Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden Birim Performans Katsayısının Uygulanmaması Genelgesi!

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 23 Eylül tarihli yayımlanan Genelge ile 2. Basamak sağlık tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Eylül-Ekim ve Kasım 2021 ek ödeme dönemlerinde de birim performans katsayısı hesaplamamaları talimatlandırıldı.

Sağlık Bakanlığı 28.09.2021, 04:09 29.09.2021, 02:47 Zeynep Elmalı
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden Birim Performans Katsayısının Uygulanmaması Genelgesi!

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü; salgın, afet gibi durumlar nedeniyle Müdürlük onayıyla birim performans katsayısı hesaplanmayan sağlık tesislerinde, uygulamaya 3 ay daha devam edilmesini istedi. 

Müdürlük onayı ile birim performans katsayısı hesaplamayan sağlık tesislerinde, Bakanlığımızca bu süre 07/12/2020 tarih ve 49022165-045.03-E.836 sayılı yazımız ile Aralık-Ocak ve Şubat 2021 ek ödeme dönemi, 25/03/2021 tarih ve E-49022165-010.99-207 sayılı yazımız ile Mart-Nisan ve Mayıs 2021 ek ödeme dönemi ve 29/06/2021 tarih ve E-49022165-010.99-375 sayılı yazımız ile Haziran-Temmuz ve Ağustos 2021 ek ödeme dönemlerini kapsamak üzere 3 ay süre ile uzatılmışdığı hatırlatılan Genelge'de "Mezkur hüküm gereği ilgili sağlık tesislerinin, Eylül-Ekim ve Kasım 2021 ek ödeme dönemlerinde de birim performans katsayısı hesaplamamaları ve bu hususun Müdürlüğünüze bağlı tüm 2. Basamak sağlık tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine duyurulması" istendi.

Birim performans katsayısının uygulanmaması genelgesi ne anlama geliyor?

Hani 3 ay, 3 ay iyileştirmeler yapılmıştı, eylül - ekim - kasım ayları yeni bir 3 aylık iyileştirme diyebiliriz. Eski iyileştirmeleri tecrübe edindiğimizden, yapılan iyi niyetli olsa da kanaatimce mağduriyetlerin giderilemeyeceğini düşünüyorum. Performansın olmayacağı öngörülerek katsayının kaldırılması, farklı kriterlere bağlı olarak mağduriyetlerinin devam edeceği hizmet sınıflarını düşününce âdil olmayacağı kanaatindeyim.

Herkese bir maaş, olmadı yarım maaş gibi yansımaları olsa daha hakka niyetli olabileceği kanaatindeyim. Performans katsayısının baz alınmaması, azamî performans puanı kale alınarak işlem yapılması demektir. Bir kesimi memnun ederken diğer kesimleri memnun etmeyecektir. Herkesin memnun olabileceği bir denge kurmak her zaman mümkündür. (Likapa)

Birim performans katsayısı: Sağlık tesislerinde görev yapan tabiplerin görev yaptığı birim için bu Yönetmeliğin üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki usul ve esaslara göre belirlenen ve tabiplere yapılacak ek ödemenin hesaplanmasında kullanılacak olan (0,85) ilâ (1) arasında değişen katsayıyı,

İŞTE O GENELGE;

İkinci basamak sağlık tesislerinde birim performans katsayısının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Dâhili Branş Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi:

a) Vizit puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin dâhili branş birim performans katsayısı olarak esas alınır.

b) İnvaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanlarının birim performans katsayısı: İlgili tabibin Kardiyoloji branşı girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin birim performans katsayısı olarak belirlenir.

c) İlgili dönem invaziv girişim yapan kardiyoloji uzmanı için kardiyoloji branşı birim performans katsayısı ile dahili branş birim performans katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek bulunan katsayı esas alınır.

(2) Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısının Belirlenmesi:

a) Ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin cerrahi branş birim performans katsayısı olarak esas alınır.

(3) Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısının belirlenmesi:

a) Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı olarak belirlenir.

b) Primer Sezaryen oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem primer sezaryen oranı katsayısı olarak belirlenir.

c) Kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısının hesaplanması: Kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı ile primer sezaryen oranı katsayısının ortalaması esas alınarak hesaplanır.

ç) O dönem içerisinde ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanının toplam doğum sayısının 0 (sıfır) olması durumunda, ilgili tabibin kadın hastalıkları ve doğum branşı birim performans katsayısı olarak sadece kadın hastalıkları ve doğum branşı ameliyat ve girişimsel işlem puanı katsayısı esas alınır.

(4) Anestezi ve Reanimasyon branşı birim performans katsayısının belirlenmesi:

a) Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarının birim performans katsayısı: Rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen ve aşağıdaki tabloda yer alan katsayı, o dönem ilgili uzman tabibin birim performans katsayısı olarak hesaplanır. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı için rejyonel anestezi puanı oranına karşılık gelen katsayısı ile diğer tabipler birim performans katsayısı birlikte hesaplanarak yüksek bulunan katsayı esas alınır.

(5) İkinci basamak sağlık tesislerinde ortalama birim performans katsayısının belirlenmesi:

a) Sağlık tesisi ortalama birim performans katsayısı: Birim performans katsayısı hesaplanan tüm uzman tabiplerin birim performans katsayılarının ortalaması esas alınarak belirlenir.

b) Patoloji, anesteziyoloji, radyoloji, acil tıp, temel tıp bilimleri, halk sağlığı, nükleer tıp, aile hekimliği, radyasyon onkolojisi, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, dermatoloji, kapalı psikiyatri servisi bulunmayan sağlık tesislerinde çalışan erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanları, spor hekimleri, adli tıp, çevre sağlığı, tıbbi genetik, hava ve uzay hekimliği, askeri sağlık hizmetleri, yan dal uzmanları, pratisyen tabipler, uzman diş tabipleri, diş tabipleri, semt polikliniklerinde, yoğun bakımlarda, evde bakım hizmetlerinde, dal hastanelerinde farklı branşta konsültan olarak çalışan uzman tabipler ile sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alan tüm tabiplerin birim performans katsayısı olarak sağlık tesisi ortalama birim performans katsayısı esas alınır.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (6)
hemşire 4 hafta önce
ne saçma sistem bize bir şeyo yok mu şimdi
......... 4 hafta önce
NE İSTEMİŞTİNİZ:)))))))))
SAĞLIK 4 hafta önce
ne demek şimdi bu? covid ödemesi mi geliyor? normal hastane döneri dağıtılamaz mı demek? bilen varsa paylaşırsa sevinirim...
ÜÇ NOKTA 4 hafta önce
ZATEN EDERİN KADAR ALIYORSUN . EĞER ÜSTÜNE ÇIKMIŞ BİRİNİ GÖRMEK İSTİYORSAN ÖZELE DAHA FAZLA PARAYA GİDENLERE BAK. BİZ HAKKIMIZI ARIYORUZ . ONUN BUNUN HAKKINDA GÖZÜMÜZ YOK.
17
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?