Bakanlık 4D Sürekli İşçilerin Beklediği İşkolu Değişikliği İçin 81 İl Sağlık Müdürlüğüne Yazı Gönderdi!

Taşeron şirketlerden Bakanlığa geçişi sağlanan 4d sürekli işçilerin işkolu değişikliği için bekledikleri düzenleme nihayet çıktı. Dün Çalışma Bakanlığının yayınladığı yazının hemen ardından Sağlık Bakanlığı'da sürekli işçilerin işkolu değişikliği için 81 İl Valiliğine acele ve günlü yazı göndererek "01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakanlığımızın yer aldığı 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda" işlem yapılmasını talimatlandırdı.

Sağlık Bakanlığı 21.10.2020, 16:20 21.10.2020, 22:37 Güler Sağlam
Bakanlık 4D Sürekli İşçilerin Beklediği İşkolu Değişikliği İçin 81 İl Sağlık Müdürlüğüne Yazı Gönderdi!

Taşeron'dan 696 sayılı KHK ile 4D sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçiler için Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşlarına yazı gönderdi. Yayınlanan yazıda "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakanlığımızın yer aldığı 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda, Sosyal Güvenlik Kurumuna/Sosyal Güvenlik Merkezine giriş bildirgelerinin verilmesi gerekmektedir." denildi.

Taşeron firmalardan 4D sürekli işçi kadrolarına geçen işçiler için Sağlık Bakanlığı acil olarak kurumlara yazı gönderdi. Yazıda; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakanlığımızın yer aldığı 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda, Sosyal Güvenlik Kurumuna/Sosyal Güvenlik Merkezine giriş bildirgelerinin verilmesi gerekmektedir." denildi.

Sağlık Bakanlığı Yazısı;

"DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 20.10.2020 tarihli ve E.2246651 sayılı yazısı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 113 üncü maddesiyle 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; “... anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile aynı olanları o işkolundaki mevcut işyerinden, farklı olanları ise geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolunda yeni tescil edilecek işyerlerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.” hükmüne, üçüncü fıkrasında ise “Birinci fıkra kapsamında yeni tescil edilen işyerlerinden bildirilen işçiler, bu madde kapsamındaki idarelerde geçiş işleminden önce alt işveren işçileri için Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 4 üncü maddeye uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.” hükümlerine yer verilmiştir.

6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde;

 1. İşkolları bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
 2. Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır
 3. Bir işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır."

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakanlığımızın yer aldığı 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda, Sosyal Güvenlik Kurumuna/Sosyal Güvenlik Merkezine giriş bildirgelerinin verilmesi gerekmektedir (01.11.2020 tarihinden önce yapılması gerekmektedir).

Bu kapsamda;

 1. Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan ve 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolu haricinde diğer işkollarında (ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar; savunma ve güvenlik; genel işler … gibi) bildirilen işçilerin 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkoluna geçişleri işçinin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlükleri veya sağlık tesislerince gerçekleştirilecektir.
 2. İl sağlık müdürlükleri veya sağlık tesislerince;  

  -daha önce 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda işçilerin bildirildiği bir işyeri dosyası mevcut ise geçişi yapılacak işçiler bu işyerine,

  -mevcut değilse işçilerin takip edileceği 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda (işyerinizin faaliyet alanına uygun olan 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90 NACE kodlarından birini barındıran) yeni bir işyeri dosyası açılmak suretiyle,         

 3. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan tüm işçilerin, 31.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkoluna geçişleri sağlanmak üzere çıkış bildirgeleri işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine 16 kodu (sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerlerine nakli) ile verilecektir.

 4. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan tüm işçilerin, 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolundan giriş bildirgelerinin 01.11.2020 tarihi olacak şekilde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine verilmesi gerekmektedir.

 5. Söz konusu işkolu değişikliğinden sonra, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin, 17 nolu “Sağlık ve Sosyal Hizmetler” işkolunda yer alan sendikalara üye olma hakları doğacak olup bu üyelikler ancak 01.11.2020 tarihinden sonra geçerli olacaktır.

 6. İlgili mevzuat uyarınca gerekli bildirimlerin yapılması sürecinde; hak kayıplarının yaşanmaması ve herhangi bir cezai işleme muhatap olunmaması için yapılacak işlemler hakkında tereddüt hasıl olması durumunda, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkeziyle irtibata geçilerek işlemler sonuçlandırılacaktır

 7. Müdürlüğünüze bağlı bütün sağlık tesislerine yazımızın bir örneği uygulanmak üzere gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hizmetleri yürütmekle görevli personele tebliği ile gereğini önemle arz ve rica ederim."

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
32
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?