PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 2022 Kasım Dönemi Yer Değiştirme İlanı Yayınlandı.

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Yönergesi gereği; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 2022 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Kurasına ait ilanı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı 21.11.2022, 12:54 24.11.2022, 00:38 Cansu Polat
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 2022 Kasım Dönemi Yer Değiştirme İlanı Yayınlandı.

21 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura başvuru süreci 25 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

Ankara ilinde bulunan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri sınıfı ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı yer değiştirme ilanına ait detaylar aşağıda yer almaktadır.

ANKARA İLİ 2022 YILI KASIM DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLÂNI

25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Ankara ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2022 Yılı Kasım Dönemi Yer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

USÛL VE ESASLAR

Ankara ili sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta ilân edilen tüm münhal kadrolara başvurabileceklerdir. Ancak, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personel ile 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personel, 4924 Sayılı Kanun ve 663 Sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel başvuruda bulunamayacaklardır.

Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı ve Aile Hekimi olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecek olup yerleştirme sonuçlarının ilanından (06/12/2022) itibaren 1 ay içerisinde sözleşmesini feshetmeleri durumunda atama işlemleri gerçekleştirilecek, aksi halde atamaları yapılmayacaktır.

Kur’a son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilecek olup yerleşenlerin, sonuçlarının ilanından (06/12/2022) itibaren 1 ay içerisinde göreve başlamaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecek, aksi halde atamaları yapılmayacaktır.

Bağlı sağlık tesislerimizce başvuruların, müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst yazı ile (her müracaat için ayrı üst yazı) 29/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. (Dilekçe ve ekleri pdf ortamında taratılarak EBYS Sisteminden gönderilecek evrak asılları kesinlikle gönderilmeyecektir.)

Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla üç tercih yapılacaktır) ve kadrosunun ve geçici görevinin bulunduğu sağlık tesisinin idarecisine (en az disiplin amiri) onaylatılıp süresi içerisinde sağlık tesisine teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Kur’aya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplanan hizmet puanları esas alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Bu nedenle başvuru belgesine, Sağlık Bakanlığı EKİP Portal Sisteminden veya E-Devlet üzerinden alınacak hizmet puanını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.

Aynı birime tercihte bulunan personelin hizmet puanlarının eşit olması durumunda tercih sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırasının aynı olması durumunda meslekî kıdemi fazla olan personel, onun da aynı olması hâlinde hâlen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

Başvurularını iptal ettirmek isteyen personelin iptal dilekçelerini 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ulaştırmaları hâlinde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.

Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, İstihdam ve Planlama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacak, başvurusu kabul edilen/edilmeyenlerin, itiraz sonuçlarının ve yerleştirme sonuçlarının ilânı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmî internet adresinden (http://ankaraism.saglik.gov.tr/) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat yerine geçecek olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.

Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde ilgili sağlık tesisi idaresince sağlanacaktır.

Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Sağlık Teknikeri/Sağlık Teknisyeni/Sağlık Memuru unvanlarında görev yapan personel branşlarında ilan edilen münhal kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

MÜRACAAT SINIRLAMALARI

Kur’a son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine son atanma tarihinden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. (Birleşen sağlık tesisleri sebebiyle yapılan re’sen atamalarda bu şart aranmayacaktır.)

İlan metninde belirtilen süreler haricinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2021 Kasım ve 2022 Mayıs Dönemi atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler başvuruda bulunamayacaklardır.

DHY’li personel başvuru yapamayacak, ancak kur’a son başvuru tarihi itibariyle DHY görevini tamamladığı halde ÇKYS sisteminde DHY olarak görülen personelin (kur’ada yerleşmesi hâlinde) DHY bitirme işlemlerini tamamladığı takdirde atama işlemi yapılacaktır.

Kadrolu kurumunda branşında tek olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Kadrolu Kurumundan aynı unvan ve branşta birden fazla personelin yerleşmesi ve kadrolu kurumunda hiç personel kalmaması halinde hizmet puanı düşük olan personelin başvurusu kabul edilmeyecektir.

05/12/2020 tarihinden sonra disiplin incelemesi nedeniyle yer değişikliği yapılan personelin, -Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin 14 üncü maddesi gereği- ayrıldığı birime başvurusu kabul edilmeyecektir.

663 Sayılı KHK’nın 45A Maddesine göre çalışmakta iken 657 Sayılı DMK’nın 4/A Maddesine göre kadrolu olarak ataması yapılan personelin 1 yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre fiilen 3. yılını doldurduğu tarih esas alınacak ve üçüncü yılın bitiminden itibaren aynı yerde fiilen 1 yıl görev yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Hizmette aksama yaşanmaması için aynı hastanede görev yapan Tabip dışı sağlık personelin aynı unvan/branşında ilan edilen toplam münhal kadro sayısının yüzde 10’un dan fazla müracaat olması halinde, İlan Metnimizin Usul ve Esaslar Başlıklı 6. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde en fazla yüzde 10’u kadar personelin yerleştirmesi yapılacak olup, başvuru sayısının belirlenmesinde küsuratlar tamama iblağ olunacaktır.

Resmi ilan sayfası için tıklayınız.

Yorumlar (6)
eski gata y 7 gün önce
GÜLHANE Hastanesi ne tayin istemeyin sonra pişman olmayın. Adam ayırmada bir numaralar Sivil Asker olayı devam ediyor.
eski gata y 7 gün önce
GÜLHANE Hastanesi ne tayin istemeyin sonra pişman olmayın. Adam ayırmada bir numaralar Sivil Asker olayı devam ediyor.
İl İçi 1 hafta önce
Tıbbi sekreter “0”
02 tıbbi 1 hafta önce
Adıyamanda yok
Kayısı başkenti:)) 1 hafta önce
Malatyada neden açılmıyor il içi tayin, ama doğru çoğu malatyadan il dışına kaçtığı için personel bulamıyorlar il içi tayin için,o yüzdende gerek kalmıyor il içi tayine :)))
Berna 6 gün önce
Ebys açılmıyor ne yapacağım???