Bakanlık Suriyelilere Verilen Sağlık Hizmetleri Hakkında Duyuru Yayımladı!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Geçici koruma kapsamındaki (Suriyelilere yönelik) kişilere sunulacak sağlık hizmetleri hakkında bir duyuru yayımlandı.

Bakanlık Suriyelilere Verilen Sağlık Hizmetleri Hakkında Duyuru Yayımladı!

Ülkemizde bulunan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) arasında imzalanan “Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü" kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasında Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve özel sağlık hizmet sunucularının dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin duyuru yazısı aşağıda yer almaktadır;

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23642684-010.99 -E.8  01.01.2020
Konu: Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilere Sunulacak Sağlık Hizmetleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 05.12.2019 tarih ve55327416-000- E.73219 sayılı yazı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgi kayıtlı yazısında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Arasında Götürü Bedel Üzerinden Hizmet Alım Protokolü olmasına karşın bazı sağlık hizmet sunucuları tarafından kendilerine tedavi faturası gönderildiği belirtilerek sağlık hizmet sunucularının uyarılması istenmiştir.

Geçici Koruma Yönetmeliği 22.10.2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, gerekli şartları sağlayan Suriye uyruklu yabancılar geçici koruma kapsamına alınmıştır. Yine Yönetmelikte yapılan değişiklikler 16.03.2018 Tarihli ve 30362 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ülkemizde bulunan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara sağlık hizmetleri, Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) arasında imzalanan “Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü” ve Bakanlığımızca yayımlanan "Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar" doğrultusunda yürütülmektedir.

Geçici Koruma Yönetmeliği’nin “Sağlık Hizmetleri” başlıklı 27’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinde; “Geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında, özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuramazlar.”,

Götürü bedel protokolünün “Bakanlığın Görev ve Yükümlülükleri” başlıklı 8 inci maddesinin;

3'ücü fıkrasında; “Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar kapsamında üniversite ve özel sağlık hizmeti sunucularına yapılan sevkler ve acil hal kapsamında doğrudan müracaat dolayısıyla oluşan tedavi giderleri de götürü bedel tutarına dâhildir.”

8'inci fıkrasında; “İşbu protokol kapsamındaki yabancılar, üniversite ve özel sağlık hizmeti sunucularına acil hal dışında doğrudan müracaat edemezler. Yapılan sevk ve acil hallerin kapsamı ile sağlık hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin esaslar Bakanlık tarafından belirlenir ve götürü bedel tutarına dâhildir.”,

TIKLAYIN

9'uncu fıkrasında; “112 Acil Sağlık Hizmetleri Bakanlığın belirlediği standartlar çerçevesinde ve kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesine göre sunulur. Bu hizmet bedelleri de götürü bedel tutarına dâhildir.” hükümleri yer almaktadır.

Bakanlığımızca 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91’inci maddesi çerçevesinde geçici koruma altına alınanlara sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin esaslar da belirlenerek yayımlanmıştır.

Söz konusu esaslarda, sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek kişiler, sağlık hizmeti sunacak kuruluşlar ve hizmet esasları, birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesi gibi hususlara yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri doğrultusunda;

1. Geçici koruma kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bedeller götürü bedel protokolü kapsamında Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu nedenle hiçbir sağlık hizmet sunucusu tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya il teşkilatlarına tedavi faturası gönderilmeyecektir.

2. Geçici koruma kapsamındaki kişilere sunulan ancak ilgili mevzuatlar doğrultusunda geri ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi bedelleri kişinin kendisinden tahsil edilecektir.

3. Acil hal, yoğun bakım tedavileri dışında Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularından sevk olmaksızın üniversite hastaneleri ya da özel sağlık hizmet sunucularına başvurular sonucu oluşan tedavi giderleri kişinin kendisinden tahsil edilecektir.

4. Yanık ve kanser tedavileri ile tedavinin yapılamadığı durumlarda sevk sonucu kamu üniversite hastanelerine Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularınca yapılan sevk sonucu ortaya çıkan sağlık giderleri sevki yapan sağlık hizmet sunucusunun bağlı olduğu il sağlık müdürlüğüne fatura edilecektir. Acil ve yoğun bakım tedavisi durumunda doğrudan başvuru sonucu oluşan sağlık hizmet bedelleri tedavinin yapıldığı sağlık hizmet sunucusunun bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne fatura edilecektir.

5. Acil hal, yoğun bakım, yanık ve kanser tedavileri dışında özel sağlık hizmet sunucularına hasta sevk edilemez. Bu durumda verilen sağlık hizmet bedelleri kişinin kendisince karşılanacaktır.

Uygulamanın yukarıda belirtilen mevzuat ve açıklamalara göre yürütülmesi amacı ile ilinizdeki ikinci ve üçüncü basamak tüm sağlık hizmet sunucularının bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Gereği:                            Bilgi:
(81 İl Valiliği)                   İçişleri Bakanlığı
(İl Sağlık Müdürlüğü)        (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)
                                       Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?