Güncel Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar ve Ekleri

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından güncel Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı. (Bölge Hakem Hastaneler Listesi (Ek-20)- 23.01.2019 tarihinde güncellendi)

Sağlık Bakanlığı 23.01.2019, 16:39 23.01.2019, 16:39
Güncel Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar ve Ekleri

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan; sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurulu raporu ve tek hekim raporu) düzenlenmesinde tereddütler hâsıl olduğu anlaşılmıştır

Türkiye’de evlilik, işe giriş, maluliyet, askere elverişlilik, engellilik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spor lisansı, sürücü raporları gibi birçok konuda farklı amaçla sağlık raporları düzenlenmektedir.  Bunların yanı sıra kişilerin hastalanmaları halinde düzenlenen istirahat raporları ile ilaç ve tıbbi malzemenin temini gibi konularda da sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.  

Kişilerin belirli haklardan yararlanabilmesi için zorunlu olan sağlık raporları, sağlık hizmet sunumunun en önemli hizmetlerinden biri haline gelmiştir.

Birçok konuda farklı amaçla sağlık raporu olması hekimler ve diğer sağlık çalışanları için bu raporlar ile ilgili diğer kurumların mevzuatını takip etme gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Ayrıca değişen şartlarla birlikte mer’i mevzuatın yeterince açıklığa kavuşturulmaması hizmeti talep edenler ile hizmeti sunanlar açısından sorunlara neden olmaktadır.

Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için e-rapor uygulamaları ve askeri hastanelerin devri de göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde; Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın hazırlanması uygun mütalaa edilmiştir. 

Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar 02.05.2017 tarih ve 23642684-010.99-E.99-835 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuştur. 

Ek-20 Bölge Hakem Hastaneleri Listesi 23.01.2019 tarih ve 19602659-020-57 sayılı Makam Oluru ile güncellenmiştir. 

1-02.05.2017 tarihli makam Oluru için tıklayınız

1-23.01.2019 tarihli makam Oluru için tıklayınız

Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız

Engelli Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

Bölge Hakem Hastaneler Listesi (Ek-20)- GÜNCEL (23.01.2019)

EK-8 Sürücü Adayları ve Sürücüler için Sağlık Raporu Formatı

Bilgi İçin: 0312 471 78 12/ 76 52/ 79 22

Kaynak:www.saglikaktuel.com

Yorumlar (0)
-1
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?