Bakanlığın, Hastanelerde İletişim ve Tanıtım Birimi Kurulması Konusundaki Yazısı

1 Şubat 2019 tarihine kadar İletişim ve Tanıtım Birimi oluşturulması istenen üst yazının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 31.01.2019, 07:25 31.01.2019, 07:25
Bakanlığın, Hastanelerde İletişim ve Tanıtım Birimi Kurulması Konusundaki Yazısı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, sağlık tesisleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri yerine getirmek amacıyla üzere tüm Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Dal Hastaneleri ile 200 yatak üzeri hizmet veren hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde 01.02.2019 tarihine kadar İletişim ve Tanıtım Birimlerinin kurulması istendi. 

İletişim ve Tanıtım Biriminde Çalıştırılacak Personel Nitelikleri ise;

 # Bilgi teknolojilerini etkin kullanabilme ve etkili iletişim becerisine sahip olması,
 # Tercihen sağlık alanındaen az 2 yıl çalışmış olması,
 # Medya ve iletişim mecralarını guncel bir şekilde takip edebilmek maksadıyla esnek mesaiye uygun olması,
 # Seyahat engeli bulunmaması,
 # Gazete, televizyon, internet, dergi ve benzeri yazılı, görsel, işitsel iletişim kanallarını ve bu alandaki gelişmeleri güncel olarak takip edebilecek nitelikte olması,
 # Kişiler arası iletişim becerilerinin yüksek olması,

T.C

  # Personel Sağlık'ın Whatsapp Haber Bültenine abone olmak için tıklayın. Detaylı Bilgi için tıklayın.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 90305236/639-110    10.01.2019
Konu: İletişim ve Tanıtım Birimi Kurulması

DAĞITIM YERLERİNE

         Sağlık tesisleri tarafından sunulan nitelikli hizmet ve iyi uygulamaların basılı ve elektronik iletişim araçlarıyla, ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılması ve duyurulması konularında çalışmalar yapılması, bu sağlık tesislerinin medya, iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin takip edilmesi önem arz etmektedir.

           Bu kapsamda sağlık tesisleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetleri yerine getirmek üzere Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Dal Hastaneleri, 200 yatak ve üzeri Devlet Hastaneleri ve ADSH'ler de yazı sonunda belirtilen tarihe kadar "İletişim ve Tanıtım Birimi" oluşturulması, 35 ünit ve üzeri tüm ADSM'lerde de temas kişisi belirlenerek khgm.medya@saglik.gov.tr adresine bildirilmesi gerekli görülmüştür.

            Bu maksatla, sağlık tesisi başhekimliğine bağlı olarak çalışması planlanan birimde aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel ve birim sorumlusunun belirlenmesi, şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde iletişim ve tanıtımdan sorumlu yöneticinin belirlenmesi, teknik donanım, uygun fiziki şartlar ve çalışma ortamının sağlanarak, belirtilen hususlar çerçevesinde uygulamanın yürütülmesi gerekmektedir.

A) İLETİŞİM ve TANITIM BİRİMİ PERSONELİ VE NİTELİKLERİ

a) Görevlendirilecek Personeli:

1. İletişim ve Tanıtımdan Sorumlu Yönetici

2. İletişim ve Tanıtım Birimi Sorumlusu

3. İletişim ve Tam tim Birimi Çalışanları

b) Birim Sorumlusu ve Personelin Nitelikleri:

1. Bilgi teknolojilerini etkin kullanabilme ve etkili iletişim becerisine sahip olması,

2. Tercihen sağlık alanında en az 2 yıl çalışmış olması,

3. Medya ve iletişim mecralarını güncel bir şekilde takip edebilmek maksadıyla esnek mesaiye uygun olması,

4. Seyahat engeli bulunmaması,

5. Gazete, televizyon, internet, dergi ve benzeri yazılı, görsel, işitsel iletişim kanallarını ve bu alandaki gelişmeleri güncel olarak takip edebilecek nitelikte olması,

6. Kişiler arası iletişim becerilerinin yüksek olması gerekmektedir.

          İletişim ve Tanıtım Birim Sorumlusu ile birim çalışanlarının sağlık tesisinin özellikli ve kaliteli hizmetlerinin ulusal ve uluslararası tanıtımında üst düzey hizmet üretmesi için birim dışında görevlendirilmemesi gerekmektedir.

              Ayrıca sorumlu yönetici belirlenmesinde, liderlik ve koordinasyon becerisi Maksibet yüksek, güncel bilgileri takip eden, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilme ve etkili iletişim becerisine sahip olan, yazılı, görsel ve işitsel iletişim kanallarım takip edebilecek nitelikte olma gibi özellikler dikkate alınmalıdır.

B) İLETİŞİM ve TANITIM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

1. Sağlık tesisinin medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetleri bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

2. İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda sağlık tesisi yöneticilerine danışmanlık yapmak,

3. Medyada (yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) yer alan sağlık tesisi ile ilişkili haber, yorum ve eleştirileri izlemek, iletişim sürecini takip etmek ve koordine etmek,

4. Sağlık tesisi ile ilgili cevap, düzeltme hakkı ve hukuki süreç gerektiren durumlarda bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak,

5. Sağlık tesisinin, ihtiyaç halinde ise bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü’nün etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemlerini yapmak ve bunları arşivlemek,

6. Sağlık tesisinin sosyal medya hesaplarım Bakanlığımız kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yönetmek,

7. Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayınlanması maksadıyla bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli medya kuruluşlarına göndermek ve bu çalışmaları Bakanlık haber havuzuna dâhil ederek süreci takip etmek, konuya ilişkin arşiv çalışmalarım yapmak,

8. Medya tarafından resmi yazı ile talep edilen uzman görüşü, özel röportaj, bilgi verme, haber ve çekim taleplerinin yetkililerin izni dâhilinde karşılanmasını sağlamak,

9. Sağlık tesisi içerisinde yetkililerin izni ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımım koordine etmek ve süreci yönetmek,

10. Sağlık tesisinin internet sayfası içerik tasarımı ve güncellenmesi ile manşet haberlerinin girişini sağlamak ve bu konularda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışmak,

11. Sağlık tesisinin kurumsal tanıtımının en iyi şekilde yapılmasına ilişkin, ulusal ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yürütmek,

12. Sağlık tesisinin Bakanlığımız sağlık turizmi politikalarına uygun olarak ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak ve kitle iletişim araçlarıyla yürütülmesini koordine etmek,

13. Sağlık tesisinin tanıtıcı; yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

14. Sağlık tesisinin iletişim ve tanıtımı ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,

15. Görevlerini İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olarak ve işbirliği içerisinde yürütmektir.

C) İLETİŞİM ve TANITIM BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ

1. iletişim ve Tanıtım Birimi her gün 09:00 ve 16:00 saatlerinde sağlık tesisi ile ilgili medya bültenlerini, yerel ve ulusal haber niteliği olan çalışmaları ve sosyal medya faaliyetlerini bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün (khgm.medya@saglik.gov.tr) iletişim adreslerine mail ortamında gönderecektir.

2. Birim sorumluları görev alanında, Bakanlığın ilgili birimleri ile 24 saat (hafta sonu dâhil) iletişime açık olacaktır.

3. Sağlık tesisinde medya mensuplarının haber alma, haber yazma ve medyaya haber geçme faaliyetlerini yürütebilmesi için uygun fiziki imkânlar sağlanacak ve gerekli mihmandarlık yapılacaktır.

4. Sağlık tesisi yönetimince biriminin faaliyetlerini gerektiği şekilde yürütmesi amacıyla gerekli personel ve teknik/teknolojik ekipmanın (tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, fotoğraf makinası, internet bağlantısı olan taşınabilir mobil aygıtlar, harici disk, renkli yazıcı ve faks vb. büro malzemeleri) ve uygun çalışma ortamının sağlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, aktif hizmet sunmakta olan şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde 01.02.2019 tarihine kadar, açılacak şehir hastanelerinin ise hasta kabul tarihinin l(bir) ay öncesinde “İletişim ve Tanıtım Birimi” oluşturularak, görevlendirilen personel isim ve iletişim bilgilerinin khgm.medya@saglik.gov.tr e-posta adresine ve koordinasyon görevini yürütecek olan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü idari Hizmetler ve iletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bildirilmesini önemle rica ederim.

Prof.Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan Yardımcısı

Ek: 12 sayfa

Dağıtım
Gereği:
81 İl Valiliği

Yazının Örneği;

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayın.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?