Aile Hekimliği İller Arası Yerleştirme Başvuru Sonuçları Açıklandı | 2021/2 Dönemi

Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında 2021/2 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi Hizmet Puanı İtirazları ve Başvuruları Ret Edilenler Hakkında Duyuru yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 23.08.2021, 15:28 23.08.2021, 15:28 Güler Sağlam
Aile Hekimliği İller Arası Yerleştirme Başvuru Sonuçları Açıklandı | 2021/2 Dönemi

Başvuru değerlendirme sonuçları hakkında duyuru  yayımlanmıştır. Hesaplanan hizmet puanına itirazı olanlar veya başvurusu ret edilenler için 23.08.2021 tarihinden 24.08.2021 tarihi saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda itirazlar alınacaktır.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2021/2 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ İÇİN PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ (PBS) ÜZERİNDEN BAŞVURUSUNU KESİNLEŞTİREN PERSONELİN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUP, DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLE 01.07.2021 TARİHİNE KADAR OLAN HİZMET PUANLARI PBS ÜZERİNDEN İLAN EDİLMİŞTİR.

HESAPLANAN HİZMET PUANINA İTİRAZI OLANLAR VEYA BAŞVURUSU RET EDİLENLERDEN, 23.08.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 24.08.2021 TARİHİ SAAT 18:00'E KADAR PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ (PBS) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA İTİRAZLAR ALINACAKTIR

HİZMET PUANINA İTİRAZI OLANLARIN, PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN HİZMET PUANI İTİRAZ FORMUNU DOLDURUP KAYDETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURUSU RET EDİLENLERİN, PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ (PBS) ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME SONUCU FORMUNA İTİRAZ GEREKÇESİNİ DOLDURUP KAYDETMELERİ VE VAR İSE İTİRAZA AİT BELGELERİ EN GEÇ 24.08.2021 TARİHİ SAAT 18:00'E KADAR SİSTEME YÜKLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

02.09.2021 TARİHİNDE YAPILACAK YERLEŞTİRME İŞLEMİ, İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDEN SONRA 01.07.2021 TARİHİNE GÖRE YENİDEN HESAPLANAN HİZMET PUANLARINA GÖRE YAPILACAKTIR. İtiraz ile ilgili teknik sorun yaşayanlar aşağıdaki telefon numaralarından destek alabilirler. 0312 585 17 56 0312 585 17 57

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2021/2 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ İLAN METNİ

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre, mezkûr Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında hizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

GENEL ESASLAR

1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
2- İllerdeki boş aile hekimliği pozisyonlarına bir yerleştirme işlemi neticesinde doldurulamayan pozisyonlar münhal birim olarak ilan edilecektir.
3- Münhal olarak açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezinde aile hekimliği uzmanı kontenjanı yok ise bu pozisyona aile hekimliği uzmanları başvuramayacaktır. Aile hekimliği uzmanı kontenjanı var ise hem aile hekimliği uzmanı hem de diğer hekimler başvurabilecektir.
4- Münhal birime yerleştirme işlemi için Bakanlığımıza bildirilen boş pozisyonlara, iller arası yerleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar (noter sonuçlarının ilan edildiği tarih), il içinde yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 04/02/2020 tarih ve 2020/1 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu genelgesi doğrultusunda muvafakatı uygun görülen diğer hekimler başvurabilecektir. Başvuruda bulunacak adaylar fiilen görev yaptığı ildeki münhal birimleri tercih edemeyecektir.
2- Halen Aile hekimi pozisyonunda görev yaptığı ilde fiilen 1 (bir) yıl süreyle çalışmayan aile hekimleri, aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY, son başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)
4- Aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken bulunduğu ilde usulüne uygun olmayan şekilde sözleşmesini feshedenler 1 (bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirme kurasına başvuramayacaktır.
5- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına istinaden, Aile hekimi pozisyonunda görev yapmakta iken iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı ildeki sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.
6- İl içinde yapılan aile hekimliği yerleştirme sonucunda kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına yerleşen ve halen aile hekimi olarak görev yapan personel tercih ettiği ilde kamu dışı aile hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.

B- BAŞVURULARIN YAPILMASI

1- Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılan münhal yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.
3- Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4- Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5- Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 17.08.2021 Salı – 27.08.2021 Cuma günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
6- İller arası yerleştirmeye açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği uzmanı için kontenjan olup olmadığı ilanda belirtilecektir.
7- Hizmet puanı itirazları PBS üzerinden alınacaktır. Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
8- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

C- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

1- Tercih formunu eksik veya hatalı dolduran, tercih yapmayan, tercihlerini kesinleştirmeyenler kuraya alınmayacaktır.
2- İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.
a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.
b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan tabipler, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.
c) Diğer hekimler (Tabip ve Uzman Tabipler)
3- Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir.
4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
5- Yerleştirme işlemine dahil edilen ve iller arası yerleştirilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılırsa atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

D- AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1- Yerleştirme işlemi yapılan hekimler, kura tarihini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde yerleştikleri birime başlayış yapacaklardır. Ancak hizmet mekânı olmayan birime yerleşen hekimler için bu süre 30 (otuz) gün olarak uygulanır.
2- Kura tarihi itibariyle en fazla 90 güne kadar mazeretlerini (doğum, hastalık, askerlik vb. zorunlu hallerde) belgelendirenlerin mazeretleri kabul edilecektir. 90 gün içinde göreve başlamayanların yerleştirmeleri iptal edilir.
3- Aile hekimi olarak yerleştirmesi yapılan personelin kadro nakilleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. maddesinin 2. fıkrasının e) bendine göre değerlendirilecektir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?