PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

3+1 45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası | 2022 Yılı 2. Dönem

663 sayılı kanunun 45/A maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliğine ait kura ilan metni Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı 30.07.2022, 09:39 31.07.2022, 00:37 Cansu Polat
3+1 45/A Sözleşmeli Sağlık Personeli Eş Durumu Yer Değişikliği Kurası | 2022 Yılı 2. Dönem

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personellerine ait 2022 yılı 2. dönem eş durumu yer değişikliği kura ilan metnini Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesi aracılığıyla duyurdu.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görevli sözleşmeli sağlık personellerinin eş durumu olarak bilinen aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değişikliğine ait kura ilan metni yayınlandı. Kuraya ait başvurular 28 Temmuz 2022 tarihi ile 3 Ağustos 2022 tarihleri arasında personel bilgi sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığı ile giriş yapılarak sistem üzerinden başvurular yapılabilecek.

45/A kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelleri eş durumu mazereti nedeniyle yer değişikliği kurasına başvuru yapabilmeleri için;

  • Bulundukları ilde bir yıl görev yapmış olmaları,
  • Eşinin görev yaptığı ilde aynı Ünvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması,
  • Eşinin sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşunun personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olarak çalışması

şartları aranmaktadır.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli sağlık personeli eş durumu yer değiştirme kurası ilan metni şu şekilde:

2022 YILI 2. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI 663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Bakanlık Makamı’nın 10.07.2018 tarihli ve 4796 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 28 Temmuz 2022 – 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.

Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılacaktır.

Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği için; bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar bu kuraya başvuramayacaktır.

Bu çerçevede;

1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden, eşinin;
a) Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu, eğer engelli ise engel durumunu,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını,
c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hâkim ya da savcı olduğunu,
ç) Bu maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu,
d) Eşi engelli personel olanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu gösterir ilgili kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili biriminden alınmış belge ve eşinin engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun onaylı örneği ile, belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

2- Hizmet süresinin hesabında; 14 Eylül 2022 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.


Sözleşmeli Sağlık Personeli Eş Durumu (45/A - Aile Birliği) Tayininde Kim Kime Tabidir?


3- Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.

4- Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvurularını sistem üzerinden kesinleştirdikten sonra PBS üzerinden Ek–1 formunda belirtilen eşinin çalışma durumuna uygun istenen belge/belgeleri temin ederek elektronik ortamda sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. Sisteme yüklenen bu belgeler fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.

5- Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 23 Ağustos 2022 Salı günü PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

6- Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

7- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yorumlar (4)
.. 2 hafta önce
Bu kura şartlarına göre eşi özelde çalışanlar eş durumu yapamıyor mu ?
2 hafta önce
Yapamıyor
Ben 2 hafta önce
Tayin sonucu açıklanma tarihi dahil ediliyor mu bir yıl çalışmış olma süresine
Burak 2 hafta önce
Eşim istanbulda sözlesmeli ögretmen ben Ekimde 3.yılımı doldurucam saglik teknikeriyim ben İstersem cıkmama gibi durumu varmı eşi baska kurumda olursa kadrolu olacak diyor. Esimin yer degistirme olanagı yok zaten 4 sene zorunlu hizmeti var okulunda hicbirsey anlamadım. bu ilan metninden.
26
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?