PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Sağlık Bakanlığı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı 2022 - Güncelleme

İlk defa ve yeniden atama kurası ilanı başvuru süresi Bakanlıktan tarafından uzatıldı. Başvuru süresinin 23 Kasım 2022’den 28 Kasım 2022 tarihine alındığı duyuruldu. 2022 yılı 4. döneme ait İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Usul ve Esaslarına ilişkin ilan Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı 24.11.2022, 14:29 24.11.2022, 14:36 Cansu Polat
Sağlık Bakanlığı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı 2022 - Güncelleme

2022 yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı 17 Kasım tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan ilanla Kuraya ait Genel Esaslar, Adaylarda Aranan Şartlar, Kuraya Başvuramayacaklar ve Atamaya Esas İstenen Belgeler adayların bilgisine sunuldu.

4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Başvuru Tarihi

2022 yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası başvuru şartlarında 18 Kasım 2022 Cuma günü başvuruların başlayacağı ve 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18:00 e kadar süreceği ilan edildi. Bununla ilgili "İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasında Başvuru Süresi Uzatıldı." başlıklı haberimizi de inceleyebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak başvurulara ait değerlendirme sonuçları ise 8 aralık 2022 Perşembe günü ilan edilecek.

2022 yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına yapılan başvuruların reddedilme sonrası ret olan adayların itirazları ise 8 Aralık Perşembe ile 9 aralık Cuma tarihlerinde 2 gün süreyle alınacağı kura takviminde yer aldı.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü itiraz sonuçlarına ait ilanı ise yine PBS üzerinden 14 Aralık 2022 Çarşamba günü duyuracak.

4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura Tarihi

2022 yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura tarihi ise 15 Aralık 2022 Perşembe günü olarak belirlenirken, Kura Yeri Ve Saatine ait duyurunun Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinden yapılacak.

2022 yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Başvurular Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınarak kura takvimi süreci işletilecek. Kesinleşen başvuru formlarının fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmemesi istenirken, DHY kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir kamu kurumuna atanmış olanların kurumlarından DHY bitirme belgelerini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaybetmeleri gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası İlanı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A- GENEL ESASLAR

 1. Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
 2. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
 3. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. 
 4. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
 5. Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrılanlar, başvurusunu kesinleştirdikten sonra en son görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini) başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. (Sisteme yüklenecek belgede ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.)
 6. Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir kamu kurumuna atanmış olanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair kurumlarından alacakları DHY bitirme belgesini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
 7. 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların İçişleri Bakanlığınca tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir. 
 8. Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
 9. Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 24 Kasım 2022 Perşembe - 13 Aralık 2022 Salı saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
 10. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
 11. Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
 12. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
 13. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
 14. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 15. Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 16. Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 
 3. İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
 5. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri, 
 6. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)
 7. 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı Kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

C- KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

 1. Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar,
 4. Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 
 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, 
 6. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
 7. 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
 8. 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (PBS üzerinden başvuru yapmış olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
 9. Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş tabibi tescili olanların ise diş tabibi unvanına başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)

D- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

 • a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
 • b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
 • c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
 • d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet) 
 • e) Mal bildirim formu.
 • f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler, bu belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesi).
 • g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR

ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANKARA
 • İletişim: 0 (312) 585 10 00

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.

2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası Takvimi

2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurasına ait Resmi Gazete ilanı için tıklayınız.

3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Yerleşenler Listesi

Kura sonucu yerleşenler listesi yayınlanmıştır.

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (8)
Uzman Hemşire 3 ay önce
Doktorlarımız her seyin en iyisini hakediyor :) Doktorlarımız
ersa 3 ay önce
eczacıları 5 yıl okutup yok sayamazsınız.
GİH 3 ay önce
BELLİ OLDU BU BAKAN 2023 SEÇİMLERİNDE AKP Yİ BİTİRNEYİ
ersa 3 ay önce
ataması kura ile olan eczacılar vb. diğer sağlık personeli nerde.
kulakları var duymazlar 2 hafta önce
Bakanlık ve sınav hizmetleri komisyonu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapacaktınız yapmadınız en sonunda yapmaya karar verdiniz kovid oldu ertelediniz olmadı bir daha ertelediniz sonra sınav yaptınız her bıranşta toplam, yanlış ve şıkları değiştirilmiş 90 na yakın sorular çıktı. Temaslıları ayrı bir salonda sınava alabilirdiniz almadınız aylar sonra onları sınava dahil ettiniz ve hemen hemen aynı soru tarzını sordunuz ve onlar kazançlı çıktı çünkü gys/uds girenler 2-3 ay gibi çalıştılar temaslılar 5-6 ay gibi çalışmış oldular ve sınavda çıkacak soru tarzlarını görmelerine rağmen benzer aynı soruları sordunuz inanmayanlar küçük bir araştırma yapsalar hemen fark ederler. sınavı kazananların listelerini yayınlamadınız özellikte yedekleri yayınlamadınız mülakatları yapıp sadece yerleşenlerin listesini yayınladınız KURUMLARIN olmaza olamaz ilkelerinden biri olan ŞEFAFLIK ilkesine uygun hareket etmediniz VEBALİ omuzlarınıza yüklediniz ve en önemlisi de GÜVEN duygusunu zedelediniz..! Sendikalar da zaten ses çıkmadı bu saatten sonra da ses çıkmaz ama Bakan, Bakan Yardımcıları, Danışmanlar, Daire Başkanları ve Yardımcıları (sanki unvanları sınavla aldılar) hiç birisinden ses çıkmadı.?! Bu kadar hata ve ihmallerden sonra telafi etme adına yedekleri bari alalım diye hiç kimse mi düşünmüyor! Akletmiyor!
kartal 3 ay önce
pandemi de 1. basamak entegre th. gib yh. sağlık çalışanı şimdi taban da teşvik e gelince değil
Rbş 2 ay önce
Bizde sağlık çalışanıyız ama bize kadro söz konusu dahi değil çünkü pandemide en çok emeği biz verdik karşılığı asgari ücret en çok destek ve temizlik elemanları hakediyor