PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlık Çalışanlarına Destek ve Teşvik Ödemelerine İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlandı!

Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik destek ve teşvik ödemeleri yapılmasına dair usul ve esasları yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 01.10.2022, 10:08 01.10.2022, 15:26 Cansu Polat
Aile Hekimleri ve Aile Sağlık Çalışanlarına Destek ve Teşvik Ödemelerine İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlandı!

Ceza ve ihtar puanının bulunmaması ile destek ödemesi yapılacağı vurgulanan usul ve esaslar da ödemenin sözleşmeli olarak çalışılan güne oranlanacağı, aile hekimi ve aile sağlığında çalışanının ihtar puanı var ise destek ödemesinde kesinti yapılacağı yer alıyor.

Muayene sayısına göre teşvik ödemesinin yapılacağı belirlenen usul ve esaslar da personelin bir ay içerisinde hangi günler çalıştığına dair bilgi girişinin yapılması istendi.

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA DESTEK VE TEŞVİK ÖDEMELERİ YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 1. Teşvik Ödemesi (Muayene Sayısına Esas Ödeme)
 1. ÇKYS ekranlarında “Aile Hekimliği Personel Çalışma Takvimi” (Resim-1) oluşturulmuş olup, kişilerin 1 ay içerisinde hangi günler çalıştıklarına dair bilgi girişi yapılacaktır. Normal mesai saatleri örnek alındığında hafta içi günleri seçilerek saat 08:00 – 12:00 ve 13.00-17:00 girilerek mesai günleri oluşturulur. Esnek mesai ve entegre birimlerde çalışan aile hekimliği personeli için bu takvim esnetilerek güncellenmelidir. Sistem sözleşmeli olarak aile hekimliğinde çalışan tüm personel için otomatik standart bir çalışma planı oluşturacak olup, standartın dışında (esnek mesai, entegre nöbetleri) değiştirilmesi gereken personel çalışma takvimleri güncellenmelidir. Bu çalışma planı sürekli güncelleme ihtiyacı olan bir plan olmayıp sadece Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ile verilen idari izinlerde, yeni işe başlayan personel için Bakanlıkça oluşturulan standartın dışında bir takvim var ise, birim türü değişmiş ise güncellenmelidir.
 2. İzin, rapor, vb bilgilerin girildiği ekranda (Aile Hekimliği İzin/Rapor Ekranı) tüm bilgilerin zamanında girilmesi önem arz etmektedir. Zira bu ekran ile çalışma takvimi bir bütün olarak değerlendirilerek fiili çalışma günü hesaplanacaktır.
 3. Müdürlükçe onaylanan görevlendirme ve anlaşmalı vekalet bilgilerinin başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte ÇKYS deki Aile Hekimliği Görevlendirme ekranına girilmesi gerekmektedir. Bitiş tarihi belli olmayan görevlendirmelerden kaçınılmalıdır (başlangıç ve bitiş tarihlerini boş bırakmayınız.)
 4. Yukarıdaki üç ekran (personel çalışma takvimi, Aile Hekimliği Görevlendirme, Aile Hekimliği İzin/Rapor) bir bütün olarak değerlendirilerek fiili çalışma günü hesaplanacaktır.
 5. Yukarıdaki bilgiler göz önünde bulunarak öncelikli olarak ilgili ekranlara güncel bilgilerin zamanında girilmesi gerekmekte, çalışma cetvelinin kontrol edilip mesai günü olup olmadığına bakılmaksızın en geç ilgili ayı takip eden 3üncü günün gece yarısına (saat 23:59) kadar en güncel şekliyle ÇKYS’ye işlenmesi elzemdir ve temel koşuldur. Ancak son günün beklenilmemesi izin, rapor, görevlendirme vb. bilgilerin sisteme zamanında girilmesi gerekmektedir.
 6. Görevlendirilen birim adına yapılan hizmetler ilgili tarihlerde hizmeti sunan görevlendirilmiş personel adına sayılacak olup görevlendirilen birimin hizmetinin de devam ettiğini gösterecektir. Bu amaçla görevlendirilen birimin kullandığı AHBS/MBYS programında ilgili birimin sorumluluğundaki hizmetlerin görüntülenebilmesi amacıyla USS yönetim ekranlarından hekim ile birim eşleştirmesi başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte yapılmalıdır. Bu sayede görevlendirilen birimdeki muayene sayıları da muayeneyi yapan görevlendirilmiş AH ve ASÇ ye sayılabilecektir.
 7. ÇKYS ekranlarında ayın 3 ünde onaylanmış olan çalışma takvimi e-nabız’daki muayene bilgileri ile gün bazlı eşleştirilerek SİNA tarafından personel bazlı aylık toplam muayene sayısı ve aylık toplam aktif çalışılan gün sayısı bilgileri hesaplanacaktır. Ödemeye esas toplam muayene sayısı, aktif çalıma günü sayısı ve ortalama muayene sayısı AH ve ASÇ için SİNA’dan alınarak ÇKYS maaş ekranları üzerinden mutemetlerle paylaşılacaktır. Ortalama muayene sayısı hesabında;

 

formülü kullanılacaktır. Elde edilen Ortalama muayene sayısı yukarı tam sayıya yuvarlanaraktır.

Aktif çalışılan gün sayısı: Çalışma planındaki mesai gün sayısından izin, rapor, vb. günler düşülerek hesaplanır.

 1. Toplam muayene sayısı hesaplanırken aşağıdaki hesaplama kuralları oluşturulmuştur.
 • Gebe izlem, bebek izlem, çocuk izlem, lohusa izlem,15-49 yaş izlem, yaşlı sağlığı izlemi, kanser taramaları, kronik hastalık tarama ve izlemleri ve muayeneler
 • Başvuru sayısı 1 kişi 1 günde 1 birime en fazla 1 defa olacak şekilde sayılır.
 • Kontrol muayenesi: 1 kişiye 10 gün içerisinde, aynı ana tanıdan birden fazla muayene olması durumunda 1+1(toplam 2) muayene sayılacaktır.
 • Gelen muayene paketleri ICD10 kodu içerecek olup, ICD 10 kodu içermeyen aşağıdaki izlem paketleri muayene olarak sayılacaktır. (Bkz. Sysdokuman online)

202, 15-49 yaş kadın izlem; 207, aşı izlem; 209, bebek çocuk izlem; 212, bebek çocuk psiko sosyal izlem; 258, çocuk diyabet izlem; 217, diyaliz hastası izlem; 219, evde sağlık hizmeti ilk izlem; 220, evde sağlık hizmeti izlem; 221, gebe izlem; 222, gebe psikososyal izlem; 264, hemoglobinnopati tarama; 229, intihar girişimi ve kriz izlem; 259, kronik hastalık tarama; 236,kuduz profilaksi izlem; 238, lohusa izlem; 240, obezite izlem; 225, okul çağı çocuk gençlik sağlığı izlem; 243, özellikli izlem; 273, sma tarama; 247, toplum tabanlı kanser taramaları; p600, yaşlı sağlığı izlemi

 • Muayeneler muayene kabul tarihine göre sayılacak olup, bir kişinin çalışma takviminde aktif mesaisi görünmediği günlere ait muayeneler varsa sayılmayacaktır.
 1. Ödeme hesapları ancak yukarıdaki bilgiler tamamen girilmiş olduğunda doğru hesaplanabilecektir. Aksi halde mevzuatta yer alan ödemeye esas muayene sayısının hesabında oluşabilecek yanlışlık ÇKYS’de çalışma takvimi; izin, rapor ve görevlendirme ile Uss yönetim ekranlarında ilgili hekimin birim eşleştirilmesi, AH ve ASÇ çalışma günlerinin ÇKYS’de doğru girilmemesi nedeniyle oluşabilecek hatalı sonuçların telafisi ve itirazı Müdürlükte kurulan Performans İtiraz Komisyonlarınca ilgili rapor ekranlarındaki günlük muayene bilgileri ve çalışma takvimine bütün olarak bakılarak değerlendirilecek ve ilgili mutemete komisyon kararı bildirilerek ödemeler yapılacaktır.
 2. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına teşvik ödemesi sözleşmeli olarak çalışılan güne oranlanarak yapılacaktır.
 1. Destek Ödemesi (Ceza ve İhtar Puanının Bulunmamasına Dair Ödeme
 1. ÇKYS de ceza ihtar puanı bulunmadığı hallerde sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesi sözleşmeli olarak çalışılan güne oranlanarak yapılacaktır. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına ihtar puanı var ise destek ödemesi kesintisi,
  1. ihtar puanına itiraz yok ise; tebliğ tarihinden 7 gün sonrasının bulunduğu ay;
  2. ihtar puanına itiraz var ise; itirazın değerlendirilmesi neticesinde karar tarihinin bulunduğu ay itibariyle uygulanacaktır.
  3. geçmiş aylara yönelik İhtar puanı itiraz neticesinde iptal edilirse, ilgili aya ait destek ödemesi iadesi ilgili ayların ödeme hesapları çerçevesinde yapılacaktır.

Sözleşmeli olarak çalışılan gün: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde bulunan çalışılan günü ifade etmektedir.

1 Eylül 2022 tarihinden önce işlenen fiiller için destek ödemesi kesintisi yapılmayacaktır. Geçmişte işlenmiş bir fiilin 1 eylül 2022 tarihinden sonra ihtar puanı alınmış ise, destek ödemesi kesintisi hesaplanırken bu ihtar puanı ilgili ayın toplam ihtar puanına dahil edilmeyecektir. Ancak alınan ihtar puanı sözleşme dönemindeki toplam ihtar puanlarına dahil edilecektir.

ÇKYS sisteminde

 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) > Aile Hekimliği İşlemleri > İşlemler > Aile Hekimliği Personel Çalışma Cetveli panelinden ilgili pencereye ulaşılabilmektedir.
 • Kullanıcılar kendi yetki seviyesine göre yerleşim türü(il/ilçe) seçebilecek olup il, ilçe ya da ASM düzeyinde yapılan seçimlerde son seçim seviyesinde kaç personel varsa, klavyedeki yön tuşlarıyla (aşağı yukarı veya PgUp, PgDn) sırayla ekran ilerletilerek ulaşılabilecektir.
 • Ekranda bulunan Çalışma Listesi Raporu indirilerek ilgili ayda sözleşmeli, görevlendirmeli ve geçici görevlendirmeli çalışan personellerin çalıştıkları gün tam listesine ulaşılabilir.

** Bu excel dosyasındaki Çalışma günleri sözleşmeli ve görevlendirmeli çalışılan günlerin uyuşmazlıkların yanlış hesaplanabilmekte olup, bunu anlamanın en kolay yolu toplam çalışılan gün, ilgili aydaki mesai gününden fazla olan kişiler için aynı zaman diliminde hem sözleşmeli hem de görevlendirmeli çakışması olduğunu ifade edecek olup, görevlendirme ekranlarından kontrol edilerek düzeltilmelidir.

 • Dönem seçeneği için ilerleyen aylarda seçilebilecek olup geçmiş aylar görüntülenecek ancak yalnızca mevcut ay ve önceki aya ait çalışma cetveli güncellenebilecektir.
 • Mesai Türü listeden (normal / esnek mesai/ entegre AHB’ler için nöbet/ tümü) seçilerek sorgulandığında ilgili çalışma cetveline sahip personellerinin cetvellerine ulaşılabilecek olup, güncellemeler yapılabilecektir.
 • TCKN hücresinde listede olmayan ama mevcutta ilgili ayda aktif çalışmış olan personelin TCKN’si girilerek sorgulama yapılabilir “+” düğmesi ile çalışma cetveli listesine eklenerek çalışma cetveli oluşturulabilir. (Eklenmek istenen kişi bilgileri maaş, tahakkuk ekranlarından kontrol edilerek sistemde bulunmadığı taktirde eklenmesine izin verilmeyecektir. Bu nedenle ilgili ekranlardan sözleşme bilgisinin ve döneminin doğru girilmesi bu ekranı etkileyecektir.)
 • Sistemde “Esnek Mesai” türünde işlem görmemiş ancak uygulamada esnek mesai ile çalışan birimlerin ÇKYS kodları (ilinizin plaka kodu ile başlayan kod değil!) birim listesi text alanına enter tuşuyla alt alta yazılarak “Birimleri Esnek Olarak Kaydet” tuşuna basılıp esnek mesai türünde kaydedilir. Bu şekilde sistemde ilk olarak normal çalışma takvimi gelen AHB’lerden esnek mesai ile çalışan AHB’ler ayrıştırılarak çalışma takvimi güncellenebilecektir.
 • Birimlere topluca genel mesai saati atamak için listeden standart tanımlanmış mesai saat şablonu seçilerek “Birim Mesai Düzenle” düğmesine tıklanabileceği gibi, her birim için ayrı ayrı mesai saati düzenlemesi de yapılabilecektir.
 • Listeden mesai seçilerek “Personel Mesai Düzenle” düğmesine tıklandığında seçili personele genel mesai saatlerinden birini ataması yapılabilir.
 • Seçilen entegre birimlerdeki personele (gündüz mesai saatleri dahil) toplam 16 veya 24 saatlik mesai girişi için ek alanlar açılacaktır.
 • Bordrosu olup cetveli olmayanlar düğmesine basıldığında önceki ay Aile hekimliği sisteminde bordrosu bulunup cetvel listesinde bulunmayan kişiler listelenecek olup, TCKN’ler “Eklenecek/Çıkarılacak Personel Listesi” liste alanında görüntülenir. TC Kimlik numaraları ekran kullanıcı tarafından kontrol edilerek sadece listeye cetvel oluşturulmayacak olanlar seçilerek çarpı “X”(sil) düğmesine basılıp listeden çıkarılır. Cetvel oluşturulması gerekenler seçilerek artı “+” (ekleme) düğmesine basılarak cetvel ekranlarına dâhil edilir. saglikpersonelihaber.net
 • İzin, rapor, görevlendirme, vekalet gibi bilgilerin girildiği ekranlardan da verileri alan bu ekran (çalışma cetveli ekranı) kullanıcılara kişinin fiili çalışma takvimini gösterecektir. İzin, rapor vb. bilgiler bu ekrandan düzeltilemeyecek olup ilgili ekranlardan düzeltilmesi gerekmektedir.

Fiili çalışma günü bilgileri her ayı takip eden üçüncü günün gece yarısına kadar güncellemeye açık olacak 3ünü 4üne bağlayan gece güncellemeye kapatılmayacak, ancak teşvik ödemesine esas bilgi olarak kullanılmayacaktır. Bu konuya ilişkin yetki ve sorumluluk çalışma takvimini güncel tutmak ve bildirmekle yükümlü olan aile hekimliği çalışanları (AH ve ASÇ) ile çalışma cetvelinin onaylandığı, izin, rapor bilgilerinin takip edildiği, görevlendirme ve yan birime vekalet durumlarının onaylandığı İl Sağlık Müdürlüğü birimlerinin sorumluluğunda olacaktır.

Yukarıdaki bilgiler SİNA’ya aktarıldıktan sonra güncellense dahi teşvik ödemesi hesaplarında kullanılmayacaktır.

USS Yönetim ekranlarında aile hekimine ait görevlendirme bilgileri girildiğinde ilgili birimlere ait sözleşmeli olarak çalışan aile sağlığı çalışanının da muayene sayısı etkileneceğinden bu bilginin hatalı girilmesi hem AH hem de ASÇ’yi etkileyecektir.

Muayene bilgileri aile hekimleri tarafından e-nabıza zamanında gönderilecektir. Cezaevlerinde hizmet sunan aile hekimlerinin özel AHBS yazılımları aracılığıyla e-nabıza veri gönderimi mümkün olmayacağından Adalet Bakanlığı ve Bakanlığımız arasındaki protokol çerçevesinde ceza infaz kurumları gibi özel nitelikli yerlerde hizmet sunan aile hekimleri AHBS yazılımı yerine MBYS (Muayene Bilgi Yönetim Sistemi) ve HYP (Hastalık Yönetim Platformu) ekranlarına yetki veri alarak veri göndermeleri gerekmektedir. Bu amaçla İl Sağlık Müdürlüklerince ceza infaz kurumlarında tam zamanlı hizmet sunan aile hekimlerine tam zamanlı, kısmi zamanlı yerinde sağlık hizmeti kapsamında hizmet sunan aile hekimlerine sadece ilgili günler için MBYS ve HYP yetkileri tanımlanmalıdır.

SİNA’ya aktarılan çalışma takvimine göre e-Nabız’da yer alan muayene sayısı toplamları hesaplanarak ÇKYS maaş modülüne aktarılacaktır.

Maaş modülünde personel bordrolarına ve mutemet bordro mizan listelerine teşvik ve destek ödemeleri eklenmiş olup, hesaplamalara dahil edilecektir. Hesaplama kurallarının detayları mutemetlerle ayriyeten toplantılarla paylaşılmış olup, sistemde kurallar işlenmiştir.

Hatalı veriler olduğu durumlarda hesaplamalar hatalı olacağından itirazların değerlendirilmesi amacıyla Sağlık Bilgi Sistemlerince veri/rapor ekranları oluşturulacak olup performans itiraz komisyonlarınca değerlendirilerek ilgili mutemetlere karar paylaşılarak ödemelerde güncelleme yapılabilecektir.

Yorumlar (3)
tabip 2 ay önce
bi hayır işleyeceniz kırk dereden su getirdiniz
boş işler
tebrikler 2 ay önce
saglikpersonelihaber.net beş yıl geriden geliyorsunuz. tebrikler
Asabi 2 ay önce
Bize ne amk