Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Mart 2019 tarihli ve 30710 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı

10 Mart 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30710

YÖNETMELİK

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

TIKLAYIN

ÇÖZGER yetkilendirmeleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlıkça ÇÖZGER yetkili hekim eğitimleri tamamlanarak ÇÖZGER yetkili sağlık kurum ve kuruluşları belirlenene kadar geçecek sürede raporlar, ÇÖZGER düzenlenme usulündeki ÇÖZGER yetkili hekimi ile ilgili hükümler uygulanmaksızın, Bakanlığın internet sitesinde hâlihazırda yayımlanmış olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler tarafından ve kurullarda ÇÖZGER yetkili hekimi bulunmaksızın düzenlenmeye devam edilir.”

MADDE 2 – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/2/2019

30692

 
Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 23:14
SIRADAKİ HABER

escort

escort istanbul

kartal escort

pendik escort

kartal escort