Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Telafi Sınav Tarihi Açıklandı!

04 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Covid-19 (+) Tanısı, Tedavisi veya Temaslı Olması Sebebiyle Katılamayan Adayların sınavı 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 22.12.2020, 18:24 22.12.2020, 20:12 Güler Sağlam
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Telafi Sınav Tarihi Açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda;

04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına COVID-19 (+) tanısı, tedavisi veya temaslı olması sebebiyle katılamayanların başvuru durumları Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden gerekli kontroller yapılarak mazeretleri teyit edilen ve sınava katılması uygun görülen adaylar için 17 Ocak 2021 tarihinde telafi yazılı sınavı yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda 17 Ocak 2021 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Telafi Yazılı Sınavı yapılacaktır.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından adayların 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan sınav için başvuruda bulundukları unvan/branşlarda ve tercih ettikleri il merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Telafi Sınavına; COVID-19 (+) tanısı veya tedavisi olan veya temaslı olduğundan karantina altında bulunduğu için 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan sınava katılamayan ve durumları Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) üzerinden gerekli kontroller yapılarak mazeretleri teyit edilen adaylar katılabilecektir.

Telafi yazılı sınavına katılacak adaylar 11.11.2020 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün internet adresinden duyurulmuştur.

Adayların; ateşinin 38 derece ve üzerinde olması, Covid-19 (+) veya Covid-19 temaslısı olması halinde sınava katılabilmeleri için, Anadolu Üniversitesi tarafından gerekli önlemler alınacaktır.

Adayların sınav günü geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu alması ve sınav günü yanında fiziki belge (e-Devlet uygulaması üzerinden alınabilmektedir) olarak bulundurması gerekmektedir. Adaylar sınav binasına alınırken HES kodu kontrolü yapılacak olup HES kodu belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Covid-19 (+) veya Covid-19 temaslısı olan adayların sınava alınabilmesi için, bu durumlarını Anadolu Üniversitesi’nin aşağıdaki iletişim adreslerine bildirmesi zorunludur.

Elektronik Posta Adresi: sinavdestek@anadolu.edu.tr

Telefon Numarası: 0 222 335 0580 / 2286

Gerekli bilgilendirmeyi yapmadan sınava gelen adaylara gerekli sınav ortamı hazırlanamayacağı için, sınava giren diğer adayların ve sınav görevlilerinin sağlığı açısından bu adaylar sınava alınmayacaktır.

A- YAZILI SINAV, SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZLAR

A.1) Yazılı sınav, adayların daha önce tercih ettikleri il merkezlerinde 17 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00’te tek oturum halinde, 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan sınav için ilan edilen sınav konularından, çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli 50 (elli) sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır.

A.2) Adayların telafi sınavı “sınav giriş belgeleri” 11 – 15 Ocak 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden erişime açık olacaktır.

TIKLAYIN

A.3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

A.4) Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

A.5) Yazılı sınav soruları 18 Ocak 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden ilan edilerek adayların erişimine açılacaktır.

A.6) Adaylar, yazılı sınav sorularına ve yazılı sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını 18-20 Ocak 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaktır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına KDV dâhil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

A.7) Yazılı sınav uygulamasına ve yazılı sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçları ile yazılı sınav sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

A.8) Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 27-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına KDV dâhil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazlar Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilip sonucu adaylara 04 Şubat 2021 tarihinde Anadolu Üniversitesinin Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

B- SÖZLÜ SINAV

B.1) 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı ile 17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği telafi yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak olup sözlü sınav aday listesi http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

B.2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

B.3) Sözlü sınava ilişkin; değerlendirme, sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav başarı puanının belirlenmesi, yedek liste belirlenmesi, tercih ve yerleştirme işlemleri ile atama esasları ve şartlarına dair hususlar 29 Haziran 2020 tarihli ve 84873901-774.05-E.266 sayılı yazımızla duyurulmuştur.

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 585 17 42 - 585 17 43 - 585 17 45

Bu duyuruda yer alan kurallar, bu duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.

İlgililere duyurulur.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Telafi Sınavı Duyurusu için tıklayınız.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (13)
sağlık personeli 4 hafta önce
sağlıkta mülakat kaldırılsın
Ya Hak 4 hafta önce
2020 Nisan ayından itibaren başlayan bir sınav süreci muhtemelen en erken 2021 Nisan ayında son bulacak. Ne diyeyim söylenecek söz yok hayırlısı bakalım.
Sağlıkçı 4 hafta önce
Şu dönemde barajı geçen sağlık çalışanlarına mülakatsız ünvanları veremediniz verilse ne olurdu.... Hem aylar sonra sınava girecekler aynı kadro için aynı sıralamaya dahil edilecek ne kadar adaletli olabilir.... Sözlü sınavda neden bu kadar ısrar ediliyor onu da anlamak mümkün değil
ünvan 4 hafta önce
evet mülakatsız ünvanlar verlebilir.....telafi sınav duyurusunun sınunda; Bu duyuruda yer alan kurallar, bu duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.

İlgililere duyurulur. deniliyor istenirse olur.
MU 4 hafta önce
SENDİKALAR ACEP TATİLDE Mİ DİYE SENDİKALARINIZI SORGULAYIN.. SİZ HER AY BUNCA PARAYI BUNLARA NİYE VERİYORSUNUZ ONUDA SORGULAYIN SONRADA SENDİKALI OLMAM BANA NE KAZANDIRDI DİYE KENDİNİZİ DE SORGULAYIN....
lab. tek 4 hafta önce
diğer sınavlarda olduğu gibi pozitif hasta ve temaslılara aynı anda farklı sınıfta sınav bile yapmadılar sınav sonucu sıralamamız bile belli değil yeni sınav sonrası yapılacak sıralama ne kadar adil olacak mülakatta 100 puan veripte sonuca etki ettirmeyen kurumlar varken bizim bakanlık neden hala kayıtsız kalıyor anlamak mümkün değil
N.MERCAN 4 hafta önce
SAĞLIK PERSONELİ SINAVI SAHADA VERİYOR SAĞLIKTA MÜLAKAT KALDIRILSIN
Ebe 4 hafta önce
Keşke bu pandemi sürecinde sınavsız olsaydı.
:(
gih 4 hafta önce
Sağlık personeli pandemi süresinde evine bile gidemez iken bu psikolojiyle ne kadar başarılı olabilir. Zaten birçok kişi almak istediği unvanın işini yapıyor. Sağlıkçılar devlet personeli değil, resmen üvey evlat.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
-9
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?