PERSONEL SAĞLIĞIN Whatsapp Haber Kanalı İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Hastanelerin Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırmasına Dair Yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Sağlık Bakanlığı 30.07.2022, 12:06 31.07.2022, 04:04 Cansu Polat
Hastanelerin Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 30 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasında değişikliğe gidildi.

Yönetmelikle belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait hastanelere yönelik düzenleme yapıldı

Yönetmelikle, bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) doğrudan üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırıldı.

Belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait hastanelere yönelik de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen koşul ve standartları sağlayanlar, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılacak.

Bu koşul ve standartlar şöyle:

"Bakanlığın planlama kurallarına tabi olup ön izin, kadro, ruhsat ve faaliyet izni konuları mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

Hastanenin yapı kullanım izin belgesinde veya yapı kayıt belgesinde kayıtlı toplam kapalı alanı en az 8 bin metrekare olacak.

Hastanenin en az 75 yatak veya üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunacak. Yatak kapasitesi 75'ten az olan hastaneler aynı il içerisinde planlamadan istisna, farklı iller arasında planlama kriterleri çerçevesinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olmak şartıyla başka bir özel hastaneden yatak devralabilecek.

Hastanenin uzman hekim sayısı, hizmet verdiği ana branşta en az 30 olacak. Hastanede hizmet verdiği ana branşta 24 saat kesintisiz hekim bulundurulması zorunlu tutulacak.

Hastane, tıpta uzmanlık ana dallarından veya yan dallarından birinde temel hizmet dalı kapsamında hizmet verecek. Bu branşta hizmet alan hastaların tedavilerinin gerektiği sağlık hizmetleri için diğer branşlarda ihtiyaç olan kadroları, temel hizmet alanı hastalarına hizmet vermek üzere bulundurulabilecek.

Hastanede uzman hekim sayısının en az 2 katı hemşire, kadın hastalıkları ve doğum alanında hizmet verecek sağlık tesislerinde uzman sayısının en az 3 katı ebe bulunacak."

- Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının izleme ve değerlendirme kriterleri

Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılan hastanelerin üçüncü basamak olarak devam edebilmeleri için belli bir uzmanlık dalında sağlık hizmeti üreten hastanelerde gerçekleştirilen yıllık toplam ameliyat sayısının en az 4 bin ve A-B-C grubu ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranının en az yüzde 15 olması gerekecek.

Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, bu protokollerde belirlenen sürelerin sona ermesi ve yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ilişkin iş birliği ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu yönetmelik hükümlerine göre basamaklandırılacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik şu şekilde oldu:

MADDE 1- 10/2/2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hastanelerdir” ibaresi “sağlık hizmet sunucularıdır” şeklinde ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri” ibaresi “Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları

MADDE 8/A- (1) Belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait hastanelerden aşağıdaki koşul ve standartları sağlayanlar üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak basamaklandırılır:

a) Bakanlığın planlama kurallarına tabi olup ön izin, kadro, ruhsat ve faaliyet izni konuları mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülür.

b) Hastanenin yapı kullanım izin belgesinde veya yapı kayıt belgesinde kayıtlı toplam kapalı alanı en az 8.000 m2 olur.

c) Hastanenin en az 75 yatak veya üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunur. Yatak kapasitesi 75’ten az olan hastaneler aynı il içerisinde planlamadan istisna, farklı iller arasında planlama kriterleri çerçevesinde 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmak şartıyla başka bir özel hastaneden yatak devralabilir.

ç) Hastanenin uzman hekim sayısı hizmet verdiği ana branşta en az 30 olur.

d) Hastanede hizmet verdiği ana branşta 24 saat kesintisiz hekim bulundurulması zorunludur.

e) Hastane, tıpta uzmanlık ana dallarından veya yan dallarından birinde temel hizmet dalı kapsamında hizmet verir. Bu branşta hizmet alan hastaların tedavilerinin gerektiği sağlık hizmetleri için diğer branşlarda ihtiyaç olan kadroları temel hizmet alanı hastalarına hizmet vermek üzere bulundurulabilir.

f) Hastanede uzman hekim sayısının en az 2 katı hemşire; kadın hastalıkları ve doğum alanında hizmet verecek sağlık tesislerinde uzman sayısının en az 3 katı ebe bulunur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Belli bir uzmanlık dalında sağlık hizmeti üreten hastanelerde gerçekleştirilen yıllık toplam ameliyat sayısı en az 4.000 ve A-B-C grubu ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranı en az % 15 olmalıdır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, bu protokollerde belirlenen sürelerin sona ermesi ve yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ilişkin işbirliği ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu Yönetmelik hükümlerine göre basamaklandırılır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)
26
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?