İzmir'de Sağlık Personeli İçin İl İçi Yer Değiştirme İlanı Yayınlandı!

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Yönergesi kapsamında Niğde ve Karaman İl Sağlık Müdürlüklerinin ardından izmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da ilan yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı 23.10.2020, 12:20 27.10.2020, 02:40 Güler Sağlam
İzmir'de Sağlık Personeli İçin İl İçi Yer Değiştirme İlanı Yayınlandı!

İZMİR İLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI KASIM DÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR İLAN METNİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün Kasım 2020 dönemi iliçi atama kurası ilan detaylarını incelemek isterseniz Bursa'da Sağlık Personeli İçin İl İçi Yer Değiştirme İlanı Yayınlandı! haberimize mutlaka göz atın!

26.03.2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2019 tarih ve 2833-88088132 sayılı, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin Atama Dönemleri Başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine istinaden; 07.11.2017 tarihli Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge doğrultusunda; İl içindeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak, Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması amacıyla yer değiştirmesine ilişkin 2020 yılı Kasım dönemi atamaları için;

Niğde ve Karaman İl Sağlık Müdürlüklerinin ilanı için tıklayınız.

GENEL ESASLAR:

1-2020 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama talebinde bulunacak olan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli için açılmış olan münhal yerler internet üzerinden ilan edilecektir.

2-2020 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama başvuruları 22/10/2020 tarihinde başlayıp, 29/10/2020 tarihinde Saat: 23:59’da sona erecektir.

3-Atama talebinde bulunan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli ilanda duyurulan kurum ve unvanlarla ilgili kısıtlamaları dikkate alarak kendi unvan ve branşlarına göre münhal kadrolara başvuruda bulunabilir

4-Atama talebinde bulunacak personel İl Sağlık Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemine (www.ism.gov.tr adresinden Uygulamalar Menüsü altında bulunan İzmir Sağlık Müdürlüğü Personel Online ekranından) kayıt olduktan sonra şifre alarak başvuruda bulunacaktır. (Şifre almada sorun yaşayan personel www.ism.gov.tr adresinden Uygulamalar Menüsü altında İzmir Sağlık Müdürlüğü İSM Bilgi Yönetim Sistemi/Parolamı Bilmiyorum/Unuttum ekranından şifre alabilirler)

5-PBS üzerinden atama talebinde bulunan personelin talepte bulunduğuna dair internet/PBS/atama başvuru formunun kurum amirine onaylatılması, onaylanan formun kurum üst yazısı ile birlikte Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine en geç 03 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

6- PBS üzerinden müracaatta bulunacak personel en fazla 5 (beş) tercih yapabilecektir.

7-İl içi atanma talebinde bulunan personelin, tercih ettiği birimin doluluk oranında değişiklik oluşması durumunda (Tayin başvuru süresince, Sağlık Bakanlığı tarafından il dışından mevzuat gereği çeşitli nedenlerle eş durumu, sağlık durumu, alt bölge vb. ilimize atanan personelin, münhal birimlere atanmaları halinde, birimlerin doluluk oranlarında değişiklik oluşabilir) bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır.

8-Münhal açılmış olan kadroya başvuran Sağlık Personelinin yerleştirme işlemleri 01.07.2020 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak gerçekleştirilecektir. Hizmet Puanlarının eşit olması halinde Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde mesleki kıdemi fazla olan personel, mesleki kıdemin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

9-Başvurularını iptal ettirmek isteyenler, iptal dilekçelerini görev yaptıkları kadrolu kurumlarına ibraz ettikleri takdirde değerlendirmeye alınacak olup, dilekçelerin Kurum üst yazısı ile 04 Kasım 2020 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

10-İlan edilen münhal kadrolar dışındaki birimlere başvurular dikkate alınmayacaktır.

11-Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

12-2020 yılı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama kurasında yerleştirilenlerin ayrılış-başlayış işlemleri atama tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Belirtilen sürede ayrılış yapılmaması halinde mazeret bildirir belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Mazeretsiz olarak ayrılış-başlayış gerçekleşmediği takdirde, belirlenen sürenin sonunda atamalar iptal edilecektir.

13- Bu kura sonucunda yerleştirmesi yapılarak ataması gerçekleştirilen ve COVİD-19 (+) tanısı alan veya tedavisi olan ya da temaslı olduğu için karantina altında bulunan personelin durumunu belgelendirmesi gerekmektedir. Durumunu belgelendiren personelin ayrılış-başlayış işlemleri göreve başlamalarına müteakip gerçekleştirilecektir.

14-Atama kurası sonucu atamaları yapılıp atamalarını kendi istekleri ile iptal ettirenler ile ayrılış-başlayış işlemlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi nedeniyle ataması iptal edilenler 1(bir) yıl süre ile atama talebinde bulunamayacaktır.

15-Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen/görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte www.ism.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

16-
a)Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken, 663 Sayılı KHK’nın 42.Maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

b)Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik, yurt dışı, hizmet yılı,) personelin başvuruları kabul edilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

c)Aylıksız izindeyken Atama ve Nakil Talep Formunu kadrolu kurumlarına bizzat kendileri onaylatamayacak durumda olanların, noter tarafından vekâlet verilen kişilerce Atama ve Nakil Talep Formunun kurumlara onaylatılması ve teslim edilmesi gerekmektedir.

17-MÜNHAL VE KISITLAMALAR LİSTESİNDE BELİRTİLEN UNVAN/BRANŞ VE KURUMLAR HARİCİNDE YAPILAN MÜRACAATLAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
MÜRACAAT SINIRLAMALARI:

Aşağıda belirtilen statüde bulunan personel atama talebinde bulunamayacaktır.

a) Kura son başvuru tarihi itibariyle; Kadrolu kurumunda göreve başlama tarihinden itibaren 2 (iki) yılını doldurmayan,
b) Kadrolu Kurumundan unvan/branş olarak çıkış verilmeyen personel,
c) Sözleşmeli Aile Hekimi ve Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı
ç) 657 Sayılı Kanunun 4B, 4C, 4D maddeleri ile 663 Sayılı HK’nın 45/A mad. göre istihdam edilen
sözleşmeli personel
d) Sürekli İşçiler
e) DHY’li olarak görev yapan personel
f) 4924 Sözleşmeli Statüde görev yapan personel
g) Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel
bu kuraya müracaat edemeyecektir.

İL İÇİ ATAMA DÖNEMİ (KASIM 2020) TAKVİMİ

2020 YILI KASIM DÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR İLAN METNİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURULAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
33
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?