yapılması, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atamaları yapılacaktır. Bu şekilde de atama imkânı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro iptal/ihdas yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

13. Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. ve 63.maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.

14. Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15.maddesinin 4. fıkrasında yer alan:“Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

15. Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan personel mazeret halleri hariç atandıkları yerde en az iki (2) yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça nakil talebinde bulunamayacaktır.

16. Personelin, unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atama yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Resmi İlan Metni

Müracat Edebilecek Personel Listesi

Münhal Kadrolar

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-2°
sisli
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?